Rysslands militärutgifter fortsätter att öka i snabb takt

Nu spottar rysk industri ut nya stridsflygplan igen

Sedan början av 2000-talet har de ryska försvarssatsningarna ökat stadigt. Från en bottennotering på omkring 7 miljarder $ (eller knappt 2 % av BNP) 2001-2003, har de militära satsningarna ökat, dels som en följd av den ryska ekonomins återhämtning, dels som en följd av att större andel av ekonomin avsatts för militära ändamål.

I år var de ryska officiella militärutgifterna uppe i 42 miljarder $ (närmare 4 % av BNP), men precis som under Sovjettiden döljs sannolikt en betydande del av försvarsutgifterna under andra budgetposter, och är därför i verkligheten högre. På sovjettiden kunde de officiella militärutgifterna uppgå till endast 10 % av de faktiska. De uppgifter jag hittat om Ryssland idag säger att det kanske rör sig om cirka 60 %, så den verkliga siffran kanske snarare är drygt 60 miljarder $ och drygt 5 % av BNP.

Nu rapporteras att Ryssland under de kommande tre åren avser öka sina officiella militärutgifter med 60 %, till 66 miljarder $. Det innebär att den ökningstakt som Ryssland hållit sig med det senaste decenniet består. Den ryska militärens allt större resurser innebär att man åter kan öva sig i komplexa offensiva operationer som i de stora militärövningarna runt Östersjön ifjol, och att man åter kan genomföra större utvecklings- och anskaffningsprojekt för flottan och flygvapnet.

Detta är uppgifter som öppet redovisas i rysk press, men som inte brukar få spridning i svenska media. I tider när de svenska försvarsutgifterna det senaste decenniet minskat stadigt och när det ena svenska regeringsalternativet föreslår oförändrade försvarssatsningar och det andra ytterliga kraftiga reduceringar kan det dock vara viktigt att relevanta fakta om vad som sker i vårt närområde når allmänhetens kännedom.

Patrik Magnusson

11 Responses to “Rysslands militärutgifter fortsätter att öka i snabb takt”


 1. 1 Vilhelm Skytte augusti 5, 2010 kl. 9:21

  De som anklagar dig för att vara russofob eller för att sprida skrämselpropaganda borde tänka på att Ryssland i kriget mot Georgien visade sig vara fullt redo att använda sin militärkraft mot ett självständigt, demokratiskt land (och liksom Ryssland en medlem i Europarådet) och fortfarande ockuperar delar av denna självständiga stat.

  Det är därmed klart att Ryssland är redo att använda sin våld för att främja vad de anser vara sina intressen och ökade militara utgifter är därför en fara för alla länder i vad Ryssland anser vara sitt närområde.

 2. 2 Allianspartisten augusti 5, 2010 kl. 10:44

  ”Den ryska militärens allt större resurser innebär att man åter kan öva sig i komplexa offensiva operationer som i de stora militärövningarna runt Östersjön ifjol, och att man åter kan genomföra större utvecklings- och anskaffningsprojekt för flottan och flygvapnet.”

  För att se hela bilden, men för den skull på inget sätt undervärdera det bekymmersamma med den ryska upprustningen, skall vi nog ha klart för oss att mycket av materielen i den ryska krigsmakten är och har varit i ett erbarmligt dåligt skick. Ryssland (Sovjet) har alltid satt numerär före kvalitet och för många av de komplexa systemen inom flyg och marin är underhållsproblematiken gigantisk, det senare också ett enormt problem för de länder som köpt krigsmateriel från Ryssland (Sovjet).

  Den stora frågan är vad Ryssland egentligen vill med sin upprustning. Vill man åter bli en supermakt (…jämbördig med USA), eller är det hotet från Kina som bekymrar, eller är det problemet med ”trilskande” utbrytarrepubliker som är fokus, eller är det rent av ett ”militärindustriellt komplex” som handlar i egensyfte?

  Tills vi vet svaret på frågan är det nog kloktast om vi ser över vårt eget hus och här är ett än närmare samarbete med våra europeiska vänner en fundamental del.

 3. 3 Tomas Johansson augusti 5, 2010 kl. 11:30

  Att något land skulle marschera in med artilleri och stridsvagnar är kanske inte det största hotet år 2010.
  Vissa brukar tala om att krigshoten ersatts med miljöhoten, gifter mm vandrar över gränserna och är ett reellt hot, soldater marscherar mer sällan numera, men det sker ju uppenbarligen, och ofta av begripliga skäl.

  Att Jugoslavien brakade samman är nog inte så konstigt för dom som levt i det konstgjorda Tito-landet. Belgien verka vara lite av samma problem, konstgjord nation, men troligen inte med samma konsekvenser, men problemen finns, liksom på många andra ställen, Spanien lär enligt vissa vara en nations om aldrig suttit ihop, består av minst två tydliga delar, troligen tre, eller fler.

  Sverige är inte så homogent heller, gränsen Sverige-Ryssland efter 1809 års fred var slumpmässig, den kunde hamnat någon annan stans, rena tillfälligheter fällde avgörandet, Stedingks sjukdom, därav språkeländet mm i de trakterna.
  Och glöm inte att Skåne är en av de få områden i Europa som fortfarande är ”ockuperat”, en dansk politiker sa nyligen nåt i stil med att; -Skåne borde återlämnas till Danmark eftersom det erövrats med ”oerhörd grymhet”.
  Ja svenska staten var precis lika rutten som andra stater på den tiden, sen klarade vi oss med underdånighet och en hårsmån från krigen på 1900-talet.

  Men regelrätt krig nu? Nja, knappast. Det brukar ju mest handla om nåt som liknar inbördeskrig nuförtiden, som Jugoslavien.
  Eller att ”Väst” ska införa demokrati med våld mha NATO/FN i nåt land vi vill ”hjälpa”.

 4. 4 Patrik Magnusson augusti 5, 2010 kl. 11:49

  ”För att se hela bilden, men för den skull på inget sätt undervärdera det bekymmersamma med den ryska upprustningen, skall vi nog ha klart för oss att mycket av materielen i den ryska krigsmakten är och har varit i ett erbarmligt dåligt skick. Ryssland (Sovjet) har alltid satt numerär före kvalitet…”

  Delvis har du naturligtvis rätt. Sovjetisk militärmateriel har i många avseenden varit underlägsen sina västliga motsvarigheter, men undersökningar efter murens fall visade ofta att den ryska materieln var betydligt bättre än vad västliga analytiker hade väntat sig. Att rysk materiel ofta stått sig slätt när de använts i alla det kalla krigets inte så kalla småkrig beror nog mer på den dåliga utbildningen, ledningen och moralen hos de diktaturarméer som brukade dem.

  Det som hände under 90-talet var att den röda kolossen formligen rostade bort. Av alla de tiotusentals fordon, vapen, flygplan och fartyg av skiftande kvalitet Sovjet hade försvann det mesta. Endast det bästa blev kvar. Det som har hänt under 00-talet är att denna utrustning långsamt har börjat kompletteras med ny, toppmodern utrustning bl.a. med teknologi köpt från väst.

  ”Den stora frågan är vad Ryssland egentligen vill med sin upprustning”

  Det är förvisso en högst väsentlig fråga, men för vår försvarsplanering är den egentligen sekundär. Vi måste skapa ett försvar som klarar av att möta de militära förmågor Ryssland har och står i begrepp att anskaffa. Vad Ryssland har för avsikter spelar i det avseenden mindre roll. Detta kan skifta snabbt, medan det tar lång tid att bygga upp försvarsförmåga.

  Skall vi ändå spekulera i vad Ryssland vill så tror jag att det är en kombination av dina alternativ. Ryssland vill åter bli en global spelare, jämbördig med USA och Kina. Ryssland vill återta sin ställning som dominerande makt i sitt närområde, främst det forna Sovjetunionen, och man vill naturligtvis kväsa alla oroligheter och utbrytningssträvanden längs sin södra gräns.

  Att Ryssland skulle hysa planer på militär expansion västerut håller jag för extremt osannolikt. Den europeiska unionen erbjuder ryssarna en av de få stabila och säkra gränserna man har, och är en viktig ekonomisk partner både som exportmarknad för råvaror och som källa till den högteknologiska import man behöver för att göra om Peter den Stores bedrift och åter komma ikapp västvärlden.

  Faran för Sverige ligger i den osäkerhet som finns i vart Ryssland är på väg, och i de oförutsedda händelser som historien visat snabbt kan generera en kris i de internationella relationerna, som gör att länder som egentligen inte alls har aggressiva avsikter plötsigt finner att de måste slå till för att värja sig. Ett starkt Sverige kan i ett sådant läge utgöra en stabiliserande faktor, ett svagt kan bli en bricka som de stora känner sig lockade/tvingade att försäkra sig om.

  För att ta en lite löjlig liknelse. Om jag är uppe på ett tak och arbetar har jag naturligtvis på mig en säkerhetslina. Bara för att sannolikheten att jag skall falla är väldigt låg nöjer jag mig inte med en tunn sytråd. Om jag väl faller är sytråden värdelös. Då behöver jag en lina som håller för min dessvärre inte oansenliga vikt.

 5. 5 Allianspartisten augusti 5, 2010 kl. 12:02

  ”Att rysk materiel ofta stått sig slätt när de använts i alla det kalla krigets inte så kalla småkrig beror nog mer på den dåliga utbildningen, ledningen och moralen hos de diktaturarméer som brukade dem.”

  Jo det är naturligtvis en del av förklaringen. När det gäller exporterade komplexa system så går det dock inte att komma ifrån att de många gånger varit behäftade med en stor underhållsproblematik. Detta är inte något jag gripit ur luften utan fått direkt från såna som arbetat med och ansvarat för underhåll av dylika system. Tyvärr är jag förhindrat att gå in på några detaljer.

 6. 6 Patrik Magnusson augusti 5, 2010 kl. 12:47

  ”När det gäller exporterade komplexa system så går det dock inte att komma ifrån att de många gånger varit behäftade med en stor underhållsproblematik.”

  Det betvivlar jag inte. Komplexa system är ofta svåra att underhålla, och för förband med låg teknisk kompetens är det nästan ogörligt. Säkert finns det både ett och annat att klaga på hos den ryska utrustningen, men jag tror problemen blir sju resor värre om man sätter inkompetent personal att sköta dem, så som ofta är fallet i de länder som brukar handla av Ivan.

  Jag tror nog att vi egentligen är ganska överens i denna fråga.

 7. 7 Johnny augusti 5, 2010 kl. 15:18

  Viktigt att Sverige stärker sitt försvar varje år och en investering på 5% av BNP när skatten är nästan 50% av BNP borde vara en självklarhet tycker jag. Vi måste ha ett bra försvar och en bra försvarsindustri som får exportera.

  Östersjön är ett viktigt hav för alla länder som gränsar till det, transporter, naturresurser, miljön och rysk gasledning. Sverige bör intensifiera arbetet med att utveckla handeln med länderna runt Östersjön, speciellt Ryssland (140 miljoner), Baltikum (10 miljoner), Polen (40 miljoner) och Öst Tyskland (20?) utgör till sammans en marknad på 210 miljoner som tillkommit i vårt närområde sedan kommunismens fall, en marknad som vi varit onaturligt utestängda från under nästan hela 1900-talet. Här finns potential att tjäna in, ett fredligt, demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt Ryssland kan med tiden bli vår största exportmarknad med tanke på folkmängd och nära avstånd med flyg och sjötransport.

 8. 8 Rolf K Nilsson augusti 6, 2010 kl. 6:20

  Hade ett pressmeddelande om detta för några dagar sedan: ”Vi kaninte tiga ihjäl Rysslands upprustning”
  http://stenkyrka.blogspot.com/2010/08/vi-kan-inte-tiga-ihjal-rysslands.html

 9. 9 Patrik Magnusson augusti 6, 2010 kl. 7:54

  ”Hade ett pressmeddelande om detta för några dagar sedan: ”Vi kaninte tiga ihjäl Rysslands upprustning””

  Utmärkt! 🙂

  Detta är definitivt något som allmänheten bör känna till.

 10. 10 Fältmarskalken augusti 6, 2010 kl. 13:43

  För en stabilisering av läget i Ryssland torde ett återupprättande av kejsardömet vara en grundläggande del. På detta sätt kan den enande symbol skapas som har förankring med historien. Den ryska kejserliga familjen har många släktband med europeiska Furstehus vilket på många sätt skulle stärka samhörigheten med västerlandet.

  Det synes som att den självklara pretendenten att uppstiga på den ryska tronen är det Kejserliga Husets överhuvud Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria (http://www.imperialhouse.ru/eng/).


 1. 1 Ryssland skapar arktisk brigad « Esse Non Videri Trackback vid mars 16, 2011 kl. 23:47

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s





Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.



Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.



Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 980,044 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser