En realistisk syn på lag om könsneutrala äktenskap

EN REALISTISK SYN PÅ LAG OM KÖNSNEUTRALA ÄKTENSKAP

Det hela handlar uppenbarligen om att det är romantiskt att gifta sig just i kyrkan, medan det religiösa inslaget ses både som någonting sekundärt och som ett problem i sammanhanget. I debatten fokuseras helt och hållet på de MÄNNISKOR som är emot att samkönade par vigs i kyrkan. Att Gud anser att äktenskapet ska vara förbehållet man och kvinna i gemenskap, betraktas inte alls som relevant (rekommenderas: pastor Åke Greens predikan som till slut frikändes i högsta domstolen, läs ett sammandrag här). Ett uttryck så tydligt som något för de ytliga perspektiv som är förhärskande i Sverige idag. Guds vilja har naturligtvis både politisk och juridisk relevans i sammanhanget i och med RELIGIONSFRIHETEN.

Låt oss konstatera att oavsett vad Sveriges regering och riksdag beslutar lagstifta om, så finns det ingen möjlighet att man kan tvinga katolska präster, judiska rabbiner eller muslimska imamer att viga homosexuella par. Inte heller kan samfunden som sådana tvingas gå med på det. Samfunden skyddas nämligen under de internationella deklarationerna om religionsfriheten som del av de mänskliga rättigheterna sådana de erkänns av FN och EU. Dessa har Sverige tillträtt, och det är gällande rätt i Sverige som står över alla lagar som riksdagen stiftar. Det vore ett folkrättsbrott för vilken domstol som helst att ens tolka svensk lagstiftning som tvång att homosexuella ska kunna gifta sig i vilken kyrka eller samfund de vill. En lag som den nu väntade är med andra ord fullständigt tandlös gentemot en internationell organisation som Katolska Kyrkan. Den f.d. statskyrkan går dock att styra på detta vis i och med att Svenska Kyrkan alltjämt är politiskt styrd med kyrkval, partier osv.

Detta innebär i praktiken för det första att det som pågår nu handlar om att tvinga just Svenska Kyrkan att viga homosexuella. För det andra att homosexuella katoliker, judar och muslimer endast får möjlighet att gifta sig i just Svenska Kyrkan. För det tredje att själva ordet ”äktenskap” kommer att omdefinieras – i svenska språket, men inte internationellt.

Vad Svenska Kyrkan anbelangar så kommer den att sprängas som följd av detta. Det är bara en fråga om hur mycket. Detta dels för att de präster som inte vill viga homosexuella kommer att lämna kyrkan frivilligt eller frysas ut, dels för att det kommer bli mycket svårare att få nya präster till Svenska Kyrkan (de som blir präster idag har i regel en bakgrund svårförenlig med ”moderna” svenska ideal, om man säger så) och dels för att många medlemmar av Svenska Kyrkan kommer att gå ur som en direkt följd av detta. Påven bannade förre ärkebiskopen för Svenska Kyrkan K.G. Hammar för att ha en homopornografisk utställning i själva ärkestiftets domkyrka. Sannolikt kommer påven att banna hela Svenska Kyrkan om präster där börjar viga samkönade par, vilket kommer att ske eftersom det finns svenskkyrkliga präster som är för det och med stöd i den nya lagen kan göra så. Väl värt att poängtera i sammanhanget är att Svenska Kyrkan i praktiken är en politisk organisation, både organiserad enligt ett partisystem med ”kyrkoval” i samband med riksdagsvalen – och som i stor utsträckning propagerar vänsterpolitik istället för kristendom. När Svenska Kyrkans utpräglade roll som varken mer eller mindre än en vänsterideologisk festfixarorganisation blir allt tydligare kommer ännu fler medlemmar att lämna den. Frågan är vad som är kvar av Svenska Kyrkan när statsminister Reinfeldts idé om att avskaffa kyrkovalen eventuellt realiseras någon gång i framtiden. Socialdemokraterna kommer dock inte att släppa sitt grepp om detta viktiga propagandaredskap frivilligt, det är lika säkert som… amen i kyrkan.

Vad den politiska debatten anbelangar så kommer i nästa steg självfallet en kraftfull linje att drivas i riksdagen i riktning mot att AVSKAFFA samfundens vigselrätt. D.v.s. så att den kyrkliga vigseln blir juridiskt ogiltig, och den s.k. borgerliga vigseln det enda juridiskt giltiga sättet att gifta sig. Så är det idag inom de allra flesta europeiska länder. Dettta torde också ha betydligt bättre chanser att genomdrivas i Sverige som det ser ut just nu, än motståndet mot könsneutrala äktenskap. Märkväl att detta i praktiken inte skulle medföra NÅGON förändring ifråga om homosexuellas rättigheter än vad som är idag. Det juridiskt giltiga ”förenandet” skulle de erhålla utanför kyrkan, och i kyrkan skulle de få en välsignelseakt – precis som idag. De skulle ha laglig rätt att kalla det för ”äktenskap” – men i religionsfrihetens namn har vi andra rätt att INTE kalla deras registrerade förhållande för äktenskap. Eftersom detta i grunden är en kristen term, med annan innebörd än ”registrerat förhållande”. Detta faktum gäller förstås under alla omständigheter.

Oavsett vilket som blir det konkreta slutresultatet – att Svenska Kyrkan blir ensam med att viga homosexuella och så småningom går under, eller att samfundens vigselrätt avskaffas – så kommer homolobbyn alltså ändå inte att uppnå någonting annat än förstörelse och ännu mera osämja och motsättningar mellan samhällets invånare.

Det enda rimliga är naturligtvis att bevara den lagstiftning vi har idag, som tillerkänner homosexuella par exakt samma juridiska rättigheter som heterosexuella genom rättsinstitutet ”registrerat partnerskap”. Att en viss minoritet upplever sig som diskriminerad rättfärdigar inte på något sätt att man diskriminerar en annan (större) minoritet. Låt samfunden avgöra själva, utifrån sin tro. Även Svenska Kyrkan. D.v.s. om den överhuvudtaget SKA betraktas som ett samfund.

Jakob E:son Söderbaum (katolik)

Annonser

23 Responses to “En realistisk syn på lag om könsneutrala äktenskap”


 1. 1 anders oktober 30, 2007 kl. 19:21

  Problemet är väl att Guds eventuella vilja inte spelar så stor roll i en sekulär stat. Förstår jag dig rätt att du är för att man särar på det juridiska och religiösa äktenskapet, så att staten står helt fri från kyrkliga frågor. Det är väl det enda rimliga, så slipper vi icke-troende att diktera kyrkans regler.

 2. 2 BERNT oktober 31, 2007 kl. 2:06

  Bästa Jakob, håller inte med dig anser att kyrkor skall viga folk, det kanske ger dem en möjlighet att möta Gud, vill istället ej tillåta samkönade par att vigas, ej heller vill jag att partnerskap skall existera, anser att det är fel att påtvinga hetronormen på folk som ej hör dit, men det är ingen stor fråga tror att det max finns runt 10.000 homosexuella i sverige.
  Ateister använder de homosexuella att krossa all organiserad religion.

 3. 3 Söderbaum oktober 31, 2007 kl. 10:23

  Anders och Bernt:

  Jag trodde det framgick ganska tydligt i sista stycket vad jag vill. Jag anser att homosexuella ska ha rätt att ingå s.k. registrerat partnerskap, och att vi andra ska ha rätt att gifta oss (ingå äktenskap) i kyrkan, på de villkor som religionen föreskriver – samt att dessa samlevnadsformer ska ha samma juridiska verkan men hållas isär.

 4. 4 C. L. K. Aqurette november 6, 2007 kl. 22:03

  Men om du nu delar Åke Greens åsikt så vore det väl bättre att tala ur skägget och kräva massavrättningar? Jag tycker du är feg som inte vågar säga att bögen måste dö innan han ger sig på djuren och de små barnen.

 5. 5 Patrik M november 6, 2007 kl. 22:59

  Aqurette:

  Jag tycker nog att du behöver utveckla ditt resonemang lite här. Har Åke Green verkligen förordat massavrättningar?

  Jag måste medge att jag inte läst hans predikan i sin helhet, men väl ett par sammandrag. Jag tolkar dessa som att han visserligen kraftfullt fördömer homosexualitet som stridande mot Guds ord, men också tydligt markerar att man skall skilja på sak och person. Det han erbjuder den homosexuelle, liksom andra syndare, är inte nackskott utan Guds nåd.

  Du har all rätt att ha en avvikande uppfattning från Green och från Söderbaum (det har nog jag också i viss mån), men jag tycker inte att det är särkilt intellektuellt hederligt att pådyvla dem andra uppfattningar än de gett uttryck för.

 6. 6 Giulia Guidi november 7, 2007 kl. 0:45

  Efter så många år har jag börjat att tröttna på denna oändliga debatt: Hur många är homosexuella, egentligen? Jag antar att det inte handlar om ett särskilt stort del av befolkningen, utan om en begränsad minoritet. Idag undrar jag för första gången varför vi konservativa måste envisas med att använda all vår energi till att motsätta oss dessa människors (i mina ögon bissarra) idé att gifta sig. Om de homosexuella fick gifta sig (borgerligt), hur många homopar skulle gifta sig, egentligen? Inte så otroligt många. Och några av dem skulle i alla fall skilja sig. Därför tror jag knappast att hela samhällsordningen och hela traditionella värderingssystemet skulle rasa eller kastas omkull. Av rent matematiska och numeriska skäl utgör homoäktenskapet i och för sig inget allvarligt ”hot” mot kulturen, gemenskaperna och traditionerna.

  Därmed skulle också den (enligt mig mycket irriterande) radikalt liberala ”homolobbyn” bli mindre viktig och ”nödvändig”, och skulle därför sluta att aktivt trakassera, förolämpa, eller tröttsamt predika till alla som inte glatt ”accepterar” – och i stället ogillar och / eller förvånas över – att Hans och Peter vill gifta sig. Dessutom skulle de homosexuella automatiskt sluta att vara liberalernas och libertarianernas ”cheval de bataille”. Låt därför homolibertarianerna Hans och Peter gifta sig, så jag slipper deras dagliga moralistiska tjafs.

  För det är just vissa aggressiva (och oftast intolleranta och antiklerikala) liberaler och libertarianer som jag inte tål, och inte de homosexuella, som är mig totalt likgiltiga och neutrala som grupp. Låt detta fåtal tröttsamma, högljudda och trakasserande homoaktivister gifta sig för fridens skull!

  ” Vad den politiska debatten anbelangar så kommer i nästa steg självfallet en kraftfull linje att drivas i riksdagen i riktning mot att AVSKAFFA samfundens vigselrätt. D.v.s. så att den kyrkliga vigseln blir juridiskt ogiltig, och den s.k. borgerliga vigseln det enda juridiskt giltiga sättet att gifta sig. Så är det idag inom de allra flesta europeiska länder. Dettta torde också ha betydligt bättre chanser att genomdrivas i Sverige som det ser ut just nu, än motståndet mot könsneutrala äktenskap.”

  Det låter faktiskt som en suverän och mycket befriande idé. 😀

  PS: I kväll åker jag till Colorado, där jag ska semestra och vila i drygt tre veckor, och jag tänker absolut inte ta med datorn, blueberryn och mobilen. Därför kommer det också att vara omöligt för mig att ytterligare delta i denna diskussion t o m den 30:e november (det är lite fegt, jag vet, men jag har fått tillfälligt nog av alla elektroniska apparater: Just nu vill jag bara sova, läsa, promenera och andas frisk, kall luft).

  Vi läses igen i december! 😀

 7. 7 BERNT november 7, 2007 kl. 0:48

  Du har absolut rätt Julia, det är liberalerna som använder de homosexuella som en antiklerikal kraft. Ha det så bra, och hoppas du kommer tillbaka med förnyade krafter.

 8. 8 Giulia Guidi november 7, 2007 kl. 0:52

  Stort tack, Bernt! 🙂

 9. 9 C. L. K. Aqurette november 7, 2007 kl. 2:02

  Giulia:
  Du har helt rätt. Vi homosexuella är och har alltid varit en minoritet. De allra flesta av oss är inte ute efter att förstöra för den heterosexuella majoriteten utan vill bara att våra relationer, familjer och barn ska omfattas av samma samhälleliga regelverk som andra. Församlingar som inte kan erkänna våra äktenskap ska slippa. Det är deras rätt. Men de har inte rätt att kräva att alla församlingar att de ska välja deras väg. Tyvärr driver den konservativa kristenheten linjen att jag och min församling ska förvägras rätten att själva tolka skrifterna.

 10. 10 BERNT november 7, 2007 kl. 2:51

  Bästa Aqurette, förstår du inte att ni har blivit utnyttjade av antikyrkliga människor som inte bryr sig ett dugg om er.
  Kan erkänna personligen skulle jag förbjuda erat beteende om jag kunde, men jag visar inte den avsky emot er som människor som många liberaler gör när ni går därifrån, de använder er emot kyrkan, jag ser bara biologiskt på saken.
  Men för övrigt är jag emot det översexualiserade samhället av idag, det gäller även hetrosexuella. Har en gammaldags kristen syn på sex, men är ingen bigott som många liberala är.

 11. 11 Söderbaum november 7, 2007 kl. 11:27

  Aqurette: Sade Åke Green det i sin predikan? Tänka sig att inte bara jag utan också Högsta domstolen har missat en sådan sak.

  Giulia: Det är riktigt, att det hela från konservatismens sida är en kamp mot socialliberalismen – inte mot de homosexuella.

 12. 12 C. L. K. Aqurette november 7, 2007 kl. 13:47

  Bernt:
  Blanda inte samman gruppen homosexuella med det översexualiserade samhället. Man måste hålla i minnet att bara ett fåtal homosexuella besöker Pridefestivaler och liknande. För de allra flesta handlar det inte primärt om sex utan om att man blir förälskad i människor av samma kön. Den fysiska delen handlar om närhet och kärleksbekräftelse. Jag tillhör själv den grupp som lever i ett långt förhållande. Jag träffade min partner i mars 1998 och har levt med honom sedan dess. För mig blir det därför ofta märkligt när mitt ”äktenskap” blandas samman med promiskusitet och liknande.

  Söderbaum:
  Äh, du vet vad jag menar.

  Både du och Green ignorerar medvetet det faktum att Jesus upphävde Mose Lag och ingick ett nytt förbund mellan människa och Gud. Vidare väljer ni aktivt bort de delar av Bibeln som inte kan tolkas till homosexuellas nackdel. Detta beror naturligtvis på att ni driver en förutbestämd ideologisk ståndpunkt som ni styrker med klipp-och-klistra teologi.

  Jag för min del tycker att det är ohederligt att försöka fördöma oss genom att hänvisa till lagar som annars inte anses gälla. Jag föreslår därför att ni håller er till den konservativa gammaltestamentliga synen och kräver dödsstraff. Det vore mer rakryggat. Sannolikt skulle ni få mycket beröm för er politiskt inkorrekta åsikt.

 13. 13 Marcus Widgren november 7, 2007 kl. 14:20

  CLK Aquerette

  Du får gärna påvisa de bibelcitat som talar för att homosexualitet skulle vara något bra

 14. 14 C. L. K. Aqurette november 7, 2007 kl. 16:46

  Marcus Widgren:
  Den mest iögonfallade är berättelsen om David och Jonathan.

  Men jag gissar att du kommer att invända att just denna bibelberättelse ska tolkas som något helt annat. Som försvar för denna läsning brukar anföras att det handlar om djup vänskap mellan män. Detta förutsätter dock att man bortser från att homosexualitet faktiskt inte primärt handlar om sexuell praktik utan om att föredra människor av samma kön framför andra. I Andra Samuelsbokem 1:26 berättas om hur hur David vid Jonathans grav säger att kärleken dem emellan var mer dyrbar för honom än kvinnokärlek. Detta att som man älska andra män mer än kvinnor är vad manlig homosexualitet handlar om.

  I den tidigare kristenhetens historia fanns inte alls de koppling mellan synd och homosexualitet. Ikoner och texter vittnar om en stor tolerans. Även inom judendomen fanns det tidigt accepterade tolkningar av den religiösa lagen som talade emot fördömandet av homosexualitet.

 15. 15 Söderbaum november 7, 2007 kl. 17:34

  Aqurette: Intressant att höra det från dig, ingen homosexuell som jag känner tycker heller att Pride är någonting värt att gå i eller ens bra för homosexuellas rykte i samhället. Kan vi då vara överens om att det översexualiserade samhället måste motarbetas, i anständighetens namn?

  Jag är inte jude. Jag är katolik.

  Vad gäller temat manlig vänskap, som du diskuterar med Widgren, har jag skrivit en artikel på temat här.

 16. 16 BERNT november 7, 2007 kl. 22:51

  Bästa Aqurette, oavsett vad min syn på homosexualitet är, så vill jag ge dig rätt i den texten om David och Jonathan, men det har också mycket med den gammaltestamentliga synenpå kvinnor som med 75 % är negativ till mycket negativ.
  Det var otänkbart i tiden att man sökte en kvinnas vänskap och tvärtom. Alltså en ociviliserad tid.
  Min hustru Patty anser att gamla testamentet därför skall strykas för kristna, eftersom det är inte vad Jesus lär ut.

 17. 17 Vaileth december 7, 2007 kl. 5:06

  Ett gammalt blogginlägg, jag hittade länken genom Gycklargruppen, men jag vill ändå tillföra debatten en dimension som jag ser inte diskuteras här.
  Feministiskt Initiativ och en stor del av den homorörelse jag stött på vill inte bara ha äktenskap eller partnerskap för två personer.
  De stöder också polyamorösas förbindelser och att de kontrakt dessa skriver för att reglera alla sina relationer ska räknas som juridiskt bindande. Det anser jag vara en viktig fråga att ta upp, eftersom homolobbyn inte stannar vid parrelationer.
  Muslimska kvinnor vräker sin vrede över feminister som anses inte vilja skydda dem från polyagamin och homolobbyn vräker sin vrede över feminismen som inte stöder poly- relationerna.
  Det är inte lätt att arbeta med utsatta kvinnor och barn idag, men vi försöker ändå trots allt förakt vi möter från olika håll.

 18. 18 Giulia Guidi december 7, 2007 kl. 5:36

  Vaileth:

  ”De stöder också polyamorösas förbindelser och att de kontrakt dessa skriver för att reglera alla sina relationer ska räknas som juridiskt bindande.”

  Det är någonting som de inte verkar särskilt ivriga att offentliggöra.

  Muslimska kvinnor vräker sin vrede över feminister som anses inte vilja skydda dem från polyagamin och homolobbyn vräker sin vrede över feminismen som inte stöder poly- relationerna.”

  Det var verkligen tråkigt att läsa det.

  ”Det är inte lätt att arbeta med utsatta kvinnor och barn idag, men vi försöker ändå trots allt förakt vi möter från olika håll.”

  Stort tack för dina insatser! 😀

 19. 19 Söderbaum december 7, 2007 kl. 12:22

  Vaileth: Ja, det är en tung och viktig fråga. Gör mig arg bara att snudda vid tanken. Men det går åt energi att vara arg, och jag använder hellre den energin till annat. Så jag hoppas att de flesta känner som jag och att denna idé aldrig ens kommer upp till seriös debatt. Om den gör det så kommer jag att formligen explodera i aggressiv moralism. Jag skulle tro att denna fråga bär med sig civilisationens undergång, i det att kärleken är en så stark kraft att man kan offra allt för den. Märkväl att personlig heder också är intimt sammanknippad med kärleken. Det skulle bli en total kamp mellan alla människor, drivna av svartsjuka, missunnsamhet och med mord i sinnet – ”varför ska Du ha fyra när inte jag har ens en?”.

 20. 20 Philip februari 3, 2008 kl. 18:52

  Du glömmer Jakob att judiska centralrådet i Sverige som enda samfund uttalat stöd rakt av för äktenskapsutredningen.

  Varför skulle homosexuella judar då tvingas gifta sig i Svenska Kyrkan.

 21. 21 Söderbaum februari 3, 2008 kl. 21:06

  Philip: Det har jag inte hört, att judiska centralrådet uttalat en sådan uppfattning. Källa?

  Oavsett Svenska Kyrkans inställning till s.k. könsneutrala äktenskap finns naturligtvis ingen möjlighet för homosexuella judar att gifta sig i Svenska Kyrkan med mindre än att de konverterar till luthersk kristendom. Min uppfattning, liksom Katolska Kyrkans, är att det ändå inte medger de två homosexuella i sammanhanget att gifta sig med varandra eller med någon annan av samma kön i en kristen kyrka så länge de eller samfundet ifråga vill kalla sig kristna.

  Och om man ändå inte vill vara kristen (annat än till namnet), varför ska man då överhuvudtaget överväga att gifta sig i kyrkan?

 22. 22 Hasse Magnusson februari 7, 2008 kl. 1:19

  Om en könsneutral äktenskaps lagstiftning skulle genomföras,kan man ju fråga våra kära politiker utifrån förslaget vigselfrågor (SOU 2007:17).som är undertecknat av Börje Vestlund (s)Elisebeht Markström (s)Lars U Granberg (s) då dessa politiker tydligen enbart tänker på äktenskap för par av samma kön,vad blir svaret till personer som vill ingå i äktenskap med varandra men som inte får det på grund av för nära släktskap,eller kommer även dessa att få ingå i ett av staten godkänt äktenskap,dessa äktenskap skulle kunna se ut på många olika sätt, kärlek mellan syskon två bröder som älskar varann,två systrar som älskar varann, i ett liberalt samhälle med sexuell frigörelse måste väl även deras kärlek accepteras eller ?
  När dessa par har sexuellt umgänge kommer det inte att skapa några synliga problem då dessa av naturliga skäl inte kan få några barn.Men kommer samhället att ta ansvar för när en bror gifter sig med sin syster vilket kommer att kunna resultera i att dom får barn (inavel) men det kanske dessa förespråkare för en ny äktenskaplagstiftning inte bryr sig om. För huvudsaken är väl att man tillgodoser homolobbyn.Det man som medborgare i detta land önskar är att ni tar ert förnuft till fånga och bevarar äktenskapet mellan man och kvinna.

  Nedan förslaget till ny äktenskapslagstiftning.

  Under 9.1 föreslår utredaren att 1 kap. 1 § äktenskapsbalken ska formuleras så här: ”Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man, mellan två kvinnor eller mellan två män. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.” Enligt förslaget ska reglerna i äktenskapsbalken bli fullt ut tillämpliga på alla äktenskap oavsätt makarnas kön . Även om förvisso förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap enligt förslaget inte ska gälla för äktenskap där makarna har samma kön, så kan detta inte rimligen ha betydelse för äktenskap där makarna har anknytning till Sverige. Förslaget bör därför istället formuleras sålunda:Äktenskap ingås mellan två personer. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.”
  Avslutning

  Vi kan inte se några bärande skäl till varför ett homosexuellt par skulle vägras ingå äktenskap och befästa det officiellt. Någon skillnad mellan homo- och heterosexuella när det gäller det känslomässiga behovet av att visa känslor för varandra och sin önskan att leva tillsammans i ett varaktigt förhållande finns inte. Detsamma bör alltså gälla för äktenskap som ingås av par av samma kön som par av olika kön. Riksdagen bör därför besluta om en könsneutral äktenskapslagstiftning i enlighet med vad som i huvudsak har föreslagits i betänkandet Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17).

  Stockholm den 4 oktober 2007
  Börje Vestlund (s)
  Elisebeht Markström (s)
  Lars U Granberg (s)
  Jennie Nilsson (s)
  Raimo Pärssinen (s)
  Birgitta Eriksson (s)


 1. 1 Reinfeldt kör över KD om s.k. könsneutrala äktenskap! « Konservativa perspektiv Trackback vid januari 22, 2008 kl. 1:42

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser