Vänsterns tillbörliga påverkan

Det lär ha undgått få att de senaste dagarnas politiska toppnyhet har handlat om den moderata partisekreteraren Sofia Arkelstens förbindelser med oljebolaget Shell. Hon har som riksdagsledamot, under tiden hon var miljöpolitisk talesman för Moderaterna, deltagit på en konferens i Frankrike anordnad av Shell. Hennes resa och boende betalades av nämnda bolag. Jag har väldigt svårt att bli upprörd. Det är inte speciellt märkligt att ett företag betalar resa och logi till en inbjuden gäst när de anordnar en konferens. Det har ju knappast varit frågan om någon nöjesresa.

Om kritiken hade varit konsekvent hade jag i vart fall haft respekt för den. Men Arkelstens kritikers största problem verkar inte vara resan i sig, utan att det arrangerats av Shell. Johannes Forssberg, dumliberal vid Expressens ledarredaktion, går längst och hävdar i TV4 att det är att jämföra med om justitieministern lät sig bjudas på en resa av Hells Angels. Miljöpartiets Gustav Fridolin var en av de första som gick ut och fördömde Arkelsten. SVT Aktuellt frågor honom vad skillnaden är mot hans egen resa till Tanzania som bekostades av RFSU. Varpå Fridolin svarar att det är viktigt att skilja mellan ”folkrörelser som varit med att bygga den här demokratin” och ”företag som har ett direkt intresse av att riksdagsledamöter röstar på ett visst sätt”. Precis som att RFSU inte skulle ha direkta intressen i de konkreta beslut som fattas av riksdagen. I själva verket har RFSU en uttalad politisk dagordning och är i sin kärna en lobbyorganisation – i kontrast till Shell.

Det handlar alltså mycket tydligt om vilken organisation som är god och ond. Misstankar om otillbörlig påverkan kan således avfärdas om det är goda organisationers intressen som främjas. Vem som är god och ond bestämmer i vanlig ordning vänstern.

Dag Elfström

Annonser

18 Responses to “Vänsterns tillbörliga påverkan”


 1. 1 Penumbra oktober 28, 2010 kl. 22:10

  Mycket bra inlägg!

  Själv ser jag också hur media njuter av att demonstrera sin makt.Såhär kommenterade jag på expressen.se under signaturen ”jajamen”:

  Mediedrevet är igång och Sofia Arkelsten är så gott som rökt. När man associerar henne med Shell som sedan associeras med en temperaturhöjning på ”6 grader”, de ”rabiata klimatskeptikerna inför det stundande amerikanska kongressvalet”, miljökatastrofen i Nigeria (som är den nigerianska statens ansvar) i samma artikel – då är hon rökt.

  Bra att media håller koll på våra politiker. Korruption ska vi inte ha och vi ska vara vaksamma. Men det måste finnas någon slags rimlighet också i det.

  Själv tror jag att i det ligger ett litet varningens finger här: ”Gör som vi säger, avvik inte från våra värderingar, gör ni det är ni rökta”. Därför är media den egentliga makthavren och därför vågar inte politiker med självbevarelsedrift gå emot media i kontroversiella frågor.

 2. 2 Aron oktober 28, 2010 kl. 22:57

  Bra, Dag!

 3. 3 Oskari oktober 29, 2010 kl. 7:36

  Jag tror inte att Arkelstam är ”rökt”. Däremot kan jag tycka att hon, liksom alla politiker, bör undvika att bjudas på resor av företag eller organisationer, oavsett om det rör sig om Shell eller RFSU.

  Sen vad gäller medias ”Gör som vi säger, avvik inte från våra värderingar, gör ni det är ni rökta” inställning så gäller den rätt så mycket i vårt inskränkta land – behandlingen av invandring/SD, klimat- och jämställdhetsfrågor är bara några exempel där det känns som att hela det etablerade medie-Sverige är en enda stor klubb.

 4. 4 Christopher Dywik oktober 29, 2010 kl. 8:29

  Mycket bra inlägg Dag, balanserat men ändå slagkraftigt!

 5. 5 Christopher Dywik oktober 29, 2010 kl. 8:34

  Oskari: Man måste skilja på nöjesresor och konferenser.

 6. 6 oppti oktober 29, 2010 kl. 9:18

  Nyfikna politiker har vi alla anledning att uppmuntra.
  SHELLs satsning på snåla bilar också!
  Alla som inte var där borde få förklara sig!

  RFSU är väl också bra, om de bara kunde klara sig utan våra pengar, som de får av välvilliga politiker som de smörjer med resor!

 7. 7 Archibald oktober 29, 2010 kl. 10:39

  Jag fyller på med att instämma i Bildts reflektion över hysterin. Det är viktigt att politiker har en verklighetsförankrad insyn i det näringsliv de skall påverka med sin politik.

  Det är skrämmande om media ser det som sin uppgift att skrämma bort politiker från näringslivet, och dessutom förse dem med en leprabjällra som också gör företag mindre villiga att ha politiskt aktiva i sin organisation.

 8. 8 Penumbra oktober 29, 2010 kl. 10:49

  Jag vill absolut inte att Sofia Arkelsten ska avgå – det är en duktig tjej väl värdig sin post i Moderaterna. Men mediadrevet är igång och tidigare erfarenheter säger något annat. Idag har nästa ”skandal” publicerats på expressen:

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2192653/arkelsten-fick-dromboende-utan-att-sta-i-bostadsko

  Dessutom verkar hon våra hårt ansatt internt. Hoppas hon har orken och modet att stå emot. I slutändan är hon själv som bestämmer, förutsatt att hon fortfarande har Reinfeldts stöd.

 9. 9 Populisten oktober 29, 2010 kl. 11:39

  Att skilja mellan ”bra” och ”dåliga” bjudresor är naturligtvis larv. Allt är därmed fel! Eller ska politiken vara ett reservat inom mutbrottsligheten?

  Jag känner till ett fall i privata näringslivet där accepterandet av en liknande bjudning ledde till avsked (OBS avsked ej uppsägning). Det kan ha varit droppen som fick bägaren att rinna över, det vet jag inget om, men här ute i verkligheten accepteras inte tagande av muta. Det är vanligtvis OK att bli bjuden på mat och husrum under ett liknande spektakel, men resan står man för själv (eller snarare ens arbetsgivare).

  Arkelsten är ännu ett exempel på att ungdom, naivitet och brist på erfarenhet verkar premieras. Det får konsekvenser så klart.

 10. 10 Allianspartisten oktober 29, 2010 kl. 13:44

  ”Miljöpartiets Gustav Fridolin var en av de första som gick ut och fördömde Arkelsten. SVT Aktuellt frågor honom vad skillnaden är mot hans egen resa till Tanzania som bekostades av RFSU. Varpå Fridolin svarar att det är viktigt att skilja mellan ”folkrörelser som varit med att bygga den här demokratin” och ”företag som har ett direkt intresse av att riksdagsledamöter röstar på ett visst sätt”.

  Gustav Fridolin sägs vara en av de främsta kandidaterna till ny taltratt för miljöparitet. Hans inställning i denna fråga ställer upp allvarliga betänkligheter mot hans lämplighet.

  Det taltrattskandidaten gjort är att hoppa på ett mediadrev, iscensatt för att ytterst misskreditera statsministern, och sedan påträffats med de egna fingrarna ”i syltburken”. Principiellt sett är det nämligen ingen skillnad mellan Shell och RFSU, båda är exempel på helt legala organisationer, i ena fallet ett företag och i andra fallet en intresseorganisation. Det ligger helt i sakens natur att dessa organisationer agerar efter en egen agenda och efter egna överväganden. Taltrattskandidatens förklaringar blir i detta perspektiv naiva och på gränsen till rent tramsiga.

  Med detta är dock inte sagt att vare sig Shell eller RFSU gjort något direkt otillbörligt. Som fristående legala organisationer måste de givetvis ha sin fulla rätt att föra en diskussuion med politiker. I egenskap av skattebetalare tycker jag det är bra att våra valda företrädare upprätthåller en kontakt med den verklighet som finns utanför riksdagshusets murar. Att detta då kan kräva en del resor är heller inget anmärkningsvärt.

  Sedan kan man alltid diskutera vem som skall betala för biljetter och annat. För att undvika hela diskussionen om otillbörlighet kanske det vore en bättre ordning om den valda församlingen står för denna typ av kostnader för sina ledamöter.

 11. 11 S. Van oktober 29, 2010 kl. 16:53

  ”Det är inte speciellt märkligt att ett företag betalar resa och logi till en inbjuden gäst när de anordnar en konferens. Det har ju knappast varit frågan om någon nöjesresa.”

  Det är rimligt så länge det handlar om enbart resekostnader och logi. Men politiker ska absolut inte deltar i ”aktiviteter” som tex. vinprovning, golf, kryssning osv. som är ofta inkluderad under dessa konferenser.

  Jag har sedan många år bott och arbetat i östra Asien och här är studieresor eller konferenser inget annat än en form av mutor. Väldigt lite semeiarier och väldigt mycket femtjärnigt hotel, golf, sight seeing och tom. (betald) shopping och besök på kasino. Sverige är förskonad från korruption men man måste alltid vara vaksamt, för korruption, lik en virus, sprids lätt och orsakar stora skador för ett sämhälle.

 12. 12 Allianspartisten oktober 29, 2010 kl. 18:06

  ”Det är rimligt så länge det handlar om enbart resekostnader och logi. Men politiker ska absolut inte deltar i ”aktiviteter” som tex. vinprovning, golf, kryssning osv. som är ofta inkluderad under dessa konferenser.”

  I princip gäller ju detta alla som anförtrotts ett ansvar att företräda sin uppdragsgivare och göra detta på ett integritetsfullt sätt och utan hänsyn till personlig vinning. Om denne uppdragsgivare är väljare eller ägare till ett företag spelar mindre roll. De av oss som arbetat eller arbetar för någon av våra större företagskoncerner vet att det finns ”code of conducts” att hålla sig till som nog faktiskt kan vara striktare än politikerns regelverk.

  Sedan är allt inte svart eller vitt. Själv anser jag att deltagande i sociala aktiviteter som middagar eller andra sidoaktiviteter, av begränsad omfattning, ger goda möjligheter till relationsbygge och relationsskapande som inte ska föraktas.

 13. 13 Tomas Johansson oktober 29, 2010 kl. 23:25

  Svårt ämne, i Sverige, eller åtminstone den del av Sverige jag känner, så finns en underlig syn på företag, som om de vore av naturen onda. Finns kopplingar mellan företag och politiker så är dessa politiker alltid onda.
  En nästan oändligt lång tid av socialdemokratisk dominans har gett oss den vanföreställningen att företag och företagare är samhällets parasiter, det var väl ett sätt att ”positionera sig”.
  Verkligheten är tvärtom, företag är de som ger oss mat bostäder och prylar.
  Media lever på folks myter, då kan det bli hur som helst.
  Sen är Gustav Fridolin kanske den värsta skitpratare vi sett i svensk politik, troligen tappat markkontakten p g a sin avundade ungdom, inte konstigt i en politisk värld mest bestående av gamlingar.

 14. 14 Allianspartisten oktober 30, 2010 kl. 9:41

  I denna diskussion finns också anledning att påminna om kommunistpartiets (nuvarande varumärke ”vänsterpartiet”) flitiga resande till ”de socialistiska broderländerna”. Ett stort antal kommunister reste, på den tid det begav sig, med glädje till förtryckarstater som t.ex. Sovjet och Östtyskland. Att resorna finansierades av förtryckarna är det ingen tvekan om. Delvis organiserades resorna av diverse obskyra organisationer som gick under namnet ”vänskapsförbund” eller ”vänskapsförening”.

  Fortfarande finns Svensk-kubanska föreningen, en förening som kommunistledaren, den ilskne kamraten Ohly, lämnade ”under galgen” så sent som 2004. Bland kommunistpartiets ännu ståndaktiga ”diktatorkramare” finns journalisten Eva Björklund, redaktör för förtryckarregimens svenska propgandatidskrift ”Tidskriften Kuba”, som satt i partistyrelsen tills för bara något år sedan. Nämnda journalist och ”diktatorkramare” sitter fortfarande i styrelsen för Vänsterns internationella forum. Denna styrelse utses av kommunistpartiets partistyrelse.

  Huruvida kommunistledaren, den ilskne kamraten Ohly, i sin om möjligt än knallrödare ungdom (…då han på alla sätt öppet försvarade förtryckarna i öststaterna) deltog i resor av detta slag vet jag inte men det vore onekligen ett intressant ämne att tipsa sensationslystna journalister om.

 15. 15 Söderbaum oktober 30, 2010 kl. 10:55

  Efter att ha läst den där Expressen-artikeln om Tant Blås (Arkelstens; hon kallades så under sin tid som kolumnist i MUF:s medlemsblad) ”lägenhetsskandal” så blir man ju ändå förundrad över saker och ting. Är det ”skandal” att inte behöva stå i kö för att få en hyresrätt i Stockholm? Det finns väl fortfarande en del privata hyresvärdar i Stockholm som själva väljer precis hur de prioriterar bland intressenterna? Som jag förstår det har Arkelsten genom kontakter (för det är ju så det fungerar!) kommit i förbindelse med en av dessa privata hyresvärdar. Att denne sedan har ägnat sig åt att sälja kontrakt till sina lägenheter utan att betala skatt är en helt annan sak, och det är där den seriöse journalisten borde skjuta in sig. Huvudproblemet är ju att vederbörande inte betalar skatt, inte att andra betalar honom det han vill ha. Sedan har man försökt att komma runt detta problem med lagstiftning – men med största sannolikhet går det inte att bevisa att Arkelsten har gjort någonting olagligt. Varför då skandalisera henne? Det handlar såvitt jag förstår bara om att Expressen vill agera både lagstiftare och domstol därför att de har den makten.

  Eller har jag förbisett någonting väsentligt?

 16. 16 Thomas november 1, 2010 kl. 1:55

  Söderbaum m fl;

  ”Det handlar såvitt jag förstår bara om att Expressen vill agera både lagstiftare och domstol därför att de har den makten.

  Eller har jag förbisett någonting väsentligt?”

  Sannolikt inte. Vad gäller medias drevande, och det moraliskt lämpliga ang detta, går det väl att försiktigt framföra något i stil med följande: låt den mediarepresentant som aldrig någonsin njutit yrkesmässiga förmåner, vilka på minsta vis närmar sig företeelsen bestickning, bli den som kastar den första stenen!

  🙂

  Mvh

 17. 17 romaren november 4, 2010 kl. 0:56

  Kunde inte sagt det bättre själv Dag, multinationella bolag är helt enkelt alltid onda i vänsterns värld.

 18. 18 Allianspartisten november 4, 2010 kl. 10:07

  ”Kunde inte sagt det bättre själv Dag, multinationella bolag är helt enkelt alltid onda i vänsterns värld.”

  Det är nog till och med värre än så då alla privata företag, enligt den marxistiska teorin, är av ondo. På annat sätt går det, som jag ser det, inte att tolka Marx och Engels kommunistiska manifest och dess primitiva utsugarteorier.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 952,918 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar