Svenska konservativa tidskrifter under 100 år

Vi har tidigare hävdat i olika sammanhang att innan T&F har det inte funnits en seriös publikation för konservativ idébildning, opinionsbildning och nyhetsbevakning i Sverige på många år. Men vad menar vi då med ”seriös konservativ” respektive ”många år”? I den här artikeln tänkte vi i anslutning till den tidigare publicerade historiken över svensk konservatism sätta perspektiv på de viktigaste konservativa publikationerna som funnits i Sverige under de senaste 100 åren.

Svensk Tidskrift (1911-2004)
Efter att ha existerat från 1865 under olika närliggande namn och slutligen lagts ner 1895 med anledning av dåvarande redaktören Harald Hjärnes allt större tidsbrist jämte all annan publicering, tog Eli Heckscher och Gösta Bagge initiativet att återuppliva tidskriften under namnet Svensk Tidskrift som en mera intellektuell och välavvägd motvikt mot den radikalnationalistiska tidskriften Det nya Sverige. Heckscher är nog mera känd som den ene av upphovsmännen till det nationalekonomiska Heckscher-Ohlin-teoremet, och Bagge för sin del som partiledare för högern från 1935-1944. Bagge var också känd för sin uppskattning av Edmund Burke. Han ersattes som redaktör av Ivar Anderson, statsvetare och f.d. chefredaktör för Östgöta-Correspondenten. En annan prominent redaktör för tidskriften var Gunnar Heckscher (son till Eli Heckscher, professor i statskunskap, Högerpartiledare och ambassadör i Indien och Japan). Bland andra framstående medarbetare märks också Gunnar Unger. Svensk Tidsskrift kom med tiden att fungera alltmer som idéorgan för Högerpartiet / Moderaterna och följde under åren generellt partiets ideologiska inriktning. Detta kan man säga gör diskussionen om ”hur länge var Svensk Tidsskrift konservativ?” identisk med den lika viktiga som omdebatterade frågan ”hur länge var Moderaterna konservativa”. Någon gång under 1970-talet skedde i alla fall brytpunkten då tidskriften kom att bli mera utpräglat liberal om än ytterligare ett par decennier med vissa konservativa inslag. Trots tidskriftens höga kvalitet och anrika förflutna lades den ner år 2004. Den har dock sedermera återuppstått som nättidskrift, denna gång utan partipolitiska kopplingar och med ett allmänborgerligt innehåll som närmast kan jämföras med Svenska Dagbladets ledarsida.

Svensk Lösen (1916-1918)
Tidsskriften Svensk Lösen var ett teoretiskt organ för en krets av högerintellektuella akademiker som under första världskriget i huvudsak sympatiserade med det kejserliga Tyskland och ville skapa en fred i väster så att Västeuropa gemensamt kunde vända sig mot Ryssland. Den ideologiska inriktningen kan betecknas storsvenskt nationalkonservativ och antikapitalistisk. Läs gärna Saggitarius-artikeln som berör frågan om högersympatier för Tyskland under första världskriget.

Obs! (1944-1955)
Från 1944 till 1955 utgavs kulturtidskriften Obs!, som var uttalat nationalkonservativ. Grundare var Arvid Fredborg, T.G. Wickbom och Gunnar Unger. Under åren 1944-47 var Arvid Fredborg redaktör, och 1947-55 Gunnar Unger. Redaktionen bestod av studiekamrater från Uppsala, däribland flera före detta SNF-medlemmar. Obs! kom att bli ett viktigt idéorgan för högern under perioden, och rönte inledningsvis betydande publika framgångar. Tidsskiften var emellertid inte uteslutande politisk utan hade ett stort inslag av opolitiskt kåseri och artiklar om vardagsföreteelser, för att göra tidsskriften intressant för en bredare publik.

Tidskriften Heimdal (1962 – idag)
Den konservativa studentföreningen Föreningen Heimdal i Uppsala ger sedan 1962 ut Tidskriften Heimdal (fram till mitten av 1965 hette tidskriften dock Hornstötar respektive Heimdals Hornstötar), med varierande ämnen inom framför allt konservativ och liberal idébildning och opinionsbildning. Dessa skrivs i första hand av studenter, i andra hand av politiker. De borgerliga partiledarna har en tradition att publicera artiklar i tidskriften under valåren. Sedan 1980-talet är tidskriftens inriktning allmänborgerlig.

Contextus (1997-1999)
Under åren 1997-1999 gav det Heimdal-relaterade Konservativa Sällskapet ut tidskriften Contextus. Man var tydliga med att sällskapet som sådant inte uttalar några åsikter i eget namn utan endast tjänar som arena för människor med likartade värderingar. Konservativa Sällskapet förenade moderater och kristdemokrater kring de konservativa värdena, och öppnade därmed också upp för att det konservativa förhållningssättet och värdegrunden också kan finnas inom kretsar utanför den traditionella ”högern” – moderaterna – vilket också bevisades. Med Contextus fick den svenska konservativa idébildningen och opinionsbildningen ett kvalificerat organ av ett länge efterlängtat slag där en mängd framstående skribenter visade på en förnyad intellektuell spänst för svensk konservatism. Redaktion bestod av: Patric R Rylander, Anders Broberg, Johan Andersson Sundeen, Fredrik Haage och Martin Tunström.

Samtidsmagasinet Salt (1999-2002)
1999 bildades Samtidsmagasinet Salt, med Jonas De Geer och Per-Olof Bolander som redaktörer. De inriktade sig inte specifikt mot några partier, utan försökte inledningsvis förena de konservativa tendenser som fanns på olika håll runtom i Sverige. Tidskriften började som en ”populärkonservativ” satsning, i fyrfärgstryck och med provokativ kritik mot såväl det politiska som sociala och ekonomiska etablissemanget. Konservativa och delvis nationalistiska åsikter varvades med bl.a. historiska betraktelser, angrepp på ”pöbelväldet” och politisk humor. Många kända konservativa debattörer publicerade sig i de första numren. Efter att i det femte numret ha publicerat en intervju med förintelseförnekaren David Irving utvecklades tidskriften i snabb takt till ett renodlat forum för politisk inkorrekthet och oblygt flirtande med högerextremismen. Först i nr 8 gick De Geer ut med att han inte är konservativ. Den skada som på detta vis tillfogades den sedan årtionden relativt svaga svenska konservatismen var enorm.

Axess magasin (2002 – idag)
Kulturkonservativ tidskrift för upplysning och opinionsbildning kring kulturfrågor, utifrån allmänna västerländska perspektiv. Tidskriften ägnar sig endast i begränsad utsträckning åt politisk samhällsdebatt, men genom recensioner av böcker och tänkares ståndpunkter i olika frågor lyfts såväl en del konservativa filosofer som viktiga delar av den konservativa idébildningen fram och diskuteras. Tidskriften är inriktad mot en intellektuell läsekrets, och dess höga kvalitet och djuplodande artiklar spelar på så vis särskilt under chefredaktören Johan Lundbergs aktiva deltagande i samhällsdebatten en märkbar roll för den konservativa åskådningens intellektuella framsteg i Sverige idag.

Jakob E:son Söderbaum

 

3 Svar to “Svenska konservativa tidskrifter under 100 år”


 1. 1 Nicklas mars 19, 2011 kl. 8:59

  Kan det inte i detta sammanhang vara värt att nämna tidskriften Contra som åtminstone jag menar har konservativa inslag?

 2. 2 Dag Elfström mars 19, 2011 kl. 9:30

  Nicklas: Absolut, någon komplett lista är det icke ovan. Men Contra har aldrig sysslat med konservativ idébildning på det planet som tidsskrifterna ovan faktiskt har gjort, därför sorterade vi bort den.

  Jag förnekar emellertid inte Contras stora insats, jag har alltjämt en prenumeration (även om tidningens primära syfte kanske försvann i och med kalla krigets slut).

 3. 3 Janne Karlsson mars 20, 2011 kl. 8:30

  Visst skulle vi behöva en eller flera konservativa tidskrifter att samlas kring.Som nu är ju vi konservativa spridda i flera partier med viss förvirring som följd-inte minst idémässigt och rent praktiskt för mötet oss emellan.

  Men vilka har både ekonomi,framåtanda och idealiteten att skapa en sådan tidskrift?Tidningsutgivare likt NWT,Barometern och Världen idag?Samarbete med utländska tidskrifter som skulle ge ett större artikelurval att översätta?För något parti som vågar ta ordet konservativ i sin mun verkar avlägset.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 056 287 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar