”Han skulle ha blivit kung”

På GT:s löpsedel har idag flashats för ”han” som skulle ha blivit kung av Sverige. Tankarna i dessa dagar, då kronprinsessan Victoria till slut gift sig med sin Daniel, går då naturligtvis till hennes bror. Prins Carl Philip föddes den 13 maj 1979 som kronprins och blivande kung av Sverige, ett faktum som den nya Successionsordningen 1980 inte borde ha kunnat förändra eftersom vi hela tiden haft arvsmonarki – d.v.s. man föds till att bli monark i enlighet med den gällande lagstiftningen.

Istället slår GT i sin artikel ”Olyckan som banade vägen för Victoria” upp stort att vi för 200 år sedan höll på att få en danskättad kung istället för den bernadotteska dynastins franske stamfader Karl XIV Johan. Danske prinsen Christian August, som vid adoptionen av dåvarande kungen Karl XIII istället fick anta namnet Karl August, var under några månader svensk kronprins. Till dess att olyckan var framme, och han omkom i samband med en ridövning i Skåne. Göteborg fick i samband med dessa händelser tillfälligtvis ta plats i historieböckerna för någonting annat än Ostindiska kompaniet, genom att det var dit som den nyblivne tronarvingen Karl August anlände till sitt nya rike.

Detta är förstås
spännande svensk historia. Med Karl August som kung hade vi tagit ett betydande steg närmande ett enande av Norden. Det skandinaviska valutasamarbetet (när Danmark, Sverige och Norge skaffade sig myntslaget ”krona”) och lagstiftningssamarbetet från 1800-talets slut hade kunnat ha helt andra historiska konnotationer. Norden är en naturlig gemenskap (läs min tidigare artikel om detta), med gemensam kultur och en språkgemenskap som tangerar det man internationellt kallar för ”dialekter” (de svenska s.k. dialekterna är egentligen accenter, och förvisso är Norden sällsynt rikt på accenter). Även idag kvarstår detta som intressant ur politiskt hänseende, men det vågar GT-skribenten Bertil Holmström inte gå in på.

Därför framstår det som ännu märkligare att han tillmäter Karl Augusts (1768-1810) olyckliga dödsfall så stor betydelse att detta skulle vara värt att ens nämna som bakomliggande orsak till att vi idag har en kronprinsessa Victoria som står på tur att bli nästa monark. Det hela ter sig närmast som ett sätt att dölja det faktum att prins Carl Philip (f. 1979) är både född och hyllad kronprins av Sverige (se t.ex. detta filmklipp ur SVT:s arkiv). Karl August är en historisk parentes, medan Carl Philips förlust av tronen är mer än olyckligt – det är ett fult rättsövergrepp i vår tid. Retroaktivt verkande lagstiftning hör absolut inte hemma i en demokratisk rättsstat.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

5 Responses to “”Han skulle ha blivit kung””


 1. 1 Fältmarskalken juli 5, 2010 kl. 19:58

  ”Retroaktivt verkande lagstiftning hör absolut inte hemma i en demokratisk rättsstat.”

  Härom är jag fullt enig med herr Söderbaum.

  Dock, och detta är principiellt lika viktigt, vårt land styrs under lagarna och tills dessa lagar förändras av vederbörligt organ, d.v.s. riksdagen enligt vår nuvarande regeringsform, måste dessa lagar respekteras. Man må tycka vad man vill om 1980 års Succesionsordning, och här delar jag kanske herr Söderbaums åsikt, men det står, såvitt jag kan se, ställt utom tvivel att den tillkommit i laga ordning.

  Min egen åsikt är att kvinnlig tronföljd först bör komma ifråga i det fall manliga ättlingar saknas. Här skulle man dock kunna tänka sig en ordning liknande den som tillämpas i Förenade Konungariket där avkomlingar till senast regerande monark äga företräde framför mer avlägsna arvsberättigade.

  Dock ha vi nu de lagar vi har och för egen del erkänner jag därför fullt ut Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, såsom vår tronföljare. Till skillnad från herr Söderbaum ser jag vår högaktade Kronprinsessa, som ett synnerligen gott ämne som kommande monark.

  Herr Söderbaums insinuanta formulering ”…men hon är inte lämpad att bli monark i framtiden i det att hon både vill ha prinsesstårtan och äta upp den.” förstår jag icke och den logiska argumentationen bakom denna finner jag mycket grumlig och icke värdig herr Söderbaums intellekt.

  Jag måste också med skärpa vända mig mot herr Söderbaums insinuanta benämning ”f.d. gymägaren prins Daniel Westling”. Här må herr Söderbaum finna sig i att Kronprinsessans gemål av Hans Majestät Konungen, i kraft av hävd och sedvana, upphöjts till fursterlig stånd med titeln Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland. Någon prins under titeln ”prins Daniel Westling” finnes således icke varför denna högst oegentliga benämning skall undvikas.

 2. 2 Geronten juli 12, 2010 kl. 16:52

  Delar Fältmarskalkens resonemang fullständigt. Kan HM Konungen leva med att äldsta dottern ärver tronen finns ingen anledning för mig att ha annan uppfattning. Naturligtvis kan man ha synpunkter på sk retroaktiv lagstiftning, men för det första var det en borgerlig regering som genomförde förändringarna och för det andra så innebär det en förstärkning av monarkin eftersom oavsett kungabarnens kön, lever ätten vidare på tronen. Tror inte detta ligger i republikanernas intresse, varför jag stödjer ordningen.

 3. 3 Söderbaum juli 13, 2010 kl. 9:12

  Geronten: ”Kan HM Konungen leva med att äldsta dottern ärver tronen finns ingen anledning för mig att ha annan uppfattning.”

  Jag gav mig själv in i debatten för många år sedan inte minst därför att kungen själv flera gånger nu på 2000-talet har uttryckt sin bedrövelse över att Victoria betraktas som kronprinsessa fastän Carl Philip föddes som kronprins.

 4. 4 Fältmarskalken juli 13, 2010 kl. 22:15

  Herr Söderbaum,
  Det är förvisso så att Hans Majestät uttryckte vissa betänkligheter i samband med att Successionsordning förändrades för 35 år sedan. I sak delar jag dessa betänkligheter, vilket jag angivit ovan, men beslutet är fattat i laga ordning och vårt land styrs genom lagar.

  Även vår kloke Konung respekterar självfallet lagarna, vars främste försvarar han av hävd är, och det råder icke något som helst tvivel om att Hans Majestät nu fullt ut betraktar Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan såsom sin efterträdare och vår Tronföljare. Såsom vitsord för detta vill jag anföra en del av Hans Majestäts lysande tal till vårt aktade Kronprinsesspar vid bröllopets galamiddag:

  ”Kära Victoria!
  Du är Sveriges tronföljare. Med den uppgiften följer plikter och ansvar. Det är med stolthet och tacksamhet jag sett Dig växa in i den rollen. En gång skall Du — så är det beslutat i vår grundlag — efterträda mig som Sveriges statschef. Det skänker mig lugn och tillförsikt att Du med sådan klokskap och inlevelse förbereder Dig för den uppgiften. Jag vet att jag delar denna tillförsikt med en bred majoritet av svenska folket. Du skulle med vår anfader Karl XIV Johan, kunna säga: Folkets kärlek, min belöning.”

  Jag ser utifrån detta icke vitsen med att Herr Söderbaum, på det sätt som sker i ovanstående inlägg, uppviglar mot Hans Majestäts ståndpunkt, och uttrycker sig nedsättande om Hennes Kunglig Höghet genom den mycket anmärkningsvärda formuleringen ”…men hon är inte lämpad att bli monark i framtiden i det att hon både vill ha prinsesstårtan och äta upp den”. För mig, som tillfullo respekterar och vördar vårt älskade Konungahus, är denna formulering, från en person som säger sig stå upp för monarkin, fullständigt obegriplig.

  Gud bevare Konungen!

 5. 5 Joakim Larsson oktober 9, 2010 kl. 16:11

  Apropå ett närliggande ämne – är monarkistiska förbundet helt avsomnat? Jag frågar eftersom flera av skribenterna här väl var med när det begav sig.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 986,273 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser