Tomtar antastade och stal högvakts vapen

Natten till julafton blev en av högvakterna vid Stockholms slott misshandlad och bestulen på sin automatkarbin av två personer utklädda till tomtar! Förutom det smått komiska i händelsens detaljer är det fruktansvärt skrämmande. För självklart är tomteutstyrsel en perfekt förklädnad för både rånare och terrorister i juletid – ingen ser hur de egentligen ser ut, och de kan gå förklädda mitt i centrala stan utan att någon har en tanke på att dessa rödvita, skäggiga gestalter vill annat än väl. Det inträffade manar på många sätt till eftertanke.

Den stora frågan i sammanhanget är givetvis: hur kunde det ske? Den kungliga högvakten får försvara både sig själv, slottet och kungafamiljen. Även om det är ett stort steg att öppna eld mot en inkräktare som upplevs som ett hot kan man använda både pipan och kolven som tillhygge. Högvakten får visserligen öppna eld i särskilda fall, men förutom det mycket allvarliga i att göra det hade det – förstås – sett ännu mera absurt ut i pressen:

  Högvakt sköt ner två tomtar utanför Stockholms slott. Båda vårdas nu på Karolinska sjukhuset. För den ene är läget fortfarande instabilt, den andres skador är allvarliga men inte livshotande. Den utpekade högvakten kommenterar: ”Jag kände mig hotad.”

Det är dock ett MYCKET stort säkerhetsproblem om det bara är att gå fram till en högvakt på Stockholms slott, övermanna honom (eller henne) och gå därifrån med en skarpladdad AK5:a under rocken. Vapnet innehåller i och för sig ”bara” fyra patroner – men dessa kan åstadkomma mycket stor skada. För att inte tala om att ammunitionen till AK5:an är standard i hela västvärlden och därmed borde vara relativt enkelt att komma över på svarta marknaden.

Att den stulna AK5:an kommer att användas på något sätt mot oskyldiga är tyvärr lika sannolikt som att förövarna inte kommer att hittas av polisen. Låt oss verkligen hoppas att den inte dyker upp i ett nytt terrordåd. Och låt oss hoppas att det nu vidtas åtgärder för kungliga högvakten som gör att de fullt ut kan freda sig själva, slottet, kungafamiljen och civilsamhället mot dylika övergrepp framöver! Väl att märka har dessa tomtar också statuerat exempel för andra kriminella. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Jakob E:son Söderbaum

11 Svar to “Tomtar antastade och stal högvakts vapen”


 1. 1 Allianspartisten december 27, 2010 kl. 11:46

  Om jag minns rätt, från min egen vaktpostutbildning anno tidigt 80-tal, skulle man ropa ”halt”, om inte detta hade effekt ”halt eller jag skjuter skarpt”, och om inte heller detta fick någon verkan skjuta angriparen i benet. Det hela övades med pappfigurer. Om denna ordning fortfarande gäller vet jag inte men om någon med våld försöker tillskansa sig ett vapen från en högvaktssoldat kan jag egentligen inte se varför soldaten inte skulle kunna försvara sig genom att använda sitt vapen.

 2. 2 Mats december 27, 2010 kl. 12:45

  På 60-talet skulle ett befäl vid T4 i Hässleholm kontrollera att att soldaterna vid en postering i fält var på alerten. Jodå, det var de, för befälet dog av skotten och när detta utreddes så visade sig att soldaterna följt instruktionerna. När jag hörde detta berättas vid fikat på ett sommarjobb i mitten av 80-talet, så sa den som berättade att så skulle nuvarande (på 80-talet) värnpliktiga aldrig ha reagerat med undeemeningen att de (redan då) var för fega

 3. 3 Thomas december 27, 2010 kl. 16:18

  Jakob E:son Söderbaum m fl;

  ”Natten till julafton blev en av högvakterna vid Stockholms slott misshandlad och bestulen på sin automatkarbin av två personer utklädda till tomtar! Förutom det smått komiska i händelsens detaljer är det fruktansvärt skrämmande…”

  Ja. Fruktansvärt skrämmande, och egentligen inte alls komiskt!

  ”… Den stora frågan i sammanhanget är givetvis: hur kunde det ske? Den kungliga högvakten får försvara både sig själv, slottet och kungafamiljen. Även om det är ett stort steg att öppna eld mot en inkräktare som upplevs som ett hot kan man använda både pipan och kolven som tillhygge…”

  Här kan ju vän av ordning tycka att aktuell vaktsoldat borde ha gjort något mer än att försöka tala angriparna tillrätta. Om han alls gjorde det. Vakten borde sannerligen ha demonstrerat de färdigheter i närstrid som jag förutsätter att han besitter. Besitter inte medlemmar av högvakten detta, är det hög tid för försvarsmakten att skicka dem på adekvat utbildning, ledd av försvarets närstridsexperter. Medlemmar av högvakten måste självfallet ha en mycket stor förmåga att kunna freda såväl sig själv, som sitt vapen. Det militära i stort, allsköns hedervärda vaktuppdrag i allmänhet, och högvakten i synnerhet, bör sannerligen inte betraktas som någon lek.

  ”… Det är dock ett MYCKET stort säkerhetsproblem om det bara är att gå fram till en högvakt på Stockholms slott, övermanna honom (eller henne) och gå därifrån med en skarpladdad AK5: a under rocken. Vapnet innehåller i och för sig ”bara” fyra patroner – men dessa kan åstadkomma mycket stor skada. För att inte tala om att ammunitionen till AK5: an är standard i hela västvärlden och därmed borde vara relativt enkelt att komma över på svarta marknaden…”

  Ja, det hela är förskräckligt. Vi måste naturligtvis kunna skilja på dikt och verklighet, och allting kan naturligtvis inte fungera som i amerikanska actionfilmer där s k Stand Up Guys som John Wayne, Clint Eastwood, Sylvester Stallone m fl kraftfullt slåss för frihet och rättvisa, men även i en svensk verklighet måste vi kunna sätta ned foten, och göra nödvändiga ställningstaganden.
  Eljest har vi snart ingen civilisation.
  Det måste självfallet tillåtas, att även vi svenskar – som normalt är så fridsamma, för att inte säga flata och naiva – ska få reagera med pondus. Ju viktigare sammanhang, desto mer pondus ska tillåtas. Om detta ej accepteras, lär vi få se en ytterligare accelerering av den redan inledda, grava, normupplösningen som det svenska samhället som bekant uppvisar.
  Går dekadansen längre än den redan gjort, kan vi säga adjö till det ordnade civilsamhället.
  Här står stora värden på spel, sanna mina ord!

  ”… Att den stulna AK5: an kommer att användas på något sätt mot oskyldiga är tyvärr lika sannolikt som att förövarna inte kommer att hittas av polisen…”

  Den realistiska betraktaren måste ju öppna sig för ett dylikt, tragiskt, efterspel till debaclet angående denna sorgliga historia.

  ”… Låt oss verkligen hoppas att den inte dyker upp i ett nytt terrordåd. Och låt oss hoppas att det nu vidtas åtgärder för kungliga högvakten som gör att de fullt ut kan freda sig själva, slottet, kungafamiljen och civilsamhället mot dylika övergrepp framöver! Väl att märka har dessa tomtar också statuerat exempel för andra kriminella. Detta är fullständigt oacceptabelt.”

  Fullständigt oacceptabelt! Medan många idag säkerligen storskrattar, känner jag såväl ilska som uppgivenhet. Anfäktad av denna sinnesstämning, undrar jag hur långt förfallet ska få gå innan en eventuell vändning inträder?

  Kommer Sverige någonsin att bli en A-nation igen?

  Mvh

 4. 4 6 pack dude december 27, 2010 kl. 16:23

  Det här blir långt men jag skulle vilja dela med mig av lite egna erfarenheter här. Du har helt rätt Jakob. Jag stod själv högvakt ett stort antal gånger för ett tio-tal år sedan och situationen är exakt som den du beskriver.

  Man sätter alltså en skarpladdad ak-5a i händerna på unga killar som precis har gått ur skolan och som aldrig har varit i närheten av riktig strid någon gång (knappt ens varit i slagsmål).

  Man ger dem sedan order att vakta slottet och att skjuta skarpt om någon kommer in och försöker ta ens vapen. Men om personen ifråga är så nära att man med stor sannolikhet förstår att han försöker ta ditt vapen är det redan för sent att skjuta. Alltså måste man i så fall skjuta i förväg när man inte vet vilken avsikt personen som närmar sig har. Som vakt står man då inför två val.

  Att antingen utgå ifrån att personen som närmar sig är fientligt inställd (vilket är mycket ovanligt) och döda eller skada denne för livet, trots att det med största sannolikhet bara handlar om ett oskyldigt fyllestreck, eller att göra som soldaten i fråga gjorde nu och låta bli att skjuta, och om det vill sig illa bli av med sitt vapen. Ha i åtanke att den utsatte soldaten sannolikt helt saknar erfarenhet av den här sortens situationer i skarpt läge.

  Här vill jag samtidigt passa på att påtala ett par absurditetar också. För det första kommer, om militärens regler ser likadana ut nu som för 10 år sedan, soldaten i fråga nu att riskera allvarliga juridiska påföljder för att han lät sig bli av med ett skarpladdat vapen.

  Det här är ingenting som försvaret ser lätt på och den enskilde soldaten kommer sannolikt få ta skiten för det. Hade soldaten ifråga istället skjutit och dödat eller skadat personen och det visat sig att denne inte haft några avsikter att stjäla vapnet hade soldaten gjort rätt enligt reglerna. Dock preciseras det inte exakt när det är okej att skjuta, så de skulle säkert kunna vrida det till att soldaten begått ett allvarligt brott även då.

  Den andra absurditeten är att soldaterna i praktiken inte vaktar någonting annat än sina egna vapen. De står där mest för syns skull och att de har skarpa gevär är mest en tradition (slottet är visserligen ett nationellt skyddsobjekt, men det finns massor av poliser och säkerhetspoliser i närheten som förväntas vara de som griper in om det händer något allvarligt). Att soldaternas gevär är laddade med skarp ammunition beror egentligen bara på att ingen ska våga angripa soldaterna och sno deras vapen. Ett rundresonemang alltså.

  Det tredje absurda är att fram till nyligen när värnplikten avskaffades har det inte varit frivilligt för soldaterna att stå där med vapen heller. Först tvingade man ett antal unga män att göra värnplikten, sedan tvingade man samma värnpliktiga att stå högvakt vid slottet med skarp ammunition. Blev du en av de utvalda hade du alltså som ung kille ingen som helst möjlighet att avstå från att sätta dig i den situationen utan att drabbas av juridiska konsekvenser och riskera fängelse.

  Jag har hela tiden tänkt att det bara är en tidsfråga innan något sånt här händer och nu har jag full förståelse för den utsatte soldaten.

 5. 5 Populisten december 27, 2010 kl. 17:25

  Söderbaum,

  ”Den stora frågan i sammanhanget är givetvis: hur kunde det ske?”

  Jag funderade på detsamma tills jag insåg att det knappast är ett scenario som man är organiserad för. Visserligen har 6 pack dude helt rätt i att den verkliga säkerheten sköts av SÄPO och att högvaktens funktion är att stå och se imponerande ut, men ganska troligt är organisation och arbetssätt uppbyggt för den vaktfunktion som man egentligen inte har. Därmed är man istället illa organiserad för att hantera andra hot. T.ex. hotet att någon skulle sno vapnen. Det är lätt att raljera, men ärligt talat hade någon kunnat föreställa sig att en liknande kupp? Visst kan man inse att någon kan stjäla en militär vakts vapen, men mitt i centrala Stockholm?

  Hur vid är cirkeln runt den enskilde vakten som man inte får gå in i? Radien är väl max 2 meter? Det finns ju inga som helst möjligheter att försvara vapnet då annat än med bajonett eller kolvslag. Men det skulle se ut det att sticka ner en tomte bara för att han kommit för nära. Antagligen har man inte en realistisk möjlighet att försvara vapnet förren någon försöker slita det ur ens händer.

  Nu ska vi ha i minnet att det knappast kan vara tillrådligt att över huvud taget avlossa ett skott med en AK5 runt slottet heller. Redan ett skott som träffar där det avses riskerar att skada oskyldiga när det med all säkerhet går rakt igenom skurken; vart ett bomskott hamnar vill jag inte tänka på.

 6. 6 Rune december 27, 2010 kl. 18:57

  Jag vill minnas att för ett tjugotal år sedan blev en vpl vakt åtalad för att han skjutit mot en person som närmade sig ett militärt förråd.
  Trots instruktionen blev han ändå åtalad.
  En vakt utanför slottet ligger risigt till hur han än gör, är den bistra sanningen.

 7. 7 Patrik Magnusson december 28, 2010 kl. 19:50

  Jag har all respekt för att högvaktens situation inte är lätt. Man har ett tungt ansvar, skall hantera sina skarpladdade vapen i en miljö där man ständigt får räkna med att ha folk inpå sig, folk som oftast (men uppenbarligen inte alltid) är hederliga, och en situation där de riskerar att få skit hur de än agerar. Och det hela är ju tragiskt, för de drabbade soldaterna, och de oskyldiga som sannolikt kommer att drabbas av det stulna vapnet framöver.

  Ändå kan man inte komma ifrån att det hela är en sorglig illustration till vårt försvars tillstånd. ”Vår beredskap är god” är väl knappast en lämplig beskrivning. Snarast tvingas man ställa sig frågan hur vår militär skall kunna förvara landet när de inte ens kan värna sig mot ett par tomtar, och följdfrågan, vem skall försvara vår försvarsmakt?

  Vi får nog vara tacksamma att det bara var ett par tomtar med det begränsade målet att skaffa sig en puffra. Jag ryser vid tanken på vad ett helt luciatåg med statskupp i siktet skulle kunna ställa till med.

 8. 8 Thomas december 28, 2010 kl. 23:18

  Patrik Magnusson m fl;

  Det är sannolikt så bistert, att försvaret inte förmår försvara Sverige mot ett verkligt angrepp. Det finns bara en väg ut ur försvarseländet, som jag ser det. De konservativa i landet måste, på olika vis, börja samla sig på allvar. Det räcker inte med att nuvarande borgerliga Allians utmanövrerar det politiska motståndarna i valen, ty denna Allians har föga att tillföra på ex försvarsområdet mellan valen.

  Härigenom måste det till en ny politisk gruppering som är distinkt borgerlig, och som därtill är konservativ i massor av sunda bemärkelser såsom försvarskonservativ, nationalkonservativ (utan att vara rasistisk), och värdekonservativ i största allmänhet.

  Det är vad jag tror. Det behövs ett nytt konservativt parti som driver många ärenden i en traditionellt värdeorienterad riktning, inte minst ang rättsliga- och försvarsmässiga frågor. Därtill krävs att konservativt lagda riksdagsledamöter inom M, C, FP m fl partier stödjer detta nya konservativt parti i kommande års riksdagsbeslut rörande säkerhetspolitiska frågor, oavsett om deras röstbeteende gillas av deras respektive partiledningar eller ej.

  Om inget av detta händer, lär vilket sketet kriminellt gäng som helst kunna lamslå Sverige efter behag. Oavsett om gänget är utklätt till tomtar, troll, lucior, tärnor, stalledrängar, mc-knuttar eller vilken annan fantasifull kreation som helst.

  Mvh

 9. 9 KI Martin december 31, 2010 kl. 3:15

  I Kanal 5 sänder man ett program jag antar tilltalar stor del av samtida folklagrets intellekt vad gäller den så kallade ”underhållningstelevisionen”. Programmet heter ”Ballar av stål”, bara en sådan sak. Vad jag vill komma till är att jag på youtube sett två klipp från detta kanal5-program, där man i det ena kastar en stor boll av plast och i det andra greppar tag i skrevet på högvakten; givetvis helt utan konsekvenser. Efter att ha sett detta, så kan jag inte för min värld förstå hur man är förvånad över att två män(?) utklädda i tomtedräkt kan lägga till vakten på käften och därefter gå iväg med automatkarbinen. Hur svårt kan det vara, på sin höjd skådespela promilledränkt och stapla smått förbi, sedan pang och klart.

  All manskap inom den forna försvarsmakten vilka i posterad tjänst haver skarp ammunition bevakar/skyddar ett objekt. Grovt förenklat: Skarp ammunition, skarp tjänst. Att Kanal5 ens sänder det ovan beskrivna visar på den fullständiga degeneration Sverige lidit. Respekten är borta med vinden, och en oroande andel ödelagd ungdom sitter i soffan och skrattar.

  ”Roligare TV”.

 10. 10 Thomas december 31, 2010 kl. 15:07

  KI Martin m fl;

  ”… Att Kanal5 ens sänder det ovan beskrivna visar på den fullständiga degeneration Sverige lidit. Respekten är borta med vinden, och en oroande andel ödelagd ungdom sitter i soffan och skrattar…”

  Fullständig degeneration, noll respekt, och det som borde vara Sveriges framtid tycks mest bestå av en gapflabbande, helt igenom dekadent ungdom. Mina förhoppningar för landet Sverige är små.
  Mycket små.

  Mvh

 11. 11 Christian Westling januari 2, 2011 kl. 6:09

  Här har vi ganska mycket i ett nötskal problemen med det svenska samhället.
  De goda är konflikträdda medan de onda ofta är av en icke-svensk och konfliktsökande kultur. När de möts så är det den konflikträdde som oftast förlorar.

  Man skulle kanske önska att svensken blev mindre konflikträdd, men det vi kan göra är att minska införandet av en konfliktsökande kultur.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 061 274 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar