T&F-redaktör på Newsmill

Jakob E:son Söderbaum skriver idag på Newsmill under rubriken ”Stort misstag om SD tillåts lägga beslag på konservatismen”, där han analyserar Sverigedemokraternas politik i jämförelse med konservatismen. Han kommer bl.a. fram till att SD bör både betraktas och bemötas som ett nationalistiskt parti samt att Alliansen måste göra mer för att behålla de konservativa väljarna. Söderbaum, som tycker att debatten kring SD mestadels kännetecknas av ”floskelfetischism” och intellektuell ohederlighet, efterlyser också en motsvarande ideologisk analys från socialdemokratiskt håll i det att SD:s socialpolitik och ekonomiska politik ter sig klassiskt socialdemokratisk.

Läs hela artikeln här.

Redaktionen

Annonser

9 Responses to “T&F-redaktör på Newsmill”


 1. 1 z999 februari 20, 2011 kl. 23:40

  Hur en konservativ person kan undgå att se invandringen, och den uttalade strävan att omvandla vårt samhälle till ett mångkulturellt dito, som samhällsomvälvande övergår mitt förstånd. När konservativa personer låtsas som att de inte ser den grundläggande samhällsomvandlingen vår nuvarande immigrationspolitik för med sig så måste det rör sig om rent bedrägeri. Strider inte deklarationen om det mångkulturella samhället mot konservativ idétradition? Var snäll och svara på det Söderbaum.

 2. 2 Söderbaum februari 21, 2011 kl. 0:27

  z999:

  ”Strider inte deklarationen om det mångkulturella samhället mot konservativ idétradition?”

  Ur ett äldre och för diskussionen relevant inlägg av mig betitlat ”Konservatismen, islamismen och multikulturalismen”:

  Att man ska visa stor respekt för andra kulturer (och civilisationer) innebär inte på något sätt att man ska göra avkall på sin egen kultur. Multikulturalism, i bemärkelsen alla kulturer ska kunna existera överallt, har ingenting med konservatism att göra. För det första därför att konservatismen vill försvara civilisationens utveckling, och utveckling förutsätter kontinuitet. För det andra därför att multikulturalism handlar om splittring av naturliga gemenskaper. Lämnar man sitt land så lämnar man sin kultur, och man bör taga seden dit man kommer – det är den konservativa ståndpunkten. Multikulturalism såsom det förstås i den svenska samhällsdebatten att ”allt utom det svenska ska respekteras” är också anti-konservativ. (Jag har också intrycket att strömningar inom såväl vänstern och liberalismen som högerextremismen idag dessutom förstår ”multikulturalism” såsom ”multietnicism”. För mig är det i alla fall två helt olika saker.)

  Noteras kan att en del av detta passar in på SD:s ståndpunkter. Men det finns klara skillnader både i utgångspunkter och analys – som jag också diskuterar närmare i Newsmill-artikeln. Och min huvudpoäng är att för en konservativ finns det än så länge oändligt många andra frågor som är intressanta att debattera än den fråga som SD tycker överskuggar allting annat. Jag brukar själv också framhålla att i och med att många invandrare – inte minst från muslimska länder – har en starkare familjesammanhållning och moralsyn samt känsla för personligt ansvar än vad gemene svensk har, så är dessa en betydelsefull tillgång för konservatismens ställning i Sverige. SD talar också om att familjen är betydelsefull – men väl att märka bygger de inte sin samhällsanalys på detta. Vilket konservatismen gör. Och det är sådana faktorer som är helt avgörande för en nykter syn på gränsen mellan konservatismen å ena sidan och SD:s nationalism å den andra.

 3. 3 Leif Kielan februari 21, 2011 kl. 17:11

  Ja det där är ju intressant, såg precis en dokumentär om koranen där flertalet muslimer vill påvisa att de tycker om Jesus minst lika mycket som kristna, kanske till och med mer. Och visst, Jesus är flitigt förekommande i koranen, men det är deras version av Jesus som förekommer, inte den kristna Jesus. Deras Jesus är inte Guds son, deras Jesus dog inte på korset för människans synder.

  Och likadant kan man argumentera för deras typ av konservatism. Den är inte sprungen ur en idé eller tanke om familjens sammanhållning, den kommer från nödvändighet att hålla ihop och från hur koranen och sunnan dikterar hur en kvinnas ställning i familjen är. Det finns inga öppna idéströmningar i den aspekten, det är på ren engelska ”take it or leave it” som gäller.

  Burqa, niqab, könsomskärelse, hälften av arvet, fyra vittnen vid en våldtäkt, körförbud, förbud att umgås med män och så vidare..det är äpplen och päron du jämför. Konservativa måste akta sig för att hylla det muslimska familjeidealet och det får inte på något sätt framstå som fromt eller eftersträvansvärt. Vi utvecklar vår familjesyn baserad på vår egen kultur och våra egna fria idéer, inte på totalitära och oföränderliga seder och bruk.

 4. 4 Robsten februari 21, 2011 kl. 19:34

  Och här är mitt ödmjuka svar på din artikel:
  http://robsten.blogspot.com/2011/02/ar-kulturbyten-i-enlighet-med.html

  Flumliberalen Leo Lagerkrantz tar in artiklar av dig, men tillåter inte ens länkar till min blogg. Undrar vad man kan dra för analyser av det.

 5. 5 Allianspartisten februari 21, 2011 kl. 22:35

  Leif Kielan,
  ”Och likadant kan man argumentera för deras typ av konservatism. Den är inte sprungen ur en idé eller tanke om familjens sammanhållning, den kommer från nödvändighet att hålla ihop och från hur koranen och sunnan dikterar hur en kvinnas ställning i familjen är.”

  Jag gör inget som helst anspråk på att vara konservativ ideolog men med min bild av konservatismen är att en viktig del av denna är att det finns ”naturliga ordningar” som i grunden styr vårt mänskliga beteende och som vi egentligen inte kan påverka. En av dessa ordningar är att familjen är en fundamental del i samhället och den mänskliga gemenskapen. Denna ”naturliga ordning” om familjens betydelse skär tvärs igenom både kulturer och religioner.

  Den som ifrågasatt familjens betydelse är vare sig kristna, muslimer, hinduer eller någon annan religon utan politiska ideologier som socialismen och kanske i någon mån också liberalismen.

  För mig är alltså familjen ett ”konservativt” fundament som tillämpas i de flesta religioner och de flesta kulturer av den enkla aledningen att den är en ”naturlig ordning”.

 6. 6 palailogus februari 21, 2011 kl. 23:19

  Det är ganska roligt att se s.k. konervativa ständigt försöka slingra sig undan de obehagliga frågorna; invandringen, den moderna normkritiken, demokratin, sekularismen, ekonomin, etc.

  Er konservatism är snarare en ålderstigen liberalism ergo ockrarkapitalism, kulturell förstörelse och etniskt självmord åt folket! För att inte tala om det själsliga självmordet.Vad jag framförallt undrar är hur Herr Söderbaum (och jag ber Er innerligt att svara på denna fråga även om Ni censurerar det reaktionära) lyckas anpassa sin katolska tro med diverse modernistiska uppfattningar? Minns Herrn inte den antimodernistiska eden som fordom togs inom den katolska kyrkan?

  För att inte tala Fader Salvanys verk El Liberalismo es Pecado.

  Eller först och främst; kyrkans, rent ut sagt, reaktionära hållning i allmänhet? Kristus är Gud – icke kapitalismen (med dess abort-, sex-, och våldsindustri), icke demokratin (med dess löjeväckande, hysteriska spektakel) och ej heller 1789 års idéer. Eller för att tala med de Maistre: L’homme est trop mal d’être libre.

 7. 7 Söderbaum februari 22, 2011 kl. 21:35

  Palailogus:

  ”Det är ganska roligt att se s.k. konervativa ständigt försöka slingra sig undan de obehagliga frågorna; invandringen, den moderna normkritiken, demokratin, sekularismen, ekonomin, etc.”

  Kul att man kan roa någon. Själv tycker jag det är rätt trist att se kritiker från SD-håll indignerat ondgöra sig över att man inte berör de frågor som de tycker är viktigast på det sätt som de tycker är det enda rätta.

  Men om du faktiskt är intresserad av att läsa om T&F-skribenters anmälda uppfattningar i ovanstående frågor, och inte bara åma dig med att jag inte berör det tillräckligt mycket i just den här aktuella artikeln, så kan följande tidigare inlägg här på T&F rekommenderas:

  Invandringen
  Normupplösningen
  Demokratin
  – Sekularismen har vi inte skrivit i stort sett någonting om (ingen av oss är några religiösa fanatiker), men däremot har jag skrivit en artikel om katolicismens betydelse för västerlandets formande som kanske ger dig en del svar på sådant du verkar undra över.
  – Ekonomin har vi skrivit en hel antologi om.

  T&F:s arkiv omfattar redan det mesta ifråga om konservativa idéer och åsikter, och är ALLTID värt att söka i.

  ”Vad jag framförallt undrar är hur Herr Söderbaum (och jag ber Er innerligt att svara på denna fråga även om Ni censurerar det reaktionära) lyckas anpassa sin katolska tro med diverse modernistiska uppfattningar?”

  Den frågan är mycket enkel att svara på. Jag gör det på liknande sätt som en miljard andra katoliker idag hanterar sin tro i förhållande till det moderna samhället. Du verkar tro att det är omöjligt som katolik att förena 1789 års idéer med sin katolska tro. Utveckla i så fall gärna din syn på dagens fransmän?

 8. 8 palailogus februari 22, 2011 kl. 22:57

  Med all respekt, Herrn, jag kommer ingalunda från SD – jag har aldrig fattat tycke för vänsteravvikare, men att invandringen var och kommer visa sig katastrofal för Europa och dess folk kan endast en dåre förneka. Att därtill hävda att kritikerna från högerhållet skulle ”ondgöra sig över att man inte berör de frågor som de tycker är viktigast på det sätt som de tycker är det enda rätta” är tämligen magstarkt; inte minst då, mig veterligen, verkligt avvikande åsikter knappast tolereras inom exempelvis era egna led och ej heller inom konservativt forum.

  ”Men om du faktiskt är intresserad av att läsa om T&F-skribenters anmälda uppfattningar i ovanstående frågor, och inte bara åma dig med att jag inte berör det tillräckligt mycket i just den här aktuella artikeln, så kan följande tidigare inlägg här på T&F rekommenderas:”

  Ni har skrivit om dessa problem, något jag aldrig förnekat, men icke desto mindre undgår Ni ständigt att dra alltför obehagliga, eller nonkonforma, slutsatser. Det var detta jag menade med det något svårtolkade ”slingra sig undan”.

  Att Ert arkiv emellertid skulle omfatta det mesta av det konservativa idégodset förefaller mig, rent ut sagt, absurt. Några få gånger har Donoso Cortes och de Maistre nämnts. de Bonald har pinsamt nog utelämnats. Därtill finns mycket mer att nämna: Othmar Spann, Adam Müller, korporatismen (eller den s.k. ständerekonomin), radikalkonservatismen, etc.

  Återigen – Ni företräder snarare en gammalmodig liberalism. Och det är onekligen sorgligt att den konservativa rörelsen alltmer förborgeligats och vikit på punkt efter punkt. I bakgrunden står våra folk, vår kultur och kristenheten på undergångens brant.

  Angående moderna katoliker är det värt att betänka en av det första ekumeniska konciliets beslut: ”den av er som härifrån avdrager eller tillägger något han vare anathema”!

  ”Erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus” Tim 2. 4:3

 9. 9 Söderbaum februari 23, 2011 kl. 0:23

  Palailogus:

  ”mig veterligen, verkligt avvikande åsikter knappast tolereras inom exempelvis era egna led och ej heller inom konservativt forum.”

  Både T&F och Konservativt Forum har hela tiden satsat på att visa på konservatismens bredd i den svenska samhällsdebatten. Dock med gränsdragningar åt de håll där vi anser att åsikterna ifråga är alltför långt ifrån den konservativa mittfåra som är mest intressant och relevant att belysa.

  ”Att Ert arkiv emellertid skulle omfatta det mesta av det konservativa idégodset förefaller mig, rent ut sagt, absurt. ”

  Jag menade givetvis inte att varenda konservativ åsikts som någonsin yttrats finns i vårt arkiv. Jag menade att de allra flesta frågor av intresse för en konservativ har avhandlats åtminstone i förbigående i någon av våra över 1000 artiklar inom olika ämnesområden. Men visst, jag är inte heller främmande för att erkänna att det finns frågor vi aldrig har behandlat, i händelse av att någon undrar om någonting sällsynt. ”Sekularismens problem” är ett sådant exempel. Det kunde man tänkas ta in en gästkrönika av någon om så småningom, men religiösa spörsmål har vi av olika skäl avstått ifrån här på T&F. Konservativt Forum har däremot en egen avdelning för detta.

  ”Återigen – Ni företräder snarare en gammalmodig liberalism.”

  Med tanke på att jag alltid tyckt grundligt illa både om den klassiska liberalismen och nyliberalismen så känns det som att detta påstående helt enkelt saknar tillräckligt analytiskt djup.

  ”Och det är onekligen sorgligt att den konservativa rörelsen alltmer förborgeligats”

  Min egen uppfattning är den helt och hållet motsatta – att det är positivt att den konservativa rörelsen har gått från att vara borgerlighetens kärna – som den ju varit ända från början – till att även inbegripa sympatisörer utanför de traditionellt borgerliga leden. Men det är viktigt, i alla tider, att hålla viss stringens i uttolkningen så att man undviker att konservatismen kidnappas av icke-konservativa grupper som tycker det känns bättre att beteckna sig som ”konservativ” än att verkligen stå upp för den politiska idébildning med namnet ”konservatism” som utgår från Edmund Burke.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 989,037 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser