Vad är egentligen ett fackförbund?

ARBETSMARKNAD | Den senaste månaden har Frankrike mer eller mindre konstant befunnit sig i strejk. Transporterna fungerar knappt, universitetens arbetsrytm är reducerad medan bibliotek och museum håller stängt. Upprinnelsen till strejkerna är givetvis den mycket infekterade franska pensionsfrågan där president Nicolas Sarkozy vill höja pensionsålder från nuvarande 60 till 62 år. Sakfrågan kan man säkerligen ha olika uppfattningar om även om det på våra breddgrader kan kännas som ett lyxproblem. Desto mer intressant är kanske istället frågan om de franska fackförbundens roll i det hela. Ja eller ännu mera fundamentalt och oberoende av land – vad är egentligen ett fackförbund?

I SAOB definieras en fackförening som ”organiserad sammanslutning av (en orts) till samma fack l. fackgrupp hörande lönarbetare med syftemål att tillvarataga gemensamma intressen beträffande arbetsvillkoren o. att söka höja arbetarklassen i ekonomiskt o. kulturellt hänseende”. Således en intresseorganisation för att gagna sina medlemmar ekonomiskt (samt kulturellt) och inget annat. Att denna definition vart vi än vänder oss, i Sverige och annorstädes, inte stämmer vidare väl överens med verkligheten är bara att konstatera. Man kan tala om två typer av avarter på fackförbund som bägge två tyvärr är tämligen vanliga. Den första är den socialdemokratiska korporationstanken med facket som ett av de bärande benen i en närmast Mussoliniartad statskonstruktion. Denna konstruktion och dess följder skall vi inte här fördjupa oss i då den redan fördelaktigt avhandlats på T&F av Jakob E:son Söderbaum genom artikeln ”Korporativismen lever i socialdemokratins Sverige”.

Den andra avarten vi desto mer skall belysa är problematiken kring de ideologiserade fackförbunden. Ett problem mer påtagligt i Frankrike och andra länder där desto färre är fackanslutna och kopplingen stat-fackförbund är långtifrån lika kordial som i Sverige. Praktiskt taget alla publika sammanslutningar uppvisar någon typ av ideologi, konsekvent eller bara fragmentariskt, men här talar vi om något helt annat. Det handlar om fackförbund och studentgrupper som är så hänförda av revolutionära drömmar och inkletade i utopiska visioner att målsättningar som att hålla uppe löner eller förbättra administration m.m. helt har placerats i bakgrunden.

Längs de franska universitetens väggar sitter plakat med budskap som ”Gör upp med kapitalismen” och ”Krossa kapitalet”. Inte nog med att det känns som att vara tillbaka vid 1968 utan framförallt att man undrar hur dessa organisationers prioriteringar ser ut. Var inte målet att förhindra en pensionsreform – och är det verkligen nödvändigt att avskaffa kapitalismen på kuppen för att uppnå detta? Känns den inte kombinationen onödigt drastisk? Intressant nog finns även en glidning åt denna paradox med längre ned i SAOB:s definition av begreppet fackförning: ”i samma män [sic] som avgjord anslutning skett till det socialistiska progranimet [sic], i realiteten alltmera äv. för att bidraga till dettas förverkligande”. Det verkar alltså redan tidigt ha varit otydligt om fackföreningen fanns till för dess medlemmar eller för en ideologis propagerande. Att stridsåtgärder som metod för att höja löner just bara fungerar under kapitalistiska förhållanden förblir för dessa grupper även lika okänt som det för undertecknad är obegripligt var varför den från dessa grupper så ofta uppvisade kollektivismen inte kan leda till offervilja inför en sanering av den nationella ekonomin.

En sund fackföreningen skulle till skillnad från i ovannämnda exempel ha skakat av sig sina bojor och insett sin roll som lobbyorganisation. Ett ord i Sverige både misstänkliggjort och hatat då det stipulerar individer som agerar påtryckare och opinionsbildare utan statlig styrning. En ovilja som förhoppningsvis kommer att tonas ned i takt med att sossesverige börjat avvecklas. Ett Sverige där det är självklart att fackförbund inte stöttar regeringsalternativ och pungar ut miljarder till deras verksamhet, där medlemmarna röster som de vill och där deras ekonomiska förutsättningar och utveckling sätts först. För att inte säga för mycket är det tydligt att vissa förbund har kommit längre än andra i denna utveckling.

Samtidigt kan det säkerligen vara skäligt med en borgerlig självkritik. Det finns antifackliga attityder bland delar av borgerligheten som knappast är konstruktiva. Medbestämmandelagen m.m. kan och bör förmodligen revideras men en rättvis konservativ politik kan inte med hedern i behåll ta ställning för arbetsgivarorganisationer framför arbetstagarorganisationer – bara för att röda politiker bygger hela sin ideologi på det motsatta. En fri men reglerad marknad gynnas näppeligen av detta. Sverige som så många andra länder förtjänar en sundare och värdigare fackföreningskultur.

Hugo Fiévet

Annonser

2 Responses to “Vad är egentligen ett fackförbund?”


 1. 1 Tomas Johansson oktober 27, 2010 kl. 22:10

  Ännu ett bra inlägg av Hugo Fiévet. Tradition&Fason vinner på att kritisera det vi alla är så ohyggligt trötta på, vår svenska socialism, utvikningar i krigshets mm kan vi vara utan.
  Nå vi bör hålla oss till det som är svårast och viktigast, trots att Sverige är alltför avlångt för att hålla ihop så kan vi alla, i norr och i söder känna en oerhörd trötthet på sossar och LO.
  Konstigt nog så påminner gamla SAF om LO, de skulle de självklart aldrig erkänna, men det värsta med socialismen är också det värsta med SAF; lusten att kväva småföretagen, själva kärnan i ett lands framtid…
  Därför finns två polistika partier jag aldrig någonsin kan tänka mig rösta på -sossarna och gamla högern (moderaterna).

 2. 2 Ferdinand I oktober 30, 2010 kl. 22:38

  Tycker bestämt att skribenten antar en väl mesig linje i sista stycket. Fackföreningsstrukturen i Sverige måste rivas, och ersättas med en byggd på opolitiska värden. Det går inte att reformera LO. Draken måste dö!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 982,925 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser