Dubbelmoral att säga nej till SD och acceptera V

I denna valrörelse mer än tidigare kan vi slå fast att vad som är politiskt korrekt inte på långa vägar har någonting med logik att göra. Jag tänker då på förhållningssättet till Sverigedemokraterna i jämförelse med Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna har nått framgångar i tidigare val på det lokala planet. Risken är överhängande att partiet i detta års val tar steget in i Riksdagen. Det vore olyckligt.  Men varför denna näst intill hysteri? Vad skulle skillnaden vara mot idag? Vi har ju redan vänsterpartiet i Riksdagen.

Alla partier i Riksdagen har under mer eller mindre rituella former lovat att de inte ska bygga något maktinnehav på eller ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Samtidigt har vi de ”rödgröna” – ett organiserat samarbete mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet som om olyckan är framme får tillräckligt med röster för att bilda regering. Det vill säga en regering med ministrar från samtliga tre partier. Också från vänsterpartiet f.d. kommunisterna!

I den svenska politiska världen är det alltså fullt korrekt att ha med vänsterpartister i en regering och bygga ett maktinnehav på detta partis medverkan. Det är fullt korrekt för socialdemokrater och miljöpartister att samarbeta med ett parti som inte gjort avbön eller på fullt allvar tagit avstånd från sin totalitära bakgrund.
Vänsterpartiet har en partiledare som fortfarande betraktar sig som varande kommunist, men han har lovat att inte längre säga att det är så, även om han behåller sina åsikter. Vi har många medlemmar i vänsterpartiet, tyvärr ganska många yngre, som utan att skämmas utan snarare i trotsig stolthet förklarar att de är kommunister. Att vara kommunist är alltså fullt möjligt och accepterat i vänsterpartiet. Några krav på att ta avstånd ifrån kommunismen finns inte. Några sådana krav har uppenbarligen inte heller kommit från de båda samarbetspartierna socialdemokraterna och miljöpartiet.

Sverigedemokraterna har precis som vänsterpartiet sina rötter i rörelser och organisationer med öppet totalitära uppfattningar och idéer. Men om vi nu ska se på det så objektivt som möjligt så tillåter inte Sverigedemokraterna att deras företrädare har sympatier som kan beskrivas som nazistiska eller ens luta åt det bruna hållet. Nazistiska och fascistiska symboler är förbjudna inom Sverigedemokraterna. Medlemmar som brutit mot dessa regler har uteslutits ur partiet. Om detta sedan är av övertygelse eller marknadsföringsskäl kan ju finnas delade meningar.

Vad jag vet har ingen av dem som säger sig vara kommunister fått lämna vänsterpartiet. Kommunistiska symboler är fullt acceptabla och den röda stjärnan återfinns på många av vänsterpartiets företrädare, också bland partiets riksdagsledamöter. Uteslutningar? Varningar? Nej, icke! Inom vänsterpartiet stoltserar man fortfarande med det kommunistiska arvet. Men det hindrar inte. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill regera tillsammans med vänsterpartiet. Inte ens alliansens partier protesterar märkbart mot detta.

Är det ur ett demokratiskt perspektiv rätt att före ett val förklara att ett politiskt parti, oavsett hur stort det blir, inte ska räknas när avgörandet ska ske vilka som ska bilda regering? Knappast. Är det rätt att säga att man inte ska ta någon hänsyn till Sverigedemokraternas företrädare om de kommer in i Riksdagen? Givetvis inte.
Hade det då varit bättre om samma uppfattning hade fått gälla när det handlar om vänsterpartiet och deras företrädare? Ja, då hade det åtminstone varit ett logiskt beteende. Men ur demokratiskt perspektiv: nej.

Vi får aldrig glömma att det inte är företrädarna för partierna som man säger nej till, som man säger sig komma att ignorera. Det är deras väljare. Det är tiotusentals väljare som man riktar sig till och säger att deras åsikter saknar värde, att deras röster inte ska räknas. Det är väljarna man visar sitt förakt för, inte de valda. Sverigedemokraternas och vänsterpartiets väljare har samma värde som övriga partiers. Är vi demokrater i en demokrati kan vi aldrig komma ifrån detta.

Hur ska man då förhålla sig till Sverigedemokraterna? Till vänsterpartiet? Hur ska man förhålla sig till alla partier som har åsikter som inte kan anses passa hem i ett land som vill vara demokratiskt och med respekt för de mänskliga rättigheterna?
För det första måste man acceptera att delar av svenska folket har valt att ge dem en plats i Sveriges Riksdag. Det enda man sedan kan göra är att inte söka deras stöd eller medverkan när det gäller regeringsbildande eller när frågor ska avgöras. Hur sedan dessa partier väljer att rösta och ge sitt stöd är upp till dem. Så länge detta stöd inte är betingat med krav så borde det inte vara något problem för det eller de partier som bildar regering.
Hur ska då en regering se ut för att man ska hindra att de ovälkomna partierna blir vågmästare? Lösningen är enkel med verkställigheten betydligt svårare. Då får man sätta ihop en regering med övriga partier som har en majoritet bakom sig (eller som det bli i Sveriges Riksdag – som inte kan få en majoritet emot sig). Det är kanske inte det lättaste att ha en regering bestående av t.ex. moderater, socialdemokrater, folkpartister och miljöpartister. Men demokrati är inte lätt. Oavsett hur svårt det är att få en sådan regering att fungera så är det ännu svårare att förklara varför man nollställer vissa partiers väljare och säger att deras röster inte är värda något.

Genom att demonisera Sverigedemokraterna har vänsterpartiet fått en oförtjänt aura av att vara ett parti som alla andra. Men så är det ju inte.
Det finns många skäl att se med skepsis på Sverigedemokraterna och deras populistiska budskap. Men skälen är minst lika stora att se med samma skepsis på vänsterpartiet och deras företrädare. Det gäller att hålla politiskt rent åt alla håll. Att motivera sitt motstånd till Sverigedemokraterna med att man har en demokratisk övertygelse och samtidigt acceptera vänsterpartiet – eller tvärtom – är en omöjlighet.

Demokratins styrka är också dess svaghet. I en fungerande demokrati kan inte valda företrädare för folket ignoreras, hur illa man än tycker om deras budskap. Sen må det vara sverigedemokrater eller vänsterpartister.

Men vi kan ju alla be en bön och hoppas att inget av partierna platsar i Riksdagen.

Rolf K Nilsson

Annonser

33 Responses to “Dubbelmoral att säga nej till SD och acceptera V”


 1. 1 Allianspartisten september 3, 2010 kl. 16:03

  För egen del är jag djupt skeptisk till sverigedemokraterna dels därför att de fokuserar på etnicitet som grund för samhällsbygget och dels därför att det i övrigt är ett populistisk parti med förkärlek för folkhemssocialism.

  När det gäller demokratifrågan går det dock inte komma ifrån att sverigedomkraterna är betydligt rumsrenare än vad kommunistpartiet (under varumärket vänsterpartiet) är. Kommunistpartiets ledare kamraten Ohly var under realsocialismens tid i Östeuropa en stor beundrare av detta antidemokratiska system. Kamratens Ohlys sentida ”omvändelser” har dessutom alltid skett under galgen.

  Därför är det inget som helst tvivel om att både socialdemokraterna och miljöpartiet kraftigt befläckar sitt demokratiska anseende när de tar det antidemokratiska kommunistpartiet (under varumärket vänsterpartiet) till sig.

  Kommunismen är och förblir en vidrig lära.

 2. 2 etvisvitae september 3, 2010 kl. 18:45

  Jag hoppas verkligen att Sd tar sig in i Riksdagen. De är tveklöst det mest konservativa alternativet för tillfället.

 3. 3 Allianspartisten september 3, 2010 kl. 19:40

  ”De är tveklöst det mest konservativa alternativet för tillfället.”

  …och vari ligger det ”konservativa”?

 4. 4 etvisvitae september 3, 2010 kl. 22:55

  Ja.. det behöver överhuvudtaget inte finnas mycket av den varan för att fortfarande vara det mest konservativa alternativet. En lika rimlig fråga är vad som gör Alliansen ens det minsta konservativ, annat än genom association till forna värderingar.

  Om vi istället riktar blickarna mot Sd, som du ju faktiskt frågade om. 1975 tog den dåvarande vänsterregeringen Sveriges mest ödesdigra beslut i modern tid; att göra om landet till världens första ideologiskt betingade mångkultur där det egna uppmanas att bytas ut och förgöras av det främmande. Ett motsvarande övergrepp mot konservatismen saknar enligt min mening motstycke i svensk historia. Sd är ett litet hinder mot Palmeregeringens vision, medan de andra partierna gladeligen fortsätter att förringa svensk kultur.

  Utöver det så driver Sd en rad sakfrågor som ofta överensstämmer med konservativa värderingar. Tuffare tag mot brottsligheten, hårdare regler för abort, familjen i centrum, fokus på de äldre, mot likställande av den homosexuella relationen med den heterosexuell motsvarigheten etc.

  Jag hävdar inte att Sd är ett fullgott alternativ, eller ens i närheten av det, jag förstår också oviljan att som konservativ förknippas med vad som anses vara partiet som framför andra består av obildade ”xenofober och inavlade lantisar” men det ändrar inte på ovanstående faktum.

 5. 5 Allianspartisten september 4, 2010 kl. 17:06

  SD är vårt enda renodlat nationalistiska parti vilket uttrycks genom följande skrivning i principprogrammet:

  ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av entnisk och kulturell likhet bland befolkningen”

  Det jag särskilt vänder mig mot här, och som gör mig till anti-SD, är skrivningen om etnisk likhet. Här menar jag att man rör sig farligt nära rastänkande. För mig strider tanken på att den etniska likheten skall vara bärande i samhällsbygget mot principen om varje människas unika värde som, enligt mitt förmenande, är en av grundstenarna i den på kristendomen grundade västerländska människosynen.

  Hade man endast skrivit ”kulturell likhet” hade jag förvisso inte hållit med utifrån alla aspekter, men jag hade förmodligen inte varti lika ”anti”.

 6. 6 Patrik Magnusson september 4, 2010 kl. 19:05

  Allianspartisten:

  Jag håller helt med om att det finns en hel del grumligt gods i SD:s bagage, och därför är det ju tur att det finns ett annat alternativ för oss borgerligt sinnade, Alliansen.

  Måste säga att jag är förvånad att SD inte städat undan den formulering du tar upp. Annars har de ju verkligen ansträngt sig för att tvätta bort rasiststämpeln och presentera ett respektabelt yttre.

  Kanske är det så att vi här ser en skymt av vad som finns bakom den putsade fasaden, för tyvärr tror jag att det som där finns är allt annat än vackert.

 7. 7 Tomas Johansson september 4, 2010 kl. 23:41

  De som kritiserar den svenska invandringsfiaskot får lätt röster. Men det man kan fundera över är varför kritik av invandring verkar sitta ihop med att samtidigt vara komplett slut i luvan, de vill ju även hylla karl XII, den dummaste jävel som någonsin fått ha makt i Sverige.
  Där jag bor tror jag t o m invandrarna snart blir invandrarfientlga, det är ofta kulturellt kaos. Ibland sitter lappar på väggarna från diverse inandrarfientliga orgaisationer, alla med just kombinationen av hälsosam invandringskritik och totalt stenkorkade åsikter om andra helt ovidkommande saker, som att förneka förintelsen eller nåt ännu mer idiotiskt. Så man undrar, finns det inga normala vettiga människor som kan formulera kritik mot massivandringen?
  Jag kan känna att det sitter ihop med annat hopplöst i svensk politik, alla måste bete sig som ”sossar”, säga samma sak som Palme sa, tycka ungefär samma sak, oavsett om det handlar om skatter, facket, småföretag eller invandring.
  Bästa sättet är att slå hål på myterna med fakta, och jag uppfattar vår finansminister som en som använder fakta för att krossa socialdemokratiska myter, bra gjort. Men ministerstyret verkar bestå, folk kräver att statsministerns ska agera, även när de problem man talar om oftast inte egentligen sköts av folk på de positionerna, men i svenska socialdemokratiska kommuner som min, har för vana att kommunen sköts av kommunalrådet själv, kommunens starke man, så skötte ju Göran Persson hela riket (HSB han-som-bestämmer), som en Kung från 1600-talet. All universitetsutbildning blir liksom ganska överflödig, en hårdför ”man av folket” sköter allt på eget bevåg.
  Hörde en ryss som beskrev Ryssland som först under tsarens tyranni som ersatts av kommunistisk tyranni, påminner lite om Sverige, liksom annat; klimatet, avstånden och vodkabältet.
  Kan Borg hålla sig till faktabaserade beslut tror jag det kan bli en nystart för Sverige, kanske t o m norra Sverige kan få sig ur socialismens elände, för vi blöder, hur många människor med bra utbildning och driv ska lämna sina hem för karriärer söderut? Kvar blir kollektivet, utan mål, de som lutar sig på bidragssystem och gammaldags socialdemokratisk politik, så går spiralen neråt vidare.

 8. 8 etvisvitae september 5, 2010 kl. 0:43

  Allianspartisten & P.M.,

  Tack för era åsikter, jag ska fatta mig kort. Hur kan man som förment konservativ ta indirekt ställning för pluralism? Heterogenitet är uppenbarligen oförenligt med den svenska kulturen, förödande för samhällsmoralen och sätter käppben för homogena normer. Sedan när är nationalism främmande för högern? Jag kan inte tänka mig en mindre konservativ hållning än att vara förespråkare av mångkultur.

  Naturliga olikheter är en konservativ käpphäst och givetvis existerar det olika etniciteter. Att dessa fungerar bäst i homogena samhällen står nog bortom allt tvivel vi det här laget, det finns åtskilliga belägg. Det har ingeting med värdering av andra etniciteter att göra, det är er tidstypiska tolkning. Er omotiverade rädsla påminner dessvärre om vänsterns vilja att kväsa debatter genom guilt by association.

 9. 9 Hugo september 5, 2010 kl. 1:00

  Jag hoppas också verkligen att SD tar sig så att vi får samma resultat här i Sverige som i Danmark, Österrike, Nederländerna osv där andra konservativa rörelser rest sig och tagit plats i riksdagarna. Dvs, att SD går ihop med det blåa blocket och skapar en konservativ politik utan massinvandring och islamism.

  SD är uppenbarligen Sveriges mest konservativa parti idag då KD och M kastat in flaggan sedan länge. Visst finns det de som hävdar att KD skulle vara konservativt, men eftersom partiet knappt driver konservativa frågor särskilt hårt (brott och straff, värdegrund, mångkultur, invandring, abort, familjen osv) utan bara ger ett skenande intryck av att vara konservativt i skuggan av den jakobinska, rödgröna triaden och dess vansinne så kan jag inte kalla partiet konservativt utan snarare en blandning av socialliberalism och svag kristdemokratism. Där KD står tyst eller inte ens närvarande kämpar SD i sann socialkonservativ anda.

  Att SD skulle vara mer populistiskt än något annat parti tycker jag bara är lam smutskastning. Att massinvandringen skulle vara en simpel och populär fråga att driva är en absurd tanke och det är inte precis populistiskt att gå emot hela etablissemanget och massmedia i ett anfall. Snarare tycker jag SDs kampanj och politik ger ett ideologiskt och pragmatiskt intryck jämfört med KDs förvirrande ”Ett mänskligare Sverige” som knappt säger någonting förutom att det låter fint. Eller Moderaternas ”Kärlek på jobbet” där bögar sitter och ler mot varandra i det gamla vanliga pratet om ”jobben!” i äkta populistisk ”VI ÄLSKAR SVERIGE” anda. Nej du, om SD är populister är bara Alliansen så populistiskt att det saknas ord för det. Framförallt KD.

  Desto snabbare SD sitter i regeringen: desto snabbare kan vi besegra jakobinismen.

 10. 10 Allainspartisten september 5, 2010 kl. 9:36

  etisvitae,
  Jag gör inte anspråk på att vara någon renlärig konservativ MEN jag försöker tillämpa ett konservativt förhållningssätt som innebär:

  (1) Det finns begränsningar i den mänskliga naturen, kalla det gärna naturliga ordningar, som gör att det är meningslöst att ställa upp utopier. Härvidlag är nationalismen precis som socialismen och den renläriga liberalismen utopiska ideologier där man ställer upp en modell som man sedan skall anpassa samhället till. För utopiernas extrema anhängare tar modellen överhanden och kontakten med verkligheten förloras allt mer.

  (2) Historien innehåller vår samlade erfarenhet och något vi måste beakta mycket mer än vad vi gör.

  Vad är då min slutsats av detta?

  Konservatismen är ickeutopisk medan nationalismen är utopisk. Det behöver inte innebära att man som konservativ måste ta avstånd från nationalstaten men det innebär heller inte att nationalstaten är den enda möjliga modellen. Se t.ex. på USA, som inte är någon nationalstat utan en statsbildning som bygger på de värderingar som ytterst uttrycks i den amerikanska konstititutionen. Se också på en av världens allra snabbast växande ekonomier, Indien, som heller inte är någon nationalstat utan ett samhälle där olika etniciteter och religoner samexisterar, relativt friksionfritt även om det alltid finns extermister, och där man till och med nyttjar den gamla kolonialmaktens språk som ett sammanhållande kitt.

  Historien visar också att implementationen av nationalstatstanken kan vara oerhört grym och smärtsam. Det senaste exemplet på detta är Balkan, där vi förvisso nu har ett antal nationalstater, men där priset för skapandet av dessa har varit så högt att vi får gå tillbaka till andra världskriget för att hitta motsvarigheten till mänskligt lidande.

  Det vi också måste inse är att vi lever i en allt mer global värld där avstånden blir allt mindre. Kommunikationssätten blir allt mer sofistikerade och i t.ex. en videokonferens spelar det ingen roll om deltagarna finns i Stockholm, Pajala, Chicago, Melbourne, Shanghai, Bangalore eller Kapstaden, man kommunicerar lika bar ändå. Det är självklart att detta även leder till mänskliga kontakter på ett helt annat sätt än tidigare. Att detta inte skulle få några konsekvenser är helt orimligt.

  För egen del har de ”mångkulturella” erfarenheter jag fått genom att tidvis arbeta nära med människor från andra kulturer varit berikande och en insikt jag fått är att vi som människor inte är så olika även om kulturella skillnader inte får undervärderas.

  Om ovanstående kan man givetvis diskutera och ha olika åsikter och om SD hade nöjt sig med att peka på ”kulturell likhet”, ja då hade jag, som framgår av mitt ovanstående tillägg, inte varit lika ”anti”.

  Det är när vi kommer till resonemanget kring etnicitet jag blir ”anti”. Du skriver ”Att dessa fungerar bäst i homogena samhällen står nog bortom allt tvivel vi det här laget, det finns åtskilliga belägg”. Det vore här intressant om du ville redovisa dessa ”belägg”. Det vore också intressant att få höra din inställning till de 10000-tals svenskar som är adopterade men som faktiskt har en annan etnicitet. Hur får du in dessa i ditt etniskt ”homogena” samhälle?

 11. 11 Hugo september 5, 2010 kl. 11:41

  @Allianspartisten
  1. Om utopi är, som du verkar mena, att man för politik under samhällsideal så är det nog många konservativa som är lika utopistiska som liberaler, socialister etc. Det är inte precis bara konservativa som erkänner människans felande natur.

  2. Så sant, så sant. Dock så är det inte en del av det konservativa förhållningsätt. En liberal kan vara lika förankrad i historien som en konservativ.

  Jag håller dock inte med dig om att nationalismen är mer utopisk än konservatism. Nationalismen är någonting som tillhör människans natur, den kommer alltid finnas där så länge vi förblir homo sapiens sapiens. Människan kommer alltid dela sig i etniska grupper och skapa nationer därefter, om man försöker förhindra denna natur och sätta sig över flera grupper på ett onaturligt vis så är katastrof oftast utfallet då man bygger en onaturlig nation.
  Detta har alltid varit ett enormt problem för USA, och Indien. USA har ett enormt problem med sina svarta och i viss mån ”latinska” invånare som generellt är segregerade utanför samhället. Att sätta upp USA som en lyckad statsbildning på en mångkultur är inte särskilt smart. Mångkulturen och bristen på en nationalstat vilket omöjliggör ett större socialt skyddsnät är ett problem som USAs invånare alltid kommer dras med. Samma problem har vi redan här tack vare de rödgrönas och Alliansens fruktansvärda massinvandringspolitik. Ett sår som tar decennier, kanske till och med sekler.
  Enda anledningen till att USA lyckats existera som stat är att landets vita snabbt blandats in till en relativt homogen befolkning och utgjort en stomme för staten, men också genom att landet varit grovt decentrialiserat och trots allt endast är en union av stater. Samma tur hade inte Jugoslavien.

  Indien har redan fått betala ett högt pris för landets mångkultur. 500 000 människor dog trots allt när landets stora etniciteter drabbade samman innan separationen då Pakistan bildades. Nationalprincipen tittar fram igen. Hade det skett om landet var en nationalstat? Troligen inte. Kommer detta hända när muslimerna år ca 2040 blir majoritet i Sverige med Alliansens politik? Det vet vi inte. Indien har dock klarat sig sedan dess då 80% av landets befolkning är hinduer och utgjort en homogen stomme, som USAs vita.

  Fallet balkan är ett mycket bra exempel men du drar fel slutsats. Det vi lär oss av Jugoslaviens misslyckande är att om man sätter sig mot principen av nationalstater, dvs den naturliga staten, så kommer det få ödesdigra konsekvenser. Nationalismen bör mer ses som en del av människans natur som man inte bör sätta sig mot, precis som att Socialismen går mot människans natur om olika nivåer, dvs hierarkier. Det får alltid ödesdigra konsekvenser.

  Konsekvenserna av den globaliserade världen är inte att människans natur om nationalstater helt plötsligt inte gäller. Globaliseringen har snarare bl.a lett till att olika etniciteter blandas mycket snabbare och en möjlighet för folkgrupper att förflytta sig över större sträckor: något som fått ödesdigra konsekvenser för Europa och Sverige under Alliansen. Att man kan ha ett affärsmöte mellan Stockholm och Singapore är ingenting som förändrar människans etniska natur och mångkulturens konsekvenser.

  Det finns forskning om mångkulturen och dess konsekvenser. All forskning visar att mångkulturella områden, med socioekonomisk utjämnning, är olyckligare, otryggare och brottsligare än homogena områden vilket inte precis är förvånande. Mångkultur är med andra ord inte önskvärd för den konservative som tror på den sociala ordningen, och SD råkar vara det enda parti som står för detta medan Alliansen är mångkulturens allierade och det Svenska folkets bedragare. Du själv är därför i min mening inte särskilt konservativ alls, tyvärr. De belägg du söker ska jag länka Putnams studie där nästan 40.000 människor från olika områden i USA deltog: http://www.utoronto.ca/ethnicstudies/Putnam.pdf eller http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/pdf.
  För att citera honom ”[W]e hunker down. We act like turtles. The effect of diversity is worse than had been imagined. And it’s not just that we don’t trust people who are not like us. In diverse communities, we don’t trust people who do look like us.”
  Inte särskilt lovande för den konservativa tron på en social organism.
  De 10 000 tals svenskar som är adopterade möter ett problem att de rent etnicitetmässigt inte ser ut som ”vanliga” svenskar vilket i många fall har visat ge svårigheter med identiteten, det är dock ett problem jag är redo att bortse från och jag ser abort som en nödvändighet för vårat samhälle. Adoption innebär inte samma kulturella- och integrationsproblem som invandring gör och bör därför föredras.

  Mvh

 12. 12 Johnny september 5, 2010 kl. 11:59

  Mycket intressant tråd måste jag säga. Märkligt nog tycker jag att nästan alla har bra poänger. Konservatismen är märkligt nog ny för mig och jag försöker förstå dess innebörd och finner många tolkningar och strömningar, det känns som att återupptäcka en bortglömnd guldgruva efter århundraden av pacifism, socialism, feminism och konsumism.

  Invandringens största bidrag till Sverige är inte pizza, kebab eller Slatan, utan att den tvingars oss svenskar att se på oss själva och vår plats i världen. Det är nu inte bara SD som uppstått som en genuin reaktion på invandringen, utan vi har Skåne Partiet, National Demokraterna, Svenskarnas Parti och kanske några andra som jag ej känner till. Samtliga som en reaktion på invandring, samtliga söker stöd i vår lands historia från Folkhemmet till Vikinga tiden. Nationalistiska högerpartier växer upp som svampar ur jorden, ungefär som bilindustrin i början av 1900-talet med många aktörer, en ny junfrulig marknad för högerpolitik skulle man kunna säga.

  De nationella högerpartierna visar också upp en äkthet och moral som är djupt förankrad hos svenskarna, på ungefär samma sätt som när arbetarpartier organiserade sig i en gång i tiden, då deras ledare var äkta och inga politiska broilers utbildade på SSU utan erfarenhet av de människors villkor man skulle representera, idag är ju (S) ett helt annat parti än det en gång var.

  Jag tycker att SD är ett stort plus för vår demokrati och invandrarpolitiken måste diskuteras i riksdagen och inte sopas under mattan, samt för att få ett slut på det politiska och mediala hyckleriet som har nått Stalinistiska nivåer i vårt land.

  Det finns en äkhet och moral i de nya nationella högerpartierna som erbjuder något mer än dagens tomma TV-tittande och shopping, det finns inget värt att leva och dö för längre. När svenskarnas samhälle, kultur, frihet och folkgrupp är hotade söker de kraft och stöd i vår heroiska historia. Det är därför Karl XII beundras, Gustav II Adolf, Korsriddarna och Vikingarna med hedendomen förstås. Ära, heder, lojalitet, deciplin, ansvar, plikt, heroism är ord och handlingar som varit begravda i pacifism, socialism, feminism och konsumism under århundraden och nu börjar återfå betydelse.

  Det främmande Islam med Shaira-lagar är en direkt provokation, en krigsförklaring, mot hela svenska folket och allt som vi håller kärt, vi kommer aldrig att kunna leva under ett sådant förtryck, vi kommer aldrig att konvertera till Islam, vi kommer att strida till sista man, om vi så skall sova under snön med svärdet i hand och vi kommer att vinna för vi har inget annat val, det finns bara ett Sverige och det är svenskarnas land.

  Seger eller Valhall.

 13. 13 Tomas Johansson september 5, 2010 kl. 12:50

  Adopterade svenskar som kommer från kulturer mycket långt borta mår ofta mycket dåligt, statistiken skrämmer, de ligger skyhögt över andra barn vad gäller ohälsa och självmord. Samma gäller andra generationens (utomeuropeiska) invandrare, de får betala priset för att folk ska skyfflas runt jordklotet, den onaturliga ekonomiskt baserade invandringen, att flytta så oerhört långt, kulturellt och genetiskt. Ja människor är faktiskt anpassade till klimat både genetiskt och kulturellt (säger man det högt blir man givetvis stämplad som rasist), vårt extrema klimat i norr är inte lätt att klara med helt annan bakgrund, grymt är det. De som lider mest av massinvandringen är inte vi utan just de runtskyfflade, särskilt deras barn, som inte heller får lära känna sin gamla kultur. De blir offer för ytlighetens kultur, kläder och prylar.

  Men skyfflandet av folk är ju inget nytt, industriarbetare har skyfflats runt i hundra år, det finns ett skumt behov av ”alienerade” människor, är man runtskyfflad så saknar man ju koppling till naturen, storskalig skövling kräver människor utan ”störande” känslor för hembygd.

  Allianspartisten säger ”kommunismen är och förblir en vidrig lära”. Jo men döm inte de få som ännu tror på revolutionen för hårt, de finns nog några kvar i malmfälten i norr, de lever kvar i minnet av den tid då revolutionen gav ett hopp, även om så orimligt.

  Allianspartisten säger vidare: ”Historien visar också att implementationen av nationalstatstanken kan vara oerhört grym”, verkligen sant, vi har ett läge där många känner rädsla för upplösningen av nationalstaterna, lite av invandringsfrågans vikt kommer nog av det, men nationalstaterna är onaturliga, ett verk av tyranner, gränserna är ofta slumpmässiga och destruktiva.

  Återigen så frågar man sig varför alla andra partier utom SD liksom ”måste” vara för massinvandring, de flesta inser att det inte är bra för någon. Gissningsvis ligger skräckpropagandan för nazismens utrotningsläger i bakgrunden, det går liksom inte säga nåt vettigt utan att folk reagerar känslomässigt och ser framför sig utrotningslägren under brinnande världskrig. Så kan historiekunskap förvanskas till nåt helkonstigt. Hur många filmer har inte gjorts där onda naziliknade människor är motståndare till hjälten i nåt fantasifullt actionäventyr.

  Att SD finns är väl en följd av den känslomässiga låsningen. Skillnaden mellan verkligheten och det som går att säga högt i politiken. Baksidan är nog tron på att nationalstaten är god och att den ska stärkas i framtiden, inte rimligt. I ett framtida europa utan behov av kommunsmen så kommer något nytt, knappast en återgång till stenhårda nationalstater.

 14. 14 Allainspartisten september 5, 2010 kl. 13:07

  Hugo,
  ”Nationalismen är någonting som tillhör människans natur, den kommer alltid finnas där så länge vi förblir homo sapiens sapiens.”

  Har du någonsin hört talas om folkvandringar? Du för ett resonemang som utgår från att historien är statisk och att människor i alla tider levt i isolerade ”etniska” öar. Modern genforskning har här en hel del intressant att förtälja varigenom vi kan utläsa en hel del om folkvandringar.

  Som jag ser det bildar vi människor våra samhällen med de som finns i vår närhet. Ibland sker folkvandringar och människor slår sig ner i andra miljöer och bildar samhällen i den nya omgivningen. På olika sätt blir det utbyte med de som finns i den nya omgivningen. Så var det med den vallonska invandringen på 1600-talet och så var det med våra svenska utvandrare, som efterhand kom att bilda familjer med t.ex. irländare, skottar, italienare och även etniskt svarta och så kommer det givetvis också att bli med våra nya svenskar inom några generationer.

  Detta skeende, som historien påvisar med all önskvärd tydlighet, är ingenting som utopisk och bokstavstrogen nationalism kan göra något åt.

  Historien igenom har närheten styrts av geografiska betingelser. Så är det inte längre, med moderna transportmedel och med den nya digitala kommuniksationsmiljön blir det geografiska avståndet allt mindre betydelsefullt. Detta är något som, på gott och på ont, förändrar vår värld men vi ska inte tro att detta är en utveckling som kan styras.

  Sedan kan jag inte låta bli att undra hur du tror att ett ”etnsikt” sammanhållet USA skulle ha sett ut. Denna statsbildning bygger ju helt på invandring och ”mångkultur” varför dessa faktorer ingår i själva ”grundkonceptet”. Du kan här inte komma ifrån att USA, över tiden, är en av de mest framgångsrika länder som historien skådat och detta trots att man inte är någon nationalstat. Med detta inte sagt att det inte finns problem men problem finns i alla stater oavsett om de är nationalstater eller ej.

  Vi har ett betydligt mer näraliggande exempel i vårt östra grannland Finland. Här har vi två ”etniciteter” den finska och den betydligt mindre svenska. Dessa två ”etniciteter” har levt i relativt fredlig samexistens sedan 1200-talet.

  När det gäller Indien vet jag inte hur förtrogen du är med förhållandena men att 80 procent är hinduer innebär på inget sätt att dessa 80 procent tillhör en och samma etnicitet och kultur. Även bland oss kristna finns det ju människor från en mängd olika kulturer och etniciteter varför ditt argument är högst märkligt.

  Jag har tillbringat en del tid i just Indien och förvånas efter varje besök av denna mångfacetterade statsbildning. Kulturen skiljer sig betydligt åt mellan olika delar och olika folkgrupper. Detta kommer till uttryck i allt från språk (det finns 17 officiella), hinduistiska inriktningar, matkultur till utseende (en hinuiskt tamil från sydöstra Indien ser inte alls ut som en hindu i landets norra delar). Och trots denna mångfald är landet oerhört framgångsrikt.

  Sedan är det ju storartat av dig, när det gäller adopterade, att du är ”redo att bortse” ifrån detta ”problem” (…ja du ser uppenbarligen dessa som ett problem). Det har möjligen inte slagit dig att trakaserier på grund av utseende, som förvisso adopterade drabbas av, i grunden beror på de, som likt dig, sätter etniciteten som grund för samhällsbygget? För ”etnicitetsfokuserade” blir det ju helt naturligt att peka på skillnaden vilket då drabbar de som råkar ha ett annorlunda utseende.

  Är det något jag aldrig kommer att göra avkall på så är det principen om varje människas unika värde och då accepterar jag aldrig någon sortering efter etnicitet.

 15. 15 Johnny september 5, 2010 kl. 13:40

  Europa är skapat av sin historia och Amerika av sin filosofi. (Margaret Thatcher)

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

  ad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

  et verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen.

  det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.” (Vilhelm Moberg, ur Svensk strävan, 1941.)

  Dagen stora invandringen till Sverige och Europa är inte en organisk eller naturlig utveckling, utan utgörs främst av utopisk politik. Den kort sagt för stor, för snabb, för omvälvande för att många skall kunna acceptera och anpassa sig till den.

  De Nord Amerikanska indianerna och arabiska palestinierna drabbades hårt av massinvandringens konsekvenser. Majoritetskulturen i USA skapades också av etniska White Anglo-Saxon Protestants som fortfarande utgör ca 60% av befolkningen.

 16. 16 Allainspartisten september 5, 2010 kl. 14:23

  Johnny
  ”Dagen stora invandringen till Sverige och Europa är inte en organisk eller naturlig utveckling, …”

  Nej, är det något vi lärt oss av historien är det att denna inte alltid är lungn, organisk och harmonisk. Tvärtom, ibland sker omvälvande situationer som vi likfullt måste lära oss att förhålla oss till.

  1800-talets massutvandring från Europa till USA var främst betingad av den snabba befolkningsökningen där det europeiska ländernas försörjningsförmåga inte höll jämna steg med behovet.

  Ser vi på de senaste 20 årens invandringen till vårt land har denna varit relaterad till konfliktsituationer i olika delar av världen (Balkan, Irak, Somalia, …). Inte så att all dessa invandrare i formell mening kan betecknas som flyktningar men ändå kommer de från samhällen, där man likt många av våra svenska amerikafarare, haft svårt att försörja sig.

  Historien har sin gång med farsoter, svält, krig och konflikter. I dessa situationer försöker människor alltid hitta lösningar för att trygga tillvaron för sig och sina nära. Det är denna typ av situationer som historien igenom har utlöst folkvandringar och för egen del anser jag det ganska naivt att tro att vi i vår tid skulle kunna förhindra detta. All historisk erfarenhet säger motsatsen.

 17. 17 Hugo september 5, 2010 kl. 15:14

  ”Har du någonsin hört talas om folkvandringar? Du för ett resonemang som utgår från att historien är statisk och att människor i alla tider levt i isolerade ”etniska” öar. Modern genforskning har här en hel del intressant att förtälja varigenom vi kan utläsa en hel del om folkvandringar.”

  När har jag sagt att människor levt i isolerade öar? Det jag har sagt är att Sverige har aldrig någonsin haft en sådan stor invandring, varken procentuellt sett heller, och inte heller från den islamiska världen. Det som Alliansen bedriver idag är unikt för Sverige, Europa och västvärlden genom hela världhistorien. Radikal politik när den är som värst, och totalt okonservativt.
  Dessutom så tvekar jag att vi vill sluta som Amerikas indianer, där har du en annan gigantisk massinvandring och dess konsekvenser för urbefolkningen. Någon större folkvandring i Europa har inte skett på flera hundra år och är en del i förklaringen varför denna region är så stabil.

  ”Som jag ser det bildar vi människor våra samhällen med ….et givetvis också att bli med våra nya svenskar inom några generationer. ”
  Som jag sade är det inget fel på invandring i rätt mängd, där invandrarna får arbete, där mångkultur och brottslighet inte uppstår och där invandring inte blir en alltför stor ekonomisk kostnad för befolkningen. Det är precis det som SD vill ha, och precis det som Alliansen inte vill ha. Alliansen vill ha en gigantisk invandring av folk som inte är flyktingar, som sätts i ghetton och lever på skattebetalarnas bekostnad i 6 år. Hemskt, eller hur?

  ”Detta skeende, som historien påvisar med all önskvärd tydlighet, är ingenting som utopisk och bokstavstrogen nationalism kan göra något åt.

  Historien igenom har närheten styrts av geografiska betingelser. Så är det inte längre, med moderna transportmedel och med den nya digitala kommuniksationsmiljön blir det geografiska avståndet allt mindre betydelsefullt. Detta är något som, på gott och på ont, förändrar vår värld men vi ska inte tro att detta är en utveckling som kan styras.”

  Det finns inget som behövs göras. Att världen blir mer sammansluten gör att etniciteter gror närmare sina grannar. Det är därför vi bör sikta på utökad samarbete med de Nordiska länderna, istället för att bli Europas första Islamiska kalifat som Alliansens politik riktar åt. Det ligger i våran makt att styra våran utveckling till det bättre. Det ligger i våran makt att integrera oss med våra Nordiska grannländer och inte med det misslyckade mellanöstern. Att det inte skulle ligga i våran amkt är rent skitsnack. Omöjligt att stoppa massinvandringen? Herregud. Se på Danmark, Finland, Norge, inte har de samma katastrofala situation som oss.

  ”Sedan kan jag inte låta bli att undra hur du tror att ett ”etnsikt” sammanhå…..blem finns i alla stater oavsett om de är nationalstater eller ej.”
  Att USA blev världens ledande nation hade inte precis att göra med att landet hade många kulturer. Det var, som alltid, ett problem som dock löstes genom den naturliga sammansmältningen. Det hade snarare att göra med att landet var fyllt med naturresurser då det var helt outnyttjat (bland annat världens största producent av olja) och att landet fylldes med arbetsamma människor som ville göra rätt för sig. USA har också en väldigt fördelaktig strategisk position då det praktiskt tagit alltid varit ohotad av sina närmsta grannar. Det kan man inte precis säga om våran massinvandring och det är två helt olika situationer.

  ”Vi har ett betydligt mer näraliggande exempe…sedan 1200-talet.”
  Att de har varit fredligt där kan ha att göra med att vi var en del av samma rike och att de olika etniciteterna stor nära varandra och att de är väldigt sammanknutna. Tror du däremot inte att finnarna alltid har vilja ha sin egen nationalstat och sin egen självständighet istället för att styras från Stockholm? Det tror nämligen jag, och det är helt naturligt och nationalistiskt.

  ”När det gäller Indien vet jag inte hur förtrogen du är med förhållandena…ulturer och etniciteter varför ditt argument är högst märkligt.
  Jag har tillbringat en del tid i just Indien och förvånas efter varje besök av denna mångfacetterade statsbildning. Kulturen skiljer sig betydligt åt mellakt.”
  Du kan tjattra på om ditt ”mångkulturella indien” hur länge du vill. Anledningen till att 500.000 människor dog och att riket delades i två var just pga av mångkultur och mångetnicitet, och även idag så dör människor i islamiska terrordåd. Du får allt hitta ett bättre exempel för din sak än Indien som till 80% består av hinduer och ändå har problem med sin mångkultur. Jag skulle dessutom inte kalla ett sådant urfattigt ”framgångsrikt”.

  ”Sedan är det ju storartat av dig, när det gäller adopterade, att du är ”redo att bor det ju helt naturligt att peka på skillnaden vilket då drabbar de som råkar ha ett annorlunda utseende.
  Jag tror verkligen inte det har med trakassering att göra. Du påminner om Mona Sahlin när hon skyllen massinvandringens problem på den ”systematiska rasismen”. Det är bara löjligt. Adoption innebär vissa problem för folket men det är jag helt enkelt redo att bortse från pga av de positiva effekterna. Mer än så är det inte.

  ”Är det något jag aldrig kommer att göra avkall på så är det principen om varje människas unika värde och då accepterar jag aldrig någon sortering efter etnicitet.”
  Det handlar inte om att sortera eller om värde, utan om att vara pragmatisk. Det finns inga argument för att massinvandring och mångkultur som överväger motargumenten. Det finns en anledning till varför länder som Finland och Danmark har en sådan minimal invandring i jämfört med oss och varför de har de så mycket bättre.

  ”Nej, är det något vi lärt oss av historien är det att denna inte alltid är lungn, organisk och harmonisk. Tvärtom, ibland sker omvälvande situationer som vi likfullt måste lära oss att förhålla oss till.”
  Precis, och våran förhållning bör självklart vara att mångkultur och massinvandring ska förhindras eftersom de inte är önskvärda.

  ”1800-talets massutvandring från Europa till USA var främst betingad av den snabba befolkningsökningen där det europeiska ländernas försörjningsförmåga inte höll jämna steg med behovet. ”

  Återigen så är du ute och cyklar med ett exempel som hade en annan situation av extrem grad.

  ”Ser vi på de senaste 20 årens invandringen till vårt land har denna varit relaterad till konfliktsituationer i olika delar av världen (Balkan, Irak, Somalia, …). Inte så att all dessa invandrare i formell mening kan betecknas som flyktningar men ändå kommer de från samhällen, där man likt många av våra svenska amerikafarare, haft svårt att försörja sig. ”

  Inte alla? Inte ens mer än 12%. Resten är icke-flyktingar så en human invandring kan man inte kalla det. Det vi gör är att ta in en minimal del icke-flyktingar som vunnit på invandringslotteriet och lämnar resten i skiten med jordbrukstullar som håller dem fattiga. et är Alliansens ”ett mänskligare Sverige”.Det föds mer människor i den fattiga världen än vi någonsin skulle kunna ta hit. Invandring är helt enkelt ingen lösning och bör därför stoppas omedelbart.

  ”ganska naivt att tro att vi i vår tid skulle kunna förhindra detta. All historisk erfarenhet säger motsatsen.säger motsatsen.”
  Hur kommer det sig att Danmark kan göra det då? Finland? Norge? Schweiz? Återigen är du tillbaka till ståndpunkten att massinvandring inte går att förhindra, vilket jag hoppas är ett dåligt skämt.

  Mvh

 18. 18 Johnny september 5, 2010 kl. 16:16

  Allainspartisten,

  ”Det är denna typ av situationer som historien igenom har utlöst folkvandringar och för egen del anser jag det ganska naivt att tro att vi i vår tid skulle kunna förhindra detta. All historisk erfarenhet säger motsatsen.”

  Instämmer med det mesta du skriver. Men visst går det att skydda landet mot stora migrationsströmningar som vi inte har behov eller kapacitet att ta emot. Se bara på Japan, med ca 110 miljoner invånare, varav 98.5% är japaner, övriga 1.5% utgörs främst av koreaner och kineser. De har också mycket låga nativitetstal som kommer att leda till att befolkningen halveras om några generationer, fortfarande är nästan alla japaner. Det betyder mer plats för alla, mindre trängsel, mindre miljöförstöring, mer ris, mer fisk, mer naturresurser för alla, sedan kan befolkningen mycket väl återhämta sig när stressen och trängseln minskat och överlevnaden blivit enklare. Finnland har betydligt restriktivare invandringspolitik än vi och mycket mindre problem därav.

  Själva skulle vi, i stället för att omvandla hela Sverige till ett öppet flyktingläger, kunna upprätta flyktingläger i konfliktens närområde dit alla flyktingar anvisades, då skulle förutom att veta exakt kostnad härför också slippa alla problem med att integrera invandrare till livslång arbetslöshet, bidragsberoende, kriminalitet och rasism.

  Sverige är ju inget ”Oklahoma Land Rush” land, där varje invandrare får ett landområde att jordbruka, vi befinner oss i något slags postindustriellt samhälle där vår industriproduktion blivit utkonkurerad av Asiens, så Sverige har inget behov av någon arbetskraftsinvandring förutom de specialister som ej går att finna bland våra 500.000 arbetslösa, 500.000 förtidspensionärer och 500.000 överanställda byråkrater. Skulle arbetskraftsbehov uppstå så finns det hur mycket människor att importera som helst, bara inom EU finns det över 50 miljoner arbetslösa.

  Jag anser att vi måste vara mycket försiktiga med flyktinginvandringen till Sverige, speciellt när vi nu ser alla negativa effekter med getton, arbetslöshet, bidragsberoende, kriminalitet, rasism och hög arbetslöshet bland svenskar och deras ungdomar. Sedan är Islam en stark religös och politiskt organiserande kraft som kan leda till konflikter och inbördeskrig. Judarnas invandring till Palestina är ett varnande exempel vad som kan hända när två olika folkgrupper (utseende, språk, kultur, religion, etc) börjar konkurrera om samma land.

  Därför kan jag bara se att första steget måste vara att begränsa flyktinginvandringen från 100.000 till max 10.000 helst ännu mindre och sedan lösa de problem vi redan har i landet och inte fortsätta expandera problemen. Upprätta flyktingläger utomlands och arbeta med återutvandring av Turkar, Kurder, Irakier, Afrikaner, etc för att minska problemen här. Så att ordning och reda samt harmoni åter kan råda i vårt kära land.

 19. 19 Tomas Johansson september 5, 2010 kl. 17:02

  Allianspartisten skriver:
  ”Vi har ett betydligt mer näraliggande exempel i vårt östra grannland Finland. Här har vi två ”etniciteter” den finska och den betydligt mindre svenska. Dessa två ”etniciteter” har levt i relativt fredlig samexistens sedan 1200-talet.”

  Som så ofta när man vet lite mer så faller etniska uppdelningar. Svensktalande finländare är inte av något annat ”folkslag” eller så, nä svenskan i Finland är som svenskan i norra Sverige, en följd av ”försvenskningen”, de flesta i norra Sverige har gått över till svenskan från sami/suomi, befolkningen har inte bytts ut, men det kan se ut så utifrån.
  Men finska inbördeskriget hade viss koppling till den konstiga uppdelningen.

  Mycket elände har kommit av skapade gränser som fort kan urarta i etnisk rensning, mest känt är väl folkmorden i Ruanda. Nationalstater bygger ju för det mesta på just såna ytliga etniska tillhörigheter, i nationalstaternas ställe kan mer vettiga tillhörigheter komma att bli viktiga i framtiden.

 20. 20 Allainspartisten september 5, 2010 kl. 17:44

  Tomas Johansson,
  Finlandssvenskarna i södra Finland är som jag förstår det ett resultat av svensk kolonisation som tog sin start på 11- och 1200-talen-talet. Den ganska talrika svenska folkgrupp som fram till andra världskriget fanns i Estland med orter som t.ex. Nuckö, Runö, Ormsö och Rickull, kanske i sin tur kommer från de svenskar som koloniserat Finland.

  Sedan betraktar jag inte riktigt Finland som en nationalstat då landet är tvåspråkigt där svenskan är officiellt likställd med finskan.

 21. 21 Hugo september 5, 2010 kl. 18:07

  @Allianspartisten
  Så om Sverige bestod av 99,99% svenskar, fast landet är tvåspråkigt då vissa pratar ”Nysvenska” och andra ”gammelsvenska”, båda två officiella språk, så skulle landet inte vara en nationalstat?

 22. 22 Allianspartisten september 5, 2010 kl. 18:16

  Hugo,
  Du lever i Sverigedemokraternas låstasvärld där det allt överskuggande problemet heter ”massinvandring” och där det inte finns någon sans och balans. Vulgärargument som att vårt land kommer att vara muslimskt 2040, och som förmodligen grundar sig på interpolation av invandringen under några ”extrema år”, blir yttersta sanning. ”Problemet” med utomeuropeiska adoptioner jämför du med abortproblematiken. Tydligen finns ingen gräns för hur långt du går i din extremism och det sistnämnda är verkligen oerhört kränkande och ytterst lågt. Är det denna typ av åsikter som frodas hos Sverigedemokraterna är det mycket värre ställt än vad jag befarat.

  Allt möjligt och omöjligt skylls på invandringen och av det senaste inlägg att dömma anser du nu även att Alliansen är i det närmaste fosterlandsförädare.

  För mig är inte det stora samhällsproblemet invandringen. Det stora problemet är att vårt land i mer än 70 års socialdemokratisk regerande med höga skatter, bidragsberoende, kunskapsförakt och ekonomisk stagnation som följd. Nu har vår styrande Allians brutit denna trend och den absolut viktigaste samhällsfrågan att trendbrottet kan fortsätta.

  Jag har aldrig påstått att invandringen skulle vara helt problemfri men jag är ganska övertygad om att även de 20 senaste årens invandrare efter någon generation kommer att assimileras in i det svenska samhället. Jämför med arbetskraftsinvandringen under 60-talet och början av 70-talet. Dessa invandrargrupper är nu i det närmaste helt assimilerade.

  Att diskutera nationalism och nationalstat med dig är tämligen omöjligt då du vägrar ta till dig det faktum att många framgångsrika statsbildningar utvecklats ur när människor från olika kulturer och bakgrund mötts. Med detta säger jag inte att alla nationalstater skulle vara av ondo utan hela min poäng är att nationalstatsmodellen inte är den enda sanningen.

 23. 23 Tomas Johansson september 5, 2010 kl. 19:10

  Allianspartisten:
  Visst har det förekommit svensk invandring till södra Finland, men folkvandring åt det andra hållet har nog varit vanligare, särskilt det senaste femti åren, det innebär ju inte att delar av Sverige är etniskt finskt, typ. Svenskan i Finland var stark eftersom det var administrationens språk, Finland kolonialiserades nog ungefär på samma sätt som norra Sverige, med tvång. Alla kyrkböcker är på svenska i Finland, utom nu på slutet.

  Min poäng är alltså att språk är en väldigt dålig indikator på någon slags etnisk grupp, om vi svenskar börjar tala engelska i stor omfattning, vilket är på gång, blir vi ju knappast mer engelsmän eller amerikaner för det, liksom i Sydamerika där nu många talar spanska eller portugisiska, så är de ju inte spanjorer eller portugiser bara för det.
  Religion lär vara betydligt bättre indikator på någon slags gemenskap. Etniska grupper är väldigt svåra att ringa in.
  Det är bara på långt håll de verkar tydligt urskiljbara.

 24. 24 Hugo september 5, 2010 kl. 19:46

  ”Du lever i Sverigedemokraternas låstasvärld där det allt överskuggande problemet heter ”massinvandring” och där det inte finns någon sans och balans. Vulgärargument som att vårt land kommer att vara muslimskt 2040, och som förmodligen grundar sig på interpolation av invandringen under några ”extrema år”, blir yttersta sanning. ”Problemet” med utomeuropeiska adoptioner jämför du med abortproblematiken. Tydligen finns ingen gräns för hur långt du går i din extremism och det sistnämnda är verkligen oerhört kränkande och ytterst lågt. Är det denna typ av åsikter som frodas hos Sverigedemokraterna är det mycket värre ställt än vad jag befarat.”
  Hur menar du att jag är extrem? Det är du som står för en allians som bedrivit den värsta massinvandringen i Sveriges och Europas historia. Rent matematiskt, med eran massinvandring, så har vi muslimsk majoritet 2040. Gilla det eller ej, jag gör det inte, och det är eran extremism som leder oss dit. Det är vi som vill ha en normal nivå på invandringen. Det är ni som har en islamisk profet som tycker det är okej att slå sin fru på en av era riksdagslistor. Det är ni som vurmar för mångkultur trots att detta bevisligen är destruktivt för våran befolkning. Att vi skulle vara extremisterna och inte ni måste vara ett sjukt skämt.

  Jag har dessutom inte ens nämnt abort i denna diskussion, vad är det du svamlar om? Abort innebär vissa problem i jämfört med vanlig graviditet, det ser jag som en självklarhet?

  ”Allt möjligt och omöjligt skylls på invandringen och av det senaste inlägg att dömma anser du nu även att Alliansen är i det närmaste fosterlandsförädare.

  För mig är inte det stora samhällsproblemet invandringen. Det stora problemet är att vårt land i mer än 70 års socialdemokratisk regerande med höga skatter, bidragsberoende, kunskapsförakt och ekonomisk stagnation som följd. Nu har vår styrande Allians brutit denna trend och den absolut viktigaste samhällsfrågan att trendbrottet kan fortsätta. ”

  Jag skyller inte allt på invandring, men det är vårat lands största problem just nu och troligen den näst viktigaste frågan förutom skattefrågan, och det intressanta är ju att SD vill ha inte bara samma skattesänkningarna men mer därtill på de pengar ni kastar på Europas största massinvandring.
  SD har allt som Alliansen har, men mycket mer och ännu bättre.

  ”Jag har aldrig påstått att invandringen skulle vara helt problemfri men jag är ganska övertygad om att även de 20 senaste årens invandrare efter någon generation kommer att assimileras in i det svenska samhället. Jämför med arbetskraftsinvandringen under 60-talet och början av 70-talet. Dessa invandrargrupper är nu i det närmaste helt assimilerade. ”
  Invandringen vi hade på 60-talet och tidiga 70-talet är ungefär den nivå som SD vill ha och Danmark har. Denna invandring bestod inte heller av utomeuropeiska individer som stod os närmare rent kulturellt och är lättare att integrera. Det blev ingen islamifisering och ingen mångkultur. Ironiskt, eller hur?

  ”Att diskutera nationalism och nationalstat med dig är tämligen omöjligt då du vägrar ta till dig det faktum att många framgångsrika statsbildningar utvecklats ur när människor från olika kulturer och bakgrund mötts. Med detta säger jag inte att alla nationalstater skulle vara av ondo utan hela min poäng är att nationalstatsmodellen inte är den enda sanningen.”
  Dessa framgångsrika statsbildningar har som jag sagt och säger igen: varit framgångsrika pga av helt andra anledningar. Mångkulturen är bevisligen oönskvärt hur ni Alliansare än försöker vrida och vända på det och har alltid varit ett problem som USA har fått dras med.

  Mvh

 25. 25 etvisvitae september 5, 2010 kl. 21:24

  Allianspartisten,

  Jag betraktar inte nationalismen som utopisk utan blott ett nödvändigt uttryck av samhällsgemenskap inom nationalstaten; en del av den andliga sammanhållningen inom ett folk. Man värnar om och känner sympati och kärlek för sina landsmän, vår kultur och vår gemensamma historia, likt ett slags nödvändigt kitt som håller oss samman. Utöver det ett försvar mot samhällsupplösande ideologier som Marxism och socialism där konflikter istället skall uppstå inom den egna gruppen genom klasstänk och annan irrationell kollektivism.

  Nationen utgörs av ett gemensamt språk, historia, kultur och sedvänjor som skapar en fungerande och nödvändig kontext i människors liv. En förutsättning för normerande beteende är att friktionen inom gruppen är liten och att gruppidentiteten är stark. Jag ser ett stort värde i decentralisering men tror också att en stat behövs för att garantera att det inte blir ”ett allas krig mot alla”, utan lokalsamhällen bör omges av ett våldsmonopol som skyddar mot de yttre hoten. Globaliseringen däremot medför en fullständig avskärmning från det lokala samhället; både när det gäller produktionen av varor men även gällande den politiska makten vilken tycks centraliseras allt mer desto ”mindre” världen blir. Det sker som bekant också en maktförskjutning till multinationella företag och fortsatt fokus på det materiella. I stort sätt allt ovanstående leder till att nationalstaten undergrävs samt en likriktning av all kultur, där all särart upphör. Den västerländska masskulturen är ingen vacker skapelse dock. Det lilla behövs för normer och kultur!

  Idag bygger förhoppningarna om integration på en vision kring det mångkulturella samhället. Det är förstås otillräckligt vänsternonsens, alla fungerande samhällen bygger på någon form av nationell sammanhållning, oftast baserad på etnicitet, som traditionellt i Sverige, men även på en nationell idé som i Amerika. Men integration kan förstås inte bygga på mångkultur som ideologisk utopi. Det man ser i USA är också ett väldigt starkt behov av nationalism för att hålla ihop motsättningarna, i den mån det överhuvudtaget är möjligt. Segregeringen är enorm både socialt och ekonomiskt, det bör man vara medveten om. Indien är likt Kina ett land där ekonomin växter fort, men där de demokratiska rättigheterna fortfarande är usla så som samhällen är de inga förebilder.

  Jag ser att Hugo nämnt mycket så jag avslutar här.

 26. 26 Allianspartisten september 5, 2010 kl. 22:59

  Hugo,
  Du kanske skulle läsa själv vad du skriver innan du fortsätter din ordrika argumentation.

  I inägget daterat 19:46 skriver du:
  ”Jag har dessutom inte ens nämnt abort i denna diskussion, vad är det du svamlar om?”

  Hade du tagit dig tiden att läsa vad du skrev tidigare i inlägget daterat 11:41 hade du kunnat läsa:

  ”…det är dock ett problem jag är redo att bortse från och jag ser abort som en nödvändighet för vårat samhälle. ”

  Denna sistnämnda reflektion kan jag inte tolka på annat sätt än att du ser utomeuropeskt adopterade och abort som ”nödvändigt ont”. Jag vidhåller därför att du i dessa delar för en låg och kränkande argumentation.

  I övrigt består ditt senaset inlägg av en massa obelagda påståenden. Här följer ett axplock:

  – ”Det är du som står för en allians som bedrivit den värsta massinvandringen i Sveriges och Europas historia.”

  ”Värsta massinvandringen i Europas historia”. Var god kom med siffror och belägg!

  – ”Rent matematiskt, med eran massinvandring, så har vi muslimsk majoritet 2040.”

  Var god redovisa denna matematiska beräkning inklusive de förutsättningar du bygger den på!

  – ”Invandringen vi hade på 60-talet och tidiga 70-talet är ungefär den nivå som SD vill ha och Danmark har.”

  Om vi nu skärskådar dessa ”massinvandringssiffror” och ser på nettotillskottet av icke svenska medborgare, d.v.s. när även utvandringen är fråndragen säger oss Statistiska Centralbyrån följande:

  1960-69: 210 330 personer
  1970-79: 153 012 personer
  1980-89: 177 085 personer
  1990-99: 290 572 personer
  2000-08: 381 343 personer

  Var du drar gränsen för ”massinvandring” vet jag inte men jämfört med 60-talet talar vi om en fördubbling.

  Sedan är det så att den stora icke europeiska invandringen kommer från länder som präglas av konflikter där Irak och Somalia ligger i topp (netto drygt 14000 personer 2009). Det är alltså inte frågan om någon massrörelse från alla världens fattigaste länder som du ger sken av i inlägget daterad 15:14: ”Det föds mer människor i den fattiga världen än vi någonsin skulle kunna ta hit. Invandring är helt enkelt ingen lösning och bör därför stoppas omedelbart.”

  Och till sist ytterligare ett obelagt påstående:

  – ”Dessa framgångsrika statsbildningar har som jag sagt och säger igen: varit framgångsrika pga av helt andra anledningar. Mångkulturen är bevisligen oönskvärt hur ni Alliansare än försöker vrida och vända på det och har alltid varit ett problem som USA har fått dras med.”

  Men är det då inte märkligt att de exemplifierade länderna trots den hos dig så förhatliga mångkulturen ändå lyckats bli så framgångsrika? Om man får tro dina profetior om vår nära förestående undergång borde ju de exemplifierade länderna ha gått under för länge sen.

  Slutligen vill jag återvända till mitt ursprungliga inlägg där jag skiljer på kultur och etnicitet. Av dina inlägg konstaterar jag att du inte gör denna distiktion utan blandar samman dessa.

  För mig är den viktigaste grunden i ett samhälle demokrati, rättsäkerhet och en fullständig respekt för varje människas unika värde. Uppfyller samhället dessa kärnvärden tror jag vi kan kosta på oss att olika kulturer, med respekt för kärnvärdena, lever sida vid sida i en statsbildning. Etnicitet har enligt mitt förmenande ingenting alls med detta att göra.

  Sedan finns det givetvis sådant som underlättar och binder ihop en statsbildning och här tror jag att språket hör till det allra mest väsentliga. I detta perspektiv stödjer jag därför full ut det folkpartistiska kravet om tillräckliga kunskaper i svenska för erhållande av svenskt medborgarskap.

 27. 27 Allianspartisten september 5, 2010 kl. 23:32

  etvisvitae,
  ”Jag betraktar inte nationalismen som utopisk utan blott ett nödvändigt uttryck av samhällsgemenskap inom nationalstaten; en del av den andliga sammanhållningen inom ett folk.”

  Historiskt är nationalstaten en ganska ny företeelse som i Europa tillkom under 1800-talet genom t.ex. Italiens enande men som fick sitt egentliga genomslag efter första världskriget. Detta innebär nu inte på något sätt att Europas invånare före 1800-talet inte hade några nationella identiteter i den meningen som du beskriver (språk, kultur, etc.). Skillnanden är den att dessa identiteter då inte följde statsgränserna.

  Sedan kan det säker vara så att den europeiska utvecklingen av nationalstater i många delar var naturlig. Problem uppstod dock i områden där folkslag helt plötsligt förvandlades från fullvärdiga medborgare som bott i samma trakt under 100-tals ja kanske 1000-tals år helt plötsligt förvandlades till mer eller mindre önskvärda minoriteter.

  Bildandet av nationalstater efter första världskriget och gränsjusteringar både efter första och andra världkriget utlöste i flera fall omfattande folkomflyttningar. Om nationalstatstanken alltid var värd det pris i mänskligt lidande som uppkom i flera av dessa fall kan med fog diskuteras.

  Ett fall där jag definitivt inte tycker att nationalstatstanken var värd priset är Balkan. Här har nu sju nya stater, av vilka knappast någon utöver möjligen Serbien har en historisk tradtion att falla tillbaka på, bildats. Här skedde skapandet av nationalstaterna till priset av krig och etniska rensningar (…eftersom de olika folkgrupperna inte levde i geografiskt sammanhållna områden).

  Det jag åter vill säga är att jag inte är någon principiell motståndare till nationalstater men samtidigt tror jag definitivt inte att nationalstaten är den bästa lösningen i alla situationer vilket jag menar att historien visat oss. Det är också detta som är grunden till att jag betraktar nationalstatstanken i betydelsen ”det enda allena saliggörande” som en fullständig utopi som aldrig kan realiseras.

 28. 28 etvisvitae september 5, 2010 kl. 23:49

  ”Är det något jag aldrig kommer att göra avkall på så är det principen om varje människas unika värde och då accepterar jag aldrig någon sortering efter etnicitet.”

  Nu förutsätter du att det ena utesluter det andra vilket självfallet är fel. Historiskt har Sverige varit en tämligen tydligt definierad etnisk grupp, och ofta även en välmående sådan. Resonemanget är dessutom en smula irrationellt. Att människor har ett unikt värde utesluter givetvis inte olika typer av klassificering, vilket endast innebär att man sammanför likartade objekt. Att etnicitet skulle vara en orimlig eller dålig sådan saknar grund, snarare är det så att vi tyr oss till de egna och att homogena samhällen fungerar bättre medan mångkulturer är bevisat problematiska. Det finns givetvis många andra klassificeringar; en skulle kunna utgöra tillhörighet i den svenska kulturen. Förnekar man grupptillhörighetens anspråk över individen, givet hennes individuella rättigheter, är man inte konservativ. Att man delar upp människans sociala värld i olika kollektiva sfärer, en nödvändighet, innebär inte att man nedvärderar, hatar, eller vill förgöra de som befinner sig utanför given sfär. Problemet tycks vara den samtida betingelsen att per automatik associera etnicitet och nationalism med Nazismen, vilket är, för att uttrycka mig milt, förödande och dumt.

 29. 29 Johnny september 6, 2010 kl. 1:29

  etvisvitae,

  Du skriver mycket bra och insiktfullt.

  Skulle bara vilja betona att det finns flera olika kulturer (mångkultur) och flera olika etniciteter (mångetniska).

  Samma folkgrupp, ex etniska svenskar, kan utveckla olika kulturer och traditioner ex skåningar, göteborgare, stockholmare, norrlänningar, där språklig dialekt, uppträdande, traditioner, matvanor, etc skiljer sig en del på grund av geografiskt avstånd.

  Vi är naturligtvis alla Homo Sapiens som utvandrat från östra Afrika och det är den geografiska naturen som präglat vår etnicitet genetiskt. Till Sverige kom vi för 14000 år sedan och naturen här har gjort oss vita, blonda och blåögda av solen, maten, klimatet. En del hävdar att även vår stora organisationsförmåga är genetisk utvecklad då det kalla klimatet och naturen tvingat oss att planera och organisera vårt arbete för att överleva här.

  När jag ser på Europa så är det fullt av nationalstater som formats kring etniska folkgrupper med eget språk, kultur, traditioner och historia. Nästan alla länder har sitt eget unika språk och nästan alla länder har en kristenkulturhistoria som präglat våra värderingar efter otaliga krig har det blivit en fungerande ordning.

  Well, det är bara att konstatera att etnicitet, språk och kultur samt invandring har många olika aspekter som interagerar och uppvisar stor komplexitet.

  Den relativt stora invandringen till Sverige sedan 1975 har medfört en hel del problem som arbetslöshet, bidragsberoende, kriminalitet, rasism (åt båda håll), invandrargetton, kostnader, politiskt och medialt hyckleri, polarisering och splittring i folkgemenskapen. Det är viktigt att vi tar tag i dessa problem och minskar de negativa konsekvenserna på alla sätt vi kan.

  Därför anser jag att det vore utmärkt om SD fick plats i riksdagen så att denna stora och komplexa fråga kan diskuteras öppet och värdigt så att debatt och beslut om fungerande lösningar kan göras. Alla länder i Europa med stor invandring har ett eller flera invandringskritiska partier och det är uppenbart för mig att Sverige behöver ett med för att vår demokrati skall fungera väl.

 30. 30 Hugo september 6, 2010 kl. 17:40

  ”Denna sistnämnda reflektion kan jag inte tolka på annat sätt än att du ser utomeuropeskt adopterade och abort som ”nödvändigt ont”. Jag vidhåller därför att du i dessa delar för en låg och kränkande argumentation.”
  Vad menar du? Att adoption inte innebär problem i jämfört med vanlig födsel och att abort är inte är hemskt? Du är sannerligen en oempatisk människa du.

  ””Värsta massinvandringen i Europas historia”. Var god kom med siffror och belägg!”

  ”Immigration to Europe is a phenomenon that has grown dramatically since the end of World War II. Most European nations today (particularly those of the EU-15) have sizeable immigrant populations, many of non-European origin.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Europe
  Jag ser det som en självklarhet att en invandring av samma skala har inte funnits innan WW2. Snarare så hade vi då en grov utvandring. Jämför själv med Sverige http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Invandrare_utvandrare_Sverige-Big.png

  Här ser man också tydligt att Sverige är värst i Europa med Alliansens extrema masssinvandringspolitik http://snaphanen.dk/upload/2010/04/asyl_eu_unhcr_per_milj.png

  ”Var god redovisa denna matematiska beräkning inklusive de förutsättningar du bygger den på!”
  http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007116story_16-1-2007_pg7_40
  Tyskland beräknas bli muslimskt redan 2046, och eftersom vi har en mycket värre invandring är det snarare en underskattning att vi får muslimsk majoritet år 2040 med Alliansens politik.

  ”Om vi nu skärskådar dessa ”massinvandringssiffror” och ser på nettotillskottet av icke svenska medborgare, d.v.s. när även utvandringen är fråndragen säger oss Statistiska Centralbyrån följande:

  1960-69: 210 330 personer
  1970-79: 153 012 personer
  1980-89: 177 085 personer
  1990-99: 290 572 personer
  2000-08: 381 343 personer

  Var du drar gränsen för ”massinvandring” vet jag inte men jämfört med 60-talet talar vi om en fördubbling.”

  En massinvandring är för mig när man tar in mer än mångdubbelt antal invandrare som man egentligen bör ta in, dvs man kan integrera. En fördubbling är otroligt mycket med tanke på att vi redan då hade en invandring på gränsen till för stor och att vi idag har en helt annan sorts invandrare – de tär skillnad på italienare som arbetar på Volvo och muslimska Somalier varav hälften oftast inte kan läsa. Om man tar in mer svårintegrerade invandrare så är det ju uppenbart att man får ta in färre, men det motsatta gäller med Alliansen.

  ”Sedan är det så att den stora icke europeiska invandringen kommer från länder som präglas av konflikter där Irak och Somalia ligger i topp (netto drygt 14000 personer 2009). Det är alltså inte frågan om någon massrörelse från alla världens fattigaste länder som du ger sken av i inlägget daterad 15:14: ”Det föds mer människor i den fattiga världen än vi någonsin skulle kunna ta hit. Invandring är helt enkelt ingen lösning och bör därför stoppas omedelbart.””
  Nu lägger du ord i munnen på mig. Jag sade att invandring inte är en humanistisk lösning på världens problem med fattigdom och förtryck. Det komiska är att du ändå har fel: 2007 hade Södertälje kommun tagit fler invandrare från Irak än hela USA tillsammans. Det är sannerligen en massrörelse om än inte från ALLA av världens fattigaste länder.

  ”Men är det då inte märkligt att de exemplifierade länderna trots den hos dig så förhatliga mångkulturen ändå lyckats bli så framgångsrika? Om man får tro dina profetior om vår nära förestående undergång borde ju de exemplifierade länderna ha gått under för länge sen.”
  Hur menar du att USA och Indien är framgångsrikt? Indien är ett U-land och USA är i jämfört med Västeuropeiska länder, om man ser till befolkning, fattigt, har hög brottslighet och dålig sjukvårdsstatistik. Att ta fram två misslyckade länder och kalla dem ”lyckade” pga av mångkultur är inte precis övertygande argumentation.

  ”Slutligen vill jag återvända till mitt ursprungliga inlägg där jag skiljer på kultur och etnicitet. Av dina inlägg konstaterar jag att du inte gör denna distiktion utan blandar samman dessa.”

  Vi kan se vad WIkipedia säger.
  ”Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur,”
  Kultur är alltså den främsta faktorn.

  ”För mig är den viktigaste grunden i ett samhälle demokrati, rättsäkerhet och en fullständig respekt för varje människas unika värde. Uppfyller samhället dessa kärnvärden tror jag vi kan kosta på oss att olika kulturer, med respekt för kärnvärdena, lever sida vid sida i en statsbildning. Etnicitet har enligt mitt förmenande ingenting alls med detta att göra.”

  Ja, det är ganska uppenbart att ALliansen och du vill ha mångkultur trots att det bevisligen kommer ha en stor negativ effekt på vårt folk. Brottslighet, fattigdom, otrygghet osv. Men det är väl bara att inse att Alliansen aldrig brytt sig om majoriteten och själen ligger fortfarande i överklassen som bor i de fina områdena dit mångkulturen inte når, och de fattiga blir kvar i förorterna, också kallat Lilla Badghad.

  ”Sedan finns det givetvis sådant som underlättar och binder ihop en statsbildning och här tror jag att språket hör till det allra mest väsentliga. I detta perspektiv stödjer jag därför full ut det folkpartistiska kravet om tillräckliga kunskaper i svenska för erhållande av svenskt medborgarskap.”
  Wow, ett språktest innan man får rösta! Det lär nog lösa mycket problem! Detta är populism när det är som värst. Man skjuter mygg med kanon för att locka SD röster. Det är väl bara att skratta åt det.

 31. 31 Allianspartisten september 6, 2010 kl. 20:58

  etvisvitae,
  ”Att etnicitet skulle vara en orimlig eller dålig sådan saknar grund, snarare är det så att vi tyr oss till de egna och att homogena samhällen fungerar bättre medan mångkulturer är bevisat problematiska”

  Visst kan man klassificera oss människor på olika sätt, för socialisten är det klassen, för facisten är det korporationen, för teokraten är det religonen och för nationalisten (…i alla fall dess SD-variant) är det etniciteten.

  Jag förnekar på inget sätt att det skulle finnas olika klassificeringar men att utgå från dessa som modell för samhällsbygget, ja då tycker jag man hamnar alldelse snett. Samhället är oändligt mer komplext än så.

  Om vi för ner etnicitenen på det mera mänskliga planet handlar det ytterst om vilken partner vi gäller i våra parrelationer. Här är det min övertygelse att det ytterst för de allra flesta är helt andra överväganden än de etniska som avgör. Däremot tror jag att kultur har en betydelse. Märk här åter att jag skiljer på etnicitet och kultur.

  Självklart är det så att vi oftast bildar våra parrelationer med dem som på olika sätt finns i vår närhet. Historien igenom har närheten i princip alltid definierats i geografiska termer. I forna tider var det nästan enbart i furstehusen som den geografiska närheten inte var betydelsefull vid parbildning.

  Idag innebär inte längre geografiska avstånd samma problem till närhet. Det går enklare och snabbare att resa än någonsin och den digitala revolutioen har fött helt nya kommunikationssätt. Detta har redan inneburit och kommer i framtiden än mer att innebära att det ”naturliga etniska urvalets mekanism”, i form av geografiska begränsningar, minskar med följden att antalet parrelationer över etnicitetsgränser ökar. Detta är en fullt naturlig konsekvens av den gång historien har. Att tro att denna historiska gång går att förhindra är högst utopiskt.

  Inte kan väl ens SD på allvar mena att parrelationer mellan människor av olika etnicitet skall förhindras? Om man inte på allvar menar detta måste man förändra principprgrammets skrivining om ”kulturell och ETNISK likhet”.

 32. 32 Tomas Johansson september 6, 2010 kl. 23:45

  Svårlöst är problemet med anpassning till natur och levnadssätt.
  Fångarna som England skyfflade till Australien får ofta hudcancer.

  På liknande sätt får de som har mycket hudpigment till skydd för stark sol problem i mörka norden, de blir deprimerade av vitaminbrist, eftersom huden producerar vitamin av sol, vi vitnar och blir närmast genomskinliga på vintern för att absorbera maximalt av det svaga solskenet.

  En sak som har med mentalitet att göra är att folk som levt i karga glesbefolkade miljöer i generationer får ett beteende som passar i den miljön.

 33. 33 Alex Birch september 7, 2010 kl. 11:18

  Det här handlar egentligen bara om en sak, och Fredrik Lindström har redan ”avslöjat” det en miljon gånger i svensk statstelevision: Det är jävligt svenskt att inte tro på sin egen kultur och istället idealisera hur andra människor lever. Ändå vägrar vi att ändra vårt samhälle det minsta efter andra kulturer (hur många invandrare tror ni är heta på särbeskattning, familjefientlig politik och gigantiska sociala program?).

  Lite tragiskt att vi inte kan se förbi det här på en annars så läsvärd blogg som T&F. Måste vi vara korkat populistiska även här?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 989,037 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser