Onödig moralpanik kring det ”osäkra” parlamentariska läget

Just nu talas det väldigt mycket om ”det osäkra parlamentariska läget”. Även om många tror det, handlar detta egentligen inte om huruvida Alliansen måste söka stöd av något annat parti för att kunna regera vidare. Sverige är byggt för att kunna styras genom minoritetsregeringar, och valresultatet har så här långt givit vid handen att Alliansen är en stark minoritetsregering. Det fattas bara ett par mandat för egen majoritet.

”Det osäkra parlamentariska läget” är såvitt jag kan bedöma endast en omskrivning för ”hur ska Alliansen kunna regera i minoritet utan att bli beskyllda för att SD färgar Alliansens politik?”. Det är alltså en MORALISK fråga snarare än en politisk eller juridisk, som inte hade existerat om samtliga av de etablerade partierna hade tagit demokratin på fullt allvar. Att SD röstar hur de vill i riksdagen är nämligen inte alls detsamma som att de samarbetar med dem vars politik de röstar för. SD har politiska ståndpunkter som hör hemma på båda sidor om blockgränsen, ekonomiskt och ifråga om det svenska folkhemmet driver de t.ex. klassiskt socialdemokratiska ståndpunkter.

Riksdagens vardagliga arbete handlar som bekant i ganska ringa utsträckning om invandringsfrågan. SD måste förhålla sig till de frågor som riksdagen behandlar, och i egenskap av folkvalda representanter har de givetvis rätt att både yttra sig och rösta hur de vill. Om SD inte röstar emot Alliansen i ett visst förslag så betyder det INTE att Alliansen är rasister eller ens bedriver en politik som ligger nära SD. Det vet vi mycket väl redan på förhand. Det är när SD röstar EMOT Alliansen som de kommer att kunna utöva visst inflytande, och i samband med det kommer ju SD många gånger att göra gemensam sak med de rödgröna. På det viset har de rödgröna precis samma moraliska dilemma som Alliansen nu har. Därmed borde det inte heller vara något bekymmer för Alliansen att hävda att om de väljer att regera i minoritetsregering så innebär det inte i sig att de regerar med stöd av SD.

Nu låter det som att varken Alliansen eller något annat parti vill driva några som helst frågor som SD för sin del kommer att driva eller stödja.Det är en fullständigt orimlig och ohållbar ståndpunkt. Risken med att helt kategoriskt inte vilja ha något som helst att göra med SD i riksdagen är att inget annat parti överhuvudtaget kommer kunna hantera samma frågor som SD. Det skulle ge detta parti en enorm legitimitet och politisk sprängkraft i frågor som onekligen bättre hör hemma bland de andra partierna. Att inte låta SD stödja t.ex. en proposition om viss förbättring av försvarsmakten skulle innebära att den propositionen aldrig läggs – och följdmässigt att SD skulle ”äga” den frågan framöver. Den typen av ”kringgående av SD” av ren beröringsskräck har inte något av de etablerade partierna råd med – och vad värre är att det skulle lamslå hela det demokratiska systemet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har räckt ut en hand till Miljöpartiet för samarbete. Något som givetvis vore precis så olämpligt som språkrören Wetterstrand och Eriksson redan har manifesterat genom sitt avståndstagande från ett sådant samarbete. Om lösningen på att ”inte vilja ha någonting att göra med SD” istället – som MP nu föreslagit – blir omfattande blocköverskridande överenskommelser, så medför det i praktiken att SD blir det enda oppositionspartiet i riksdagen. Den tanken är mycket obehaglig, och det är lätt att föreställa sig att det kommer att gynna dem inför valet 2014. För precis som många andra bedömare har sagt, så har en hel del av SD:s väljare sannolikt röstat på dem för att uttrycka kritik mot ”etablissemanget”.

Väl att märka rör det sig alltså bara om ETT PAR MANDAT som saknas för att Alliansen skulle ha egen majoritet i riksdagen. Det innebär att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet måste FÖRBJUDA alla sina riksdagsledamöter att någonsin rösta för ett Allians-förslag i riksdagen, för att SD ska kunna få något inflytande av betydelse. Om S, MP och V låter sina riksdagsledamöter rösta enligt personlig övertygelse lär ändå de allra flesta av Alliansens förslag kunna gå igenom utan att det spelar någon som helst roll hur SD röstar i riksdagen. Detta kan man på det viset i och för sig säga är den överenskommelse som Alliansen behöver göra med alla partier i det rödgröna blocket – att deras riksdagsledamöter får rösta efter eget huvud. I demokratins namn vore detta sannerligen rimligt.

Slutsatsen bör därför bli att Alliansen regerar vidare i stark minoritetsställning, om de nu under kvällen och morgondagen inte lyckas skrapa ihop de sista rösterna som behövs för att regera i majoritet – vilket vi ju förstås hoppas att de gör. Budget och annat grundläggande kan man lägga utan majoritet i riksdagen, och inga förslag går överhuvudtaget igenom i riksdagen som inte regeringen ställer sig bakom. Det är regeringen som har makten i Sveriges Riksdag, även om det är en minoritetsregering. Och de förslag som behöver ”kohandlas fram” kommer Alliansen och de rödgröna kunna fortsätta att hantera på precis samma sätt som de alltid har gjort. Om de rödgröna vill ha ”vanlig god ordning” i riksdagen så kommer ingen där att behöva bry sig om SD.

Så varför allt detta rabalder? Förutom att det skapar rubriker och säljer lösnummer inom pressen, så är det naturligtvis många på vänstersidan som vill göra SD till ett större problem än vad de är – och få detta problem förknippat med Alliansen. Lars Ohlys (V) kommentar på valnatten om att det är ”Alliansens fel att SD har kommit in i riksdagen” är ett ganska sanslöst exempel på detta. Det har förstås ingenting med Alliansen att göra – att SD nu kommit in i riksdagen hänger helt och hållet samman med att 5,7% av folket har röstat in dem. Den svenska demokratin står inte på spel i och med detta, men risken verkar nu vara att de etablerade partierna gör någonting som får ännu dystrare konsekvenser för demokratin än att ett parti med rasistiska rötter röstats in i riksdagen. Det är klart att detta faktum har andra betänkliga konsekvenser, men just nu förefaller moralpaniken vara ett större hot mot demokratin än vad valresultatet än så länge motiverar.

Låt Alliansen regera i minoritet, och låt alla riksdagsledamöter rösta efter egen personlig övertygelse – så kommer SD:s ståndpunkter att desarmeras genom att de inte spelar någon roll utan ”drunknar i mängden” i den normala demokratiska ordningen i riksdagen. Det är svårt att tänka sig att ett enda demokratiskt fattat beslut i riksdagen skulle kunna bli ”mer rasistiskt” bara för att SD finns med och för fram sin ståndpunkt i sammanhanget – och att SD:s egna förslag skulle gå igenom i riksdagen är osannolikt med tanke på att de uppenbarligen aldrig kommer att få majoriteten med sig.

Moralpaniken behövs inte. Vad vi behöver är en stark tro på demokratin. Och apropå moral så borde väl faktiskt sossarna överlåta det avgörande majoritetsmandatet till Alliansen, med tanke på att S har fyra mandat ”för mycket” givet att Alliansen redan har fått en majoritet av svenska folkets röster. Annars blir det ju ganska likt situationen när förre amerikanske presidenten George W. Bush fick en majoritet av elektorsrösterna i valet 20000 fastän majoriteten av folket röstade på Al Gore – och det gjorde ju det svenska vänsterblocket en jättegrej av den gången.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

26 Responses to “Onödig moralpanik kring det ”osäkra” parlamentariska läget”


 1. 1 Allianspartisten september 22, 2010 kl. 20:01

  Visst är det så att denna ”moralpanik” saknar all proportion. Ett av demokratins grundfundament kan uttryckas enligt det välkända citat som tillskrivs Voltaire: ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.”

  Vad detta säger är att vi i demokratin även måste kunna hantera de som hyser extrema åsikter. Länge har vi i vår riksdag haft ett extremistparti, kommunistpartiet (under varumärket vänsterpartiet). Det som nu hänt är att vi fått in ytterligare ett extremistparti i vårt lands lagstiftande församling.

  Båda dessa extremist- och tillika populistpartier har många likheter, givetvis inte i sakpolitiska åsikter, utan i frågan om verklighetsförankring och syn på människovärde.

  För Sverigedemokraterna är ”verkligheten” att allt ont i samhället, mer eller mindre har sin grund i invandringen, medan ”verkligheten” för kommunistpartiet innebär att de medel som kan fås in genom beskattning är oändliga och att skattenivå inte har någon som helst påverkan på det beskattades förmåga att producera de beskattningsbara medlen.

  När det gäller människosynen är det avskyvärda hos Sverigedemokraterna tanken om att samhället skall byggas på hög grad av ”etnisk likhet”, något som står i strid med grundläggande principer om varje människas unika värde.

  För kommunistpartiet ligger det avskyvärda i att man sätter socialismen före demokratin. Demokratin är på sin höjd ett verktyg att nå socialismen, dock om detta demokratiska verktyg inte fungerar är man inte främmande för att ta till andra medel. På valnatten sa den ilskne kommunistiske kamraten Ohly följande:

  ”Nu måste vi utarbeta strategier för framtiden och utveckla utomparlamentariska metoder för att vi tänker inte se på när välfärden säljs ut och privatiseras”

  Att utifrån detta diskutera i termer av ”antal grader i helvetet” och ”pest eller kolera” leder ingenstans. Vi kan bara konstatera att vårt lands parlament är extremistpartier som dessutom saknar en sansad bild på verkligheten.

  Historiskt har vårt land under följande perioder efter andra världskriget styrts av en minoritetsregering som haft att förlita sig på ett av extremistpartierna, kommunistpartiet:

  – 1945-1951
  – 1957-1970
  – 1982-1991
  – 1994-2006

  Vi ska här komma ihåg att det inte varit frågan om något passivt stöd utan stödet från extremistpartiet har i högsta grad byggt på förhandlingar, även om socialdemokraterna länge hade moralen att inte blanda in kommunistpartiet försvars- och utrikespolitiken.

  Det exempelösa som sedan hände 2008 var att socialdemokraterna (…och även miljöpartiet) ingått i ett organiserat samarbete med ett extermistparti som saknar en grundläggande respekt för demokratin och som öppet talar om ”utomparlamentariska metoder” när valresultatet går dem emot. Tala om omoral!

  Den situation vi nu, av allt att dömma står inför, är att det andra extermistpartiet har en vågmästarroll i riksdagen. Något organiserat samarbete från Alliansregeringen kommer det inte att bli tal om utan vad extremistpartiet har att göra är att i varje fråga välja sida, borgerligt eller socialistiskt vilket säkert kommer att leda till en del borgerliga nederlag. Den viktigaste frågan, budgeten, kommer man dock i praktiken inte ha något inflytande över.

  I Alliansens agerande kommer det inte att finnas någon omoral. För socialdemokraternas del är däremot omoralen satt i system sedan 60-70 år tillbaka i tiden och genom den rödgröna sörjans allians är den värre än någonsin.

 2. 2 Olof september 22, 2010 kl. 20:42

  Det Alliansen borde göra istället för det du föreslår är givetvis att regera med stöd av SD. En uppstramning av invandringspolitiken är välbehövligt och SD står i alla övriga frågor långt närmare de borgerliga partierna än vad Miljöpartiet gör. Men den lösningen – som vore bäst för Sverige – är borgarna för fega för att ens överväga.

 3. 3 Populisten september 22, 2010 kl. 22:16

  Söderbaum,

  Välskrivet och en korrekt analys.

  En reflektion jag gjort är att Reinfeldt inte håller måttet som statsman i detta. Jämför med Persson efter valet 1998. Det fick oss borgerligt sinnade att se rött när han utan att tveka bara körde på som om inget hänt efter att ha backat rejält i valmanskåren, men det är så en statsman agerar. Darr på statsminsiterns mnanchett är det första de som spekulerar mot kronan tittar efter (även om det nu inte blivit nåt kursfall). Den enda kommentar Reinfeldt borde ha gett är: ”Om Mona Sahlin vill fälla min regering med hjälp av SD så lämnar jag med varm hand över till henne att styra landet tillsammans med dem, själva sammarbetar vi inte med främlingsfientliga partier”.

  Visst kan regeringen åka på en näsbränna i någon fråga. Men inte är det katastrof att man inte kan sälja av fler statliga företag och nästan 50% av väljarna verkar ju vara emot vilket i säg är ett skäl att ta det lungt.

 4. 4 Johnny september 23, 2010 kl. 1:44

  Det här är precis vad Sverige behöver.

  Äntligen har alla de människor som upplever att det mångkulturella samhället inte är det underbara paradis som etablerade politiker och journalister hävdat att det är, fått sin röst hörd i riksdagen.

  Invandringspolitiken och dess konsekvenser kan inte längre förnekas och tystas ner, nu är frågan i riksdagen och därmed offentlig. Arbetslöshet, bidragsberoende och kriminalitet bland invandrare och svenskar måste diskuteras och goda lösningar presteras och det är verkligen på tiden.

  Vår demokrati verkar äntligen fungera.

 5. 5 Galgfogel september 23, 2010 kl. 9:02

  Precis som du säger blev det en stor grej i svenska media när George W. Bush blev vald till president, trots att han fick färre röster än konkurrenten. Att Norges rödgröna regering valdes 2009, med färre röster än motståndarsidan, förbigicks med tystnad. Oproportionerliga val är tydligen bara odemokratiska om man ogillar segraren.

 6. 6 FredrikN september 23, 2010 kl. 18:47

  När det nu blev så nära en absolut majoritet för Alliansen blir det intressant att se vad som händer inom SD. Kan man hålla samman eller blir det avhoppare som hellre är pragmatiska än maktlösa? Det vet bara SD själva, om ens det. Ny Demokrati och APK är tidigare exempel.

 7. 7 Oskar september 24, 2010 kl. 9:02

  Jag förstår inte diskussionen kring Sverigedemokraternas så kallade rasistiska historia. Menar kritiker på fullaste allvar att SD är unikt på den fronten, eller är det den sedvanliga särbehandlingen som märks av? Retorisk fråga.

  FredrikN: Varför skulle Sverigedemokraterna fallera nu när partiet äntligen har kommit in i riksdagen? Om ett par mandatperioder kommer partiet att attrahera betydligt fler väljare. Fler kommer att kritiskt granska den söndringen av det svenska samhället som nyliberalen Reinfeldt med fler i nyliberala Alliansen har drivit fram. Så du behöver inte oroa dig över SD. Partiet är starkare än någonsin, trots utfrysning och mobbning. Den personliga integriteten tordes vara större än hos, får jag nu säga övriga etablerade partiet (?) som slipper den påfrestande behandling SD utsätts för.

 8. 8 Söderbaum september 24, 2010 kl. 12:48

  Oskar: Inget svenskt riksdagsparti har tidigare haft sina direkta rötter i en rasistisk rörelse, och inget annat riksdagsparti idag har haft rasistiska kampanjer under de närmaste 20 åren. Det är skillnaden.

 9. 9 Allianspartisten september 24, 2010 kl. 15:40

  ”Inget svenskt riksdagsparti har tidigare haft sina direkta rötter i en rasistisk rörelse, och inget annat riksdagsparti idag har haft rasistiska kampanjer under de närmaste 20 åren. Det är skillnaden.”

  Och de rasistiska rötterna kan fortfarande skönjas i partiets principprogram. Här talas, klart och tydligt i det andra kapitlet, om ”etnisk likhet” bland befolkningen som en av de viktigaste fundamenten för samhällsbygget. Med denna exempellösa skrivning kan inte sverigedemokraterna förvänta sig att andra partier vill samarbeta.

 10. 10 Dag Elfström september 24, 2010 kl. 17:50

  Oskar: Lika infantilt som det är att bemöta SD med ”men pizza är ju utländskt”-argumentationen är det att bemöta SDs historia ”Men på 30-talet sa ju parti x si och så”.

  SD grundades av halv och helnazister. Partiet hade så sent som 2003 en rasteoretiskt partisekreterare. Jag tycker i grunden man ska bemöta partier för vad de står för idag. Men det är ju alldeles uppenbart att partiet i fråga behöver jobba med självbilden om de tar upp vad centerns partiprogram sa för 80 år sedan som ett försvar för sin egen historia.

 11. 11 Johnny september 24, 2010 kl. 20:34

  Själv tycker jag det är improduktivt att fokusera på människors radikala åsikter i ungdomen, uppenbarligen har partimedlemmarna i SD mognat och vill arbeta demokratiskt idag.

  Olof Palme hyllade både Fidel Castro’s Kuba och Erich Honecker’s Östtyskland i egen skap av partiordföranden och statsminister, det kan man inte anklaga Jimmie Åkesson för i alla fall.

  SD är säkerligen inte perfekt, men det är det enda parti som drivit migrationspolitiken och lyckats mycket väl med att få igång en välbehövlig debatt i Sverige, som etablerade partier och media försökt tysta ner med odemokratiska metoder och försköna med propaganda. Därför tycker jag att det är utmärkt för Sverige och vår demokrati att SD nu är i riksdagen.

  Rädslan för att diskutera etnicitet är påtaglig i vårt land efter vår historia med nazism och balt utlämning, men även den måste vi våga diskutera på ett värdigt och insiktsfullt sätt eftersom den är en del av verkligheten, utan att hysteriska rasist-fascist-nazist stämplingarna skall behöva förbjuda debatten.

  Är det verkligen rasistiskt att vilja bevara Sverige svenskt, Turkiet turkiskt och Japan japanskt samt Afrika afrikanskt? Är man rasist om man inte vill att ens barnbarnsbarn skall behöva växa upp som en minoritet bland muslimska araber i Sverige? Är det verkligen rasistiskt att vilja värna och bevara sitt eget folk och sitt eget land, samt sin egen kultur och traditioner? Om detta måste vi fritt få tala, utan Stalinistiska åsiktsförbud.

  Hitintills har mångkulturen i Sverige och Frankrike utvecklat en grotesk stenkastarkultur, med upplopp, bilbränder och skolbränder som kulturellt uttryck. Både invandrare och svenskar hade en vackrare kultur innan denna katastrofala utveckling startade.

  Migrationen skall leda till att vårt land och kultur förkovras, att det blomstrar av skönhet, glädje och välstånd.

  Tack för ordet.

 12. 12 Allianspartisten september 25, 2010 kl. 8:13

  Johnny
  ”Är man rasist om man inte vill att ens barnbarnsbarn skall behöva växa upp som en minoritet bland muslimska araber i Sverige?”

  Efter att ha varit att ha varit någorlunda sansat i inledningen av dein kommentar faller du in i vulgärargument och verklighetsflykt. Du blandar dessutom äpplen och päron eftersom en arab inte måste vara muslim och en muslim inte måste vara arab (…hur ställer du dig t.ex. till de mycket utsatta irakier som är kristna?). Lär dig därför, till att börja med, att skilja på religion och etnicitet.

  Din koppling mellan ”bevara Sverige svenskt” och etnicitet visar också att du är fast i ett tänkande där du i huvudsak sorterar dina medmänniskor efter hur de ser ut. Detta är helt främmande för en människosyn där varje människa har ett unikt värde. Lär dig därför också att skilja mellan etncitet och kultur. Och lär dig att skilja mellan etnicitet och värderingar.

  ”Både invandrare och svenskar hade en vackrare kultur innan denna katastrofala utveckling startade.”

  Din historielöshet är i detta avseende häpnadsväckande. I din värld är alltså kultur något statiskt givit en gång för alla. Sanningen är ju istället den att kultur är något som uppstår i mötet mellan människor och utvecklas ur detta. I kulturen samlas över tiden olika företeelser som har ett bestående värde medan annat sorteras bort och aldrig kommer att bli en del av kulturen. Detta är en långsam organisk utveckling och svaret vet vi först efteråt.

  ”Hitintills har mångkulturen i Sverige och Frankrike utvecklat en grotesk stenkastarkultur…”

  Nu är det dock fler invandrarungdomar, i det socialdemokratiska folkhemmets, av den stalinistiska arkitekturen inspirerade, stenöknar, som ägnar sig åt stenkastning. Bland vänsterns huliganer som med jämna mellanrum går bärsärkagång och bär sig illa åt (t.ex. Göteborgskravallerna) var det i många fall ”förvillade själar” med äktsvensk bakgrund och ibland från de högre samhällsskiten, som bar sig mest illa åt.

  Slutligen, och för att göra dig överraskad, kan jag tala om att även jag vill ”bevara Sverige svenskt” men på ett helt annat sätt än vad du vill.

  I detta ligger vårt svenska språk, som är fundamentalt, då det är grunden för kommunikation människor emellan.

  I detta ligger vår demokrati och vårt folkstyre, som i vårt land, till skillnad från många andra länder utvecklats under en mycket lång tid. Redan när det ”moderna” Sverige bildades under första delen av 1500-talet hade den stora befolkningsgruppen, bönderna, genom riksdagen ett inflytande. Detta om något har format våra demokratiska traditioner.

  I detta ligger rättsäkerheten som också har mycket lång tradition i vårt land och som gör att vi är en av världens minst korrumperade länder.

  Och slutligen ligger givetvis också i detta den på kristendomen grundade människosynen om varje människas unika värde och vår skyldighet att hjälpa människor, som på olika sätt befinner sig i nöd.

  Så länge Svergedemokratierna, i sitt partiprogram, vidhåller åsikten om hög grad av ”etnisk likhet”, d.v.s. att människor skall sorteras efter sitt utseende är detta parti ett extremistparti med en utifrån min synvinkel vidrig människosyn. Ska Sverigedemokraterna göra anspråk på att vara ett ”parti som andra” måste en kraftig omvärdering kring synen på etnicitet ske.

 13. 13 Oskar september 25, 2010 kl. 15:27

  Dag Elfström: ”SD är ett rasistiskt parti” är ju per definition ett infantilt argument. Att du inte inser detta.

  Idag är SD ett demokratiskt parti. SD har en ny, demokratisk värdegrund och då ska partiets politik även bemötas med verkliga argument och inte viftas bort som rasistisk.

 14. 14 Dag Elfström september 25, 2010 kl. 16:24

  Oskar: Jag har inte kallat dem rasister. Vad jag däremot hävdar är att SD har ett problem när det gäller synen på sin egen – de facto rasistiska – historia, när de använder andra partiers historia som en del av sitt försvar.

 15. 15 Allianspartisten september 26, 2010 kl. 13:36

  Johnny,
  Jag kan bara fortsätta att konstatera att du, och Sverigedemokraterna genom skrivningen om ”etnisk likhet” i principprogrammet, tycker att människors utseende är viktigt. Enligt denna etniska ”likhetsprincip” pekar du och Sverigedemokraterna ut människor med annat utseende och gör dem till någon sorts andra klassen medborgare då de ”ställer till det” när det gäller Sverigedemokraternas ”höga mål” att samhället skall sträva efter stor ”etnisk likhet”.

  Hur tror du Johnny, att de 10000-tals svenskar, vilka som mycket små adopterats från Korea, Kina, Columbia eller kanske från något afrikanskt land känner sig när du och Sverigedemokraterna i princip säger att dessa inte passar in i det svenska samhället eftersom de ser annorlunda ut?

  I detta ”utanförskap” placeras också alla de invandrare av ”fel etnicitet”, inklusive de kvotflyktingar som till och med Sverigedemokraterna säger sig vara för att ta emot. Ingen människa i vårt land skall behöva pekas ut för sitt utseendes skull.

  Du får ursäkta men jag tycker principprogrammets tankar, när det gäller ”etnisk likhet”, ger prov på en fullständigt vidrig människosyn som jag inte finner ord nog för att ta avstånd ifrån.

  Du lyckas inte förklara varför utssendet (d.v.s. etniciteten) är så viktig. Din omtanke om att dessa ”minoriteter”, som ser så annorlunda ut, inte skall behöva växa upp som en ”minoritet” avslöjar mer än den förklarar. Inser du inte att det är just du och dina likasinnade Sverigedemokrater som genom politiken för ”etnisk likhet” skapar utanförskapet för dessa ”minoriteter” som ser annorlunda ut att de inte smälter in i vårt äktsvenska samhälle.

  Jag har sagt det innan och jag säger det igen, om kultur och värderingar kan man mycket väl föra en diskussion och här kan man ha åsikter utan att dessa skall beskyllas för att vara extremistiska. Dock, när det gäller utseende (”etnisk likhet” enligt sverigedemokraternas principprogram), så är vårt nya riksdagsparti ytterst extremistiskt och bygger på ett tankegods som för länge sedan borde förpassats till historien.

 16. 16 Tomas Johansson september 26, 2010 kl. 14:15

  Jag säger som tidigare, ”vanliga” politiker tiger om invandringsfrågan, partier som talar klarspråk i det ämnet har av någon anledning oftast helkonstiga åsikter i övrigt. Vad beror det på, man undrar om det är något man missuppfattat. Det känns som ett svårlöst dilemma. Det är bara massinvandringskritiken man vill ha av SD, inget annat.
  Eller är ”vanliga” politiker lika förljugna i annat, men utan att det blir lika uppenbart.
  Det jag också vet är att alla politiker säger att de värnar om småföretag, samtidigt som alla politiker (nu även moderaterna) accepterar LO:s destruktiva syn på småföretagare.
  Kanske politik som samhällets styrande är på väg ut, på samma sätt som kyrkan en gång tappade sin makt, vad kommer efter politikerna???

 17. 17 Patrik Magnusson september 26, 2010 kl. 15:02

  SD tillåts göra anspråk på oerhört mycket mer av vår uppmärksamhet än partiet förtjänar. Läser man alla krigsrubriker tror man ju nästan att själve Adolf Hitlers vålnad fått majoritet i riksdagen. Sanningen är att ett litet missnöjesparti lyckats samla 6% av väljarna bakom sig, medan 94% valt att rösta på något annat parti.

  Allianspartierna och sossarna/miljöpartiet (av uppenbara skäl bryr jag mig inte om att nämna kommunisterna som ju redan gjort klart att alla konstruktiva lösningar för deras del är ueslutna) kan faktiskt helt välja hur mycket eller hur lite inflyande SD skall få över politiken.

  I de flesta fall torde alliansen utan problem få genom sin politik då SD och vänsterblocket ofta är mer oense inbördes än med regeringen. I vissa fall, t.ex. Afghanistanfrågan, är SD och de rödgröna ytligt sett på samma linje och mot regeringen. I realiteten torde dock i alla fall delar av sossarna föredra Bildts linje än Ohlys/Åkessons, så om inte sossarna vill göra taktik av att fälla regeringen med SD:s aktiva hjälp borde kompromisser kunna nås även här.

  Det finns lite olika sätt att låta en liten uppstickare sätta den politiska dagordningen. Att SD skall kunna placera sig i en vågmästarroll och få genom sin politik håller jag för uteslutet. Däremot finns en risk att de båda blocken skammar varandra att släppa idéer som kan tänkas få stöd hos SD, bara för att inte framstå som veka i motståndet. SD kan då med sin blotta existens påverka partierna att föra en politik de inte själva tror på bara för att den är motsatt SD:s.

  Låt oss hoppas vår regering har lite mer is i magen än så. Alliansen bör sätta sin dagordning, föra sin politik, och låta de andra anpassa sig efter det. Sedan får man acceptera att man kanske får stryk i någon mindre sakfråga då och då. Det får man leva med. Det är priset för att ha 173 istället för 175 mandat.

 18. 18 Allianspartisten september 27, 2010 kl. 18:52

  Johnny,
  Du upphör inte att förvåna och din syn på utomeuropeiska adoptivbarn är verkligen anmärkningsvärd. Det är uppenbart att problemet för dig är att dessa ser annorlunda ut och därför inte hör hemma i vårt samhälle. Jag kan på inget sätt förstå att utseendet är så fundamentalt viktigt för dig att du på detta sätt vill utanförskapsförklara 100 000-tals svenska medborgare, adoptivbarn likväl som invandrare. Du svarar förståligt nog inte på frågan vad dessa, våra medmänniskor och landsmän känner, när det blir utpekade för att de ser annorlunda ut.

  Man kan också fråga sig hur du ställer dig till att en ”etnisk svensk” fattar tycke för någon som tillhör en annan etnicitet. Vill du då också förbjuda ”blandäktenskap”? Och hur ser du på avkomman från denna typ av förhållanden?

  Min fasta övertygelse är att världen både genom tekniska landvinningar men också ett ökande välstånd i det vi brukar kalla för ”de nya ekonomierna” har blivit mycket mycket mindre. Det är då helt naturligt att kontakterna både ökar i omfattning och leder till relationer av olika slag, både på det rent personliga planet men också på det yrkesmässiga planet där rörligheten ökat avsevärt. Våra stora företag är väl etablerade i de nya ekonomierna och då är det helt naturligt att både vi och de som bor i de nya ekonomierna flyttar på ett helt annat sätt än tidigare.

  Också utifrån ovanstående perspektiv ser jag det ytterst naivt att framhärda i åsikten att endast ”entiska svenskar” bör bo i Sverige. Jag tror du får lära dig att se världen som den är.

  Att människan utvecklats på olika sätt för att klara olika naturförhållanden och klimatbetingelser är en sak men det har knappast förhindrat vare sig frivilliga eller ofrivilliga folkvandringar och de facto lever idag många etniciteter utanför de områden som de, i vissa fall för mycket länge sedan, kom ifrån. Det finns svarta i Nordamerika, spanjorer och portugiser i Sydamerika, boer i Sydafrika och laktosintoleranta finnar i Sverige, för att bara nämna några exempel. Detta är således inget argument för att sortera människor utifrån utseende.

  Sedan har du rätt i att ”språk och kultur tillägnar man sig från omgivning och utbildning” och utifrån detta ditt ställningstagande har jag än svårare att förstå vari problemet med olika etniciteter skulle ligga. Om ett några månader gammalt adoptivbarn kommer till vårt land tillägnar sig detta helt och hållet språket och kulturen i den familj det kommer till. I detta fall är språk- och kulturavståndet noll.

 19. 19 Johnny september 27, 2010 kl. 23:45

  Allianspartisten,

  Nu börjar du bli tröttsam. Du fortsätter att tillskriva mig åsikter och värderingar som jag aldrig uttryckt. Det blir omöjligt att diskutera någonting om du inte kan läsa korrekt.

  ”Också utifrån ovanstående perspektiv ser jag det ytterst naivt att framhärda i åsikten att endast ”entiska svenskar” bör bo i Sverige. Jag tror du får lära dig att se världen som den är.”

  Ett typexempel på dina egna fantasier, Jag har aldrig påstått motsatsen, det är inte min åsikt du refererar till, jag har nämligen exakt samma åsikt.

  Du får ursäkta mig, men jag har inte möjlighet att hela tiden bemöta dina feltolkningar och ständigt förklara att jag inte skrivit vad du påstår och att det är dina egna tolkningar och tankar. Skriver jag ordet etnicitet, så läser du etnisk rensning och anklagar mig för att peka ut grupper som underklass på grund av deras utseende. Det är hopplöst och tröttsamt att behöva bemöta.

  ”Att människan utvecklats på olika sätt för att klara olika naturförhållanden och klimatbetingelser är en sak men det har knappast förhindrat vare sig frivilliga eller ofrivilliga folkvandringar och de facto lever idag många etniciteter utanför de områden som de, i vissa fall för mycket länge sedan, kom ifrån. Det finns svarta i Nordamerika, spanjorer och portugiser i Sydamerika, boer i Sydafrika och laktosintoleranta finnar i Sverige, för att bara nämna några exempel.”

  Instämmer helt. Har aldrig sagt något annat.

  ”Detta är således inget argument för att sortera människor utifrån utseende.”

  Instämmer helt. Har aldrig sagt något annat.

  ”Sedan har du rätt i att ”språk och kultur tillägnar man sig från omgivning och utbildning” och utifrån detta ditt ställningstagande har jag än svårare att förstå vari problemet med olika etniciteter skulle ligga. Om ett några månader gammalt adoptivbarn kommer till vårt land tillägnar sig detta helt och hållet språket och kulturen i den familj det kommer till. I detta fall är språk- och kulturavståndet noll.”

  Jag är själv inte adoptivbarn så jag har ingen erfarenhet. Jag har sett program på TV om ex Koreanska adoptivbarn uppväxta i Sverige som i 7-8-9-10 års åldern förstår att de inte ser ut som majoriteten svenska barn och att detta faktum skapar olika tankar och känslor hos dem själva. När de senare i vuxen ålder besöker sitt ursprungsland och ser sitt eget etniska folk i stor majoritet, möter deras språk, kultur, ect och ibland sina biologiska föräldrar så väcker det en massa känslor och tankar vilket jag kan förstå.

  Ett annat exempel är när Vancouver i Kanada får en stor migrationsvåg av kineser från Hong Kong runt 1998, man hade redan Nord Amerikas näst största population av kineser efter San Fransisco, men detta nya stora inflöde av kineser medförde missnöje, folk kände inte längre igen sig i sin egen stad, kineser och kinesiska över allt, upplevelse av att ens eget folk och kultur drunknar i en ny etnisk befolkning och ny kultur. Påminner om vad som händer i Malmö och Södertälje samt flera andra städer och förorter i Sverige, med den skillnaden att vår immigration är bidragssubventionerad.

  Etnicitet, språk och kultur har betydelse som alla har att förhålla sig till, både sin egen och andras i mötet mellan människor. Läs nu denna mening korrekt och hur du sedan tolkar den är din egen kreation. Det finns många aspekter på etnicitet, kultur och språk som aktualiseras vid migration. Migrationen har medfört många positiva och negativa konsekvenser för Sverige och svenskarna. Vi behöver utveckla en politik som minskar de negativa och ökar de positiva, hur vi gör det måste vi få diskutera fritt och öppet utan stämplingar och tillmälen som främlingsfientlig, rasist, fascist, nazist eller infantila slagords kampanjer som ”Vi gillar olika.”

 20. 20 Allianspartisten september 28, 2010 kl. 21:12

  Johnny,
  Jag kan inte hindra dig från att tycka att jag är ”tröttsam” men jag tycker du för en mycket motsägelsefull argumentation där det inte är så alldeles lätt att hänga med i alla vinklingar.

  En av anledningarna till att jag gav mig in i denna diskussion var att påvisa att Sverigedemokraternas rötter i en rasistisk rörelse (Dags inlägg september 24, 2010 kl 17:50) fortfarande kan skönjas i det sverigedemokratiska principprogrammet genom skrivningen om ”etnisk likhet” (mitt inlägg september 24, 2010 kl 15:40).

  Min huvudpoäng är att sverigedemokrater med meningsfränder blandar ihop begrepp som etnicitet, religion, kultur och värderingar till en enda röra där resultatet blir att man belägger stora grupper av invandrare med diverse kollektiva egenskaper och utifrån detta drar märkliga slutsatser.

  För mig handlar begreppet etnicitet till mycket hög grad om genetik och rent fysiologiska egenskaper som styrs av det genetiska arvet. Det rent etniska har utifrån detta synsätt ingenting med vare sig religion, kultur eller värderingar att göra. Att sedan religion, kultur och värderingar utvecklas i samma omgivningar som genetiken formas i är en annan sak.

  Det vore här intressant att veta om du Johnny delar denna syn. Läser jag dina inlägg kan jag inte få det till något annat att du lägger mycket mer i etniciteten än genetiken. Frågan är vad detta ”mer” är.

  För mig är det uppenbart att grundproblemet är kopplingen mellan etnicitet, d.v.s. utseende och fysiologiska egenskaper, å ena sidan och religion, språk, kultur och värderingar å den andra sidan. Denna koppling måste bort för att en sansad debatt om migrationsproblematik skall kunna föras. Följden är att Sverigedemokraterna är inmålade i ett hörn så länge man behåller skrivningen om ”etnisk likhet” i principprogrammet.

 21. 21 Johnny september 28, 2010 kl. 22:57

  Allianspartisten,

  Äntligen ett bra resonemang.

  ”Följden är att Sverigedemokraterna är inmålade i ett hörn så länge man behåller skrivningen om ”etnisk likhet” i principprogrammet.”

  Jag är villig att hålla med. Viktigt med någon slags gräns i sammanhanget. Vet inte vad SD menar med ”etnisk likhet”.

  Problemet är att Sverige idag tillämpar bidragssubventionerad invandring och attraherar mängder av människor som slänger pass och uppger påhittade flyktinghistorier, enligt Merit Wagner rör det sig om ca 80-90% av samtliga uppehållstillstånd. Därför tror jag att det enklaste är att bara tillämpa arbetskraftsinvandring och upprätta flyktingläger i konfliktens närområde, då slipper Sverige att integrera flyktingar till livslång arbetslöshet, bidragsberoende, kriminalitet, bostadsbrist, konflikter, etc.

  Kriminaliteten och bidragskostnader börjar nå outhärdliga nivåer för många och vi har redan världens näst högsta skatteförtryck och stora nedskärningar av vårt försvar har gjorts och pågår inom välfärden.

  Något måste göras innan välfärdssystemen brakar samman och inbördeskrig uppstår, frågan är bara vad? Att begränsa invandringen är ett logiskt första steg, men övriga sju riksdagspartier verkar vilja fortsätta med den extremt generösa invandringspolitiken.

 22. 22 Söderbaum september 29, 2010 kl. 12:14

  Delar av signaturen Johnnys inlägg i detta kommentarsfält har strukits, då de innehållet resonemang och upplysningar som befunnits över gränsen för vad som är lämpligt respektive relevant för diskussionen om vad SD är för ett parti och vad rasism är. En seriös debatt om vad SD är idag i förhållande till vad det har varit anser vi kan föras ändå, utifrån andra premisser än de som här framförts. Vi vill härmed också utdela en varning till signaturen Johnny.

  -Redax

 23. 23 Johnny september 29, 2010 kl. 18:29

  Jag har uppfattat redaktionens varning och är ledsen för att del av kommentar passerat er gräns för lämplighet.

  Kanske kunde jag beskrivit den politiska verkligheten i Sverige på ett lämpligare sätt även om jag i skrivande stund är oklar på hur.

 24. 24 Allianspartisten september 29, 2010 kl. 20:24

  Johnny,
  ”Vet inte vad SD menar med ”etnisk likhet”.”

  Läser man SD’s principprogram blir dessvärre slutsatsen ganska entydig. För att citera i detalj står det:

  ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt och solidariskt samhälle är den gemensamma identititeten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen”.

  Genom att man, ”svart på vitt”, anger både etnisk och kulturell likhet kan inte tolkningen bli annan än att man menar i etnisk i en snäv, d.v.s. rent genetisk, mening. Medmänniskor som har en annan genetisk sammansättning, och då kanske har ett annat utseende, kan alltså inte vara en del av den ”gemensamma identiteten”. För mig är denna människosyn fullständigt vidrig och med denna syn kan inte Sverigedemokraterna förvänta sig att något annat parti skulle vilja samarbeta.

 25. 25 Johnny september 30, 2010 kl. 13:19

  Allianspartisten,

  Tack för samtal och dina synpunkter.

  Vi får se hur utvecklingen blir och förhoppningsvis sker några ändringar till det bättre.


 1. 1 Konservativa tankar: Mer om valläget Trackback vid september 23, 2010 kl. 11:21

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser